Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar svim pripadnicima i pripadnicama romske zajednice u Crnoj Gori čestitaju 8. april – Svjetski dan Roma.

Želimo da podsjetimo da su pripadnici LGBTIQ zajednice, koji su ujedno i pripadnici romske zajednice, jedna od najviše diskriminisanih i društveno marginalizovanih grupa u Crnoj Gori. Stoga, smatramo da je važno da se rješavanju postojećih problema, koji su višestruki, pristupi na sveobuhvatan način i uz puno uvažavanje svih ličnih identiteta.

Pozivamo nadležne institucije i aktere civilnog društva da ulože više napora, kroz zajedničko djelovanje, kako bi se položaj i životni standard Roma u Crnoj Gori poboljšao i obezbjedila puna zaštita od nasilja i diskriminacije.Što hitnije povući homofobne udžbenike sa Fakulteta političkih nauka

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres predstavila je danas rezultate analize...

Izvještaj sa događaja - “Dižemo glas za one koji to ne mogu – pravda za žrtve seksualnog nasilja”

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar organizovale...