Vrhovno državno tužilaštvo  Crne Gore i nevladina organizacija (NVO) “LGBT Forum Progres” zajednički su publikovali knjigu “Krivičnopravna zaštita LGBT osoba: Uloga i postupanje tužilaštva”.

Analiza rada i postupanja državnih tužilaca u konkretnim, izabranim slučajevima, je u funkciji povjerenja u državne organe za gonjenje izvršilaca krivičnih djela. To je ključno za njihovu efikasnost i koncept vladavine prava.

Knjiga je pripremljena i štampana uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u sklopu projekta „Izgradnja mostova –  tužilačka i policijska praksa“.

Zajednički predgovor potpisuju Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac i Stevan Milivojević, izvršni direktor NVO “LGBT Forum Progres” u kojem je istaknut značaj jačanja vladavine prava, dostupnost i posvećenost državnotužilačke organizacije izvršavanju Ustavom i Zakonom određenih nadležnosti i integracija Crne Gore u Evropsku Uniju.

Zajednička izdavačka edicija Vrhovnog državnog tužilaštva i LGBT zajednice, u sklopu biblioteke “Unapređenje pravosudnog sistema”, doprinosi boljoj zaštiti ljudskih prava ali i kvalitetnijoj krivičnopravnoj zaštiti LGBT osoba. Ranije je slična saradnja, kroz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, uspostavljena sa Vrhovnom sudom Crne Gore.

Cijenimo značajnim iskorakom, i napretkom, što knjigu (analizu) ove vrste zajednički publikuju, u sklopu uspostavljene saradnje, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore i LGBT zajednica. Ova i ostale knjige iz edicije “Unapređenje pravosudnog sistema“ potvrđuju da je uspostavljena kvalitetna saradnja između civilnog društva, grupa koje se suočavaju sa ozbiljnim izazovima u društvenom prihvatanju i crnogorskog pravosuđa. To je i potvrda pune profesionalne otvorenosti državnotužilačke organizacije.

Autori knjige su Milica SaveljićMarijana Laković Drašković i mr Aleksandar Saša Zeković.

U knjizi je predstavljen i analiziran 21 slučaj. Svaki slučaj, predstavljen u analizi, prati kratki opis događaja, opis svih radnji koje su preduzete od strane državnotužilačke i policijske organizacije, uz komentar i zaključak svih radnji koje je preduzelo tužilaštvo. Takođe, sa analizom svakog konkretnog slučaja su upoznati, prije publikovanja, u Vrhovnom državnom tužilaštvu i državnom tužilaštvu koje je radilo na tom slučaju. Pružena je i mogućnost za isticanje prigovora, primjedbe ili osvrta na izdate ocjene.

Knjiga je podijeljena u nekoliko sekcija. Prvo poglavlje daje pregled ustavnih i zakonskih rješenja krivično pravne zaštite kao i pregled krivičnih djela koje se najčešće čine na štetu LGBT osoba. U drugoj sekciji konkretizovani su predlozi za unapređenje ustavne i krivičnopravne zaštite LGBT osoba. Treće poglavlje, koje je i noseće, predstavlja analizu konkretnih predmeta po kojima je postupalo državno tužilaštvo ali i policija. U Četvrtoj sekciji su predstavljeni zaključci autorskog tima a izdate su i preporuke prema Skupštini Crne Gore, Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, Vladi Crne Gore, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije.

Autori analize iznijeli su generalnu ocjenu da se u Crnoj Gori, kroz rad policijske a posebno državnotužilačke organizacije, obezbjeđuje solidna, zadovoljavajuća i korektna, krivičnopravna zaštita LGBT osoba uz važnu napomenu da se ključni napredak u radu državnih tužilaca u pogledu gonjenja izvršilaca krivičnih djela na štetu LGBT osoba odigrao u 2015. godini.

Knjig je dostupna na sledećem linku : https://lgbtprogres.me/wp-content/uploads/2016/03/krivicnopravna-zastita-web.pdf


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...