Nevladina fondacija Građanska alijansa, u partnerstvu sa nevladinom organizacijom LGBTIQ Socijalni Centar, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Vrhovnim državnim tužilaštvom i Upravom policije i uz stručnu podršku nevladine organizacije LGBT Forum Progres, organizovala je u srijedu i četvrtak, 24. i 25. aprila, tematske treninge o prihvatanju i zaštiti LGBTIQ osoba na lokalnom nivou. Treninzi su bili organizovani za službenike Centra bezbjednosti Herceg Novi, Odjeljenja bezbjednosti Kotor i Tivat, kao i za tužioce Osnovnih državnih tužilaštava u Herceg Novom i Kotoru.

Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba na lokalnom nivou“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Treninzima je prisustvovalo osam pripadnika Centra bezbjednosti Herceg Novi, Odjeljenja bezbjednosti Kotor i Tivat, kao i tri tužioca i jedna savjetnica Osnovnih državnih tužilaštava Herceg Novi i Kotor, koji do sada nisu bili u prilici da pohađaju slične treninge. Nekoliko prisutnih službenika policije su do sada učestvovali u obezbjeđenju parada ponosa u Budvi i Podgorici, dok je dvoje tužilaca imalo iskustva u postupanju na slučajevima koji uključuju LGBTIQ zajednicu.

Policijski službenici su, kroz dijalog, prepoznali nasilje kao svakodnevan i sveprisutan problem za LGBTIQ osobe, te je uspostavljena otvorena komunikacija o metodama suzbijanja nasilja i efikasnijeg djelovanja policije u manjim sredinama. S druge strane, sa tužiocima je opširnije razgovarano o primjeni Krivičnog zakona u praksi, te potencijalnim dopunama koje bi značajno unaprijedile ovaj zakon u domenu zaštite LGBTIQ zajednice.

Sama obuka sastojala se iz tri tematske oblasti i omogućila je učesnicima/ama da se na razumljiv i neposredan način upoznaju sa LGBTIQ terminologijom, problemom nasilja nad LGBTIQ populacijom, društvenim mitovima i stereotipima i njihovoj ukorijenjenosti i rasprostranjenosti u manjim sredinama, kao i o institucionalnoj saradnji na unapređenju bezbjednosti LGBTIQ zajednice.

Pored navedenog, učesnici/e obuka su imali prilike da ostvare direktan kontakt i komunikaciju sa LGBTIQ osobama koje su bile žrtve nasilja i diskriminacije, te sa njima otvoreno razgovaraju o njihovim iskustvima i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Preuzeto sa: GAMN.ORG


Održan prvi Forum protiv mizoginog govora mržnje

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar formirale...