Podgorica, (MINA) – Zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola značajan je za LGBT zajednicu, ali i Crnu Goru na putu ka evroatlantskim integracijama, ocijenila je predsjednica LGBT Forum Progresa, Bojana Jokić i pozvala poslanike da ne budu samo deklarativna podrška.

Rasprava o zakonu je završena prošle sedmice i očekuje se glasanje.

„Nadamo se da će zakon proći, mada trenutno još nijesmo sigurni da imamo većinu“, rekla je Jokić agenciji MINA.

Ona je kazala da je zakon o istopolnom partnerstvu neophodan jer suštinski prepoznaje osnovna i elementarna prava LGBT koja trenutno ni u jednom drugom zakonu nijesu prepoznata.

„Zakon je izuzezo značajan za LGBT zajednicu, a samim tim i Crnu Goru jer bi krenula veliki korak naprijed ka evroartlantskim integracijama i potvdila da se zalaže za ljudska prava i jednakost svih svojih građana“, ocijenila je Jokić.

Ona je pozvala poslanike i političare da ne budu samo deklarativna podrška LGBT osobama, već da stvarno pruže podršku.

Kako je navela Jokić, ne radi se ni o kakvim sporazumima već ljudskim životima i ljudima koji su trenutno obespravljeni u Crnoj Gori.

„Nikakvi sporazumi i ništa slično ne može i ne treba da bude bitnije od ljudskog života. Sve partije koje se izjašnjavaju kao građanske, kao građanski orjentisani političari i neko ko želi u da Crna Gora bude dio evroatlantske integracije treba da pruži LGBT zajednici podršku i doprinese jedinstvu, ravnopravnosti i jednakim šansama za sve ljude u Crnoj Gori“, poručila je Jokić.

Ona je ukazala da u Crnoj Gori postoje istopolne zajednice, ali da nijednim zakonskim okvirom nijesu prepoznate kao takve, i da ljudi koji žive u takvim zajednicama ne posjeduju nikakva zajednička prava, ne mogu da kupe stan, jedan partner na osnovu drugog ne može imati zdravstveno osiguranje, niti aplicirati za socijalnu ili neku drugu vrstu pomoć.

Pema riječima Jokić, i dalje je u velikoj mjeri zastupljena diskriminacija i stigmatizacija LGBT osoba u Crnoj Gori.

„Društvo misli da LGBT zajednica ovim zakonom dobija nešto više. Osviješćenost ljudi i samog društva još nije na tom nivou kako bi shvatili da su LGBT osobe poreski obveznici, da doprinose društvu a da za to nemaju ništa za uzvrat, nemaju elementarna prava koja svako drugi ima“, kazala je Jokić.

Kako je dodala, heteroseksualni ljudi ta prava shvataju „zdravo za gotovo“ jer ih oduvijek imaju.

„Kada se pomene zakon o istopolnim partnerstvima osjeća se otpor jer ljudi još nijesu osviješćeni i ne shvataju da će zakon samo da pokrije dio prava koja heteroseksualna zajednica već ima“, rekla je Jokić.

Jokić je kazala da su za sada zadovoljni zakonom jer je ispunio početne zahtjeve LGBT zajednice, ali da postoji prostora za rad i njegovo unaprjeđenje.

Izvor: MINA.news


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...