LGBT Forum Progres ima veliko zadovoljstvo da sa stručnom i sveukupnom javnošću Crne Gore podijeli rezultate prvog sveobuhvatnog istraživanja sprovedenog u domenu LGBTIQ turizma u našoj zemlji, u formi tematske publikacije. Cjelokupno istraživanje i publikacija koja ga prati je pionirski poduhvat za crnogorski turizam, jer predstavlja prvu sveobuhvatnu analizu svoje vrste u ovoj oblasti.

Sama publikacija „Analiza potencijala za razvoj LGBTIQ turizma u Crnoj Gori: Mišljenja i preporuke“ je rezultat višegodišnjeg rada i posvećenosti LGBT Forum Progresa i naših partnera. Posebno moramo da istaknemo konkretne preporuke koje sama publikacija sadrži, među kojima su najznačajnije iz domena potrebe za detaljnim mapiranjem „gay-friendly“ lokaliteta, sprovođenja obuka za turističke radnike i pružaoce usluga, kao i osnaživanjem same LGBTIQ turističke niše.

Inspirisani primjerima zemalja sa visoko razvijenim LGBTIQ turizmom i potrebom da se projekat ovog tipa realizuje u Crnoj Gori, naš tim, okupljen oko Bojane Jokić kao autorke i vođe istraživanja, prikupio je veoma važne podatke na nivou cijele Crne Gore koji jasno ukazuju na specifične probleme i potrebe koji postoje u određenim djelovima zemlje, kao i prilikama za rast i razvoj LGBTIQ turističke niše. Pored nacionalnog istraživanja, sprovedena je i analiza LGBTIQ turističke ponude na međunarodnom nivou, sa posebnim akcentom na uži region.

“LGBTIQ turizam je jedan od novijih vidova turizma koji bilježi rast poteklih  godina. Sve više LGBTIQ turista okreće se potražnji ponuda koje su prilagođene njihovim zahtjevima. Na osnovu istrazivanja Evropske turističke LGBT asocijacije, LGBTIQ turisti su viskoplatežni turisti koji u prosjeku putuju četiri puta godišnje, mimo sezone. Ovaj podatak LGBTIQ osobe čini poželjnim turistima za koje ekonomski proračuni i projekcije verifikuju isplativost prilagođavanje turističke ponude određene zemlje specifičkim potrebama i potražnji. Crna Gora, kao zemlja koja je međunarodno prepoznata kao poželjna turistička destinacija, ima interes da što prije kreira uslove da LGBTIQ turisti mogu nesmetano da nas posjećuju, uživaju u ljepotama naše zemlje i svim sadržajima koji su im potrebni, bez straha od diskriminacije ili nasilja. S ponosom mogu da kažem da su ova publikacija i istraživanje koje sadrži osnov da Crna Gora suštinski postane „gay friendly“ zemlja i time značajno uveća benefite od turizma kao privredne grane.“ – Bojana Jokić, autorka

Sledeći korak koji je neophodan je temeljan i sistematski pristup ovoj izuzetno unosnoj grani turizma, što podrazumijeva jedinstveno djelovanje svih turističkih subjekata u Crnoj Gori, kako sa strane institucija, tako i sa strane pružalaca usluga i civilnog društva. Napori LGBT Forum Progresa će biti usmjereni na razvoj LGBTIQ turističke niše, što će u krajnjem obezbijediti održiv trend uvećanja državnog budžeta i imati pozitivan uticaj na sveukupan standard naših sugrađana i sugrađanki

Publikaciju možete pronaći na sledećem linku: https://lgbtprogres.me/wp-content/uploads/2019/04/LGBTIQ-TURIZAM-FIN.pdf


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...