LogoCoe_300Danas je objavljen izvještaj Komesara za ljudska prava Savjeta Evrope (SE) o njegovoj posjeti Crnoj Gori od 17. do 20. marta ove godine u kojem je generalno prepoznat i pozdravljen napredak Crne Gore u oblasti LGBT prava ali i iskazana zabrinutost za neadekvatno procesuiranje nasilja. 

Da procitate izvještaj kliknite ovdje 

Komesar za ljudska prava SE gospodin Nils Muižnieks pozvao je vlasti da unaprijede svijest javnosti o LGBT pravima, posebno da unaprijede obrazovanje u školama i potpunu bezbjednost i poštovanje ljudskih prava LGBT osoba.

Commissioner-for-Human-Rights-of-the-Council-of-Europe-Nils-Muiznieks

Svi slučajevi nasilja prema LGBT osobama, prema navodima iz izvještaja, moraju biti adekvatno i blagovremeno istraženi, procesuirani i sankcionisani. Komesar je iskazao posebnu zabrinutost zbog činjenice da su nasilni napadi na LGBT osobe uglavnom kvalifikovani kao prekršaji uprkos  očiglednim dokazima o postojanju ozbiljnijih krivičnih djela, uključujući i zločin iz mržnje.

Pojačano nasilje tokom prajd događaja pokazuje da homofobija ostaje ozbiljan problem u zemlji i vlasti se njome moraju efikasno nositi kroz djelotvorno procesuiranje i sankionisanje svih krivičnih djela počinjenih protiv LGBT osoba.

Komesar je posebno notirao da je Crna Gora učestvovala u LGBT projektu Savjeta Evrope što je bilo u funkciji efikasne borbe protiv diskriminacije. Tokom boravka u Crnoj Gori Komesar za ljudska prava SE je posjetio LGBTIQ Socijlani Centar i LGBT Sklonište.

Komesar za ljudska prava SE je iskazao zabrinutost zbog čestih napada, nakon ostvarene posjete, na LGBTIQ Socijalni centrar i pozvao vlasti da ojačaju bezbjednost samog Centra i sigurnost oko njega.

LGBT Forum Progres koristi priliku još jednom pozvati Upravu policije Ministrastva unutrašnjih poslova i državno tužilaštvo da bez daljeg odlaganja razriješe 21 napad na LGBTIQ Socijalni centar i pet napada na izvršnog direktora LGBT Foruma Progres, uključujući i dva prebijanja.

Pozivamo Upravu policije da razmotri mogućnost javnog raspisivanja nagrade za prikupljanje potrebnih obavještenja u cilju efikasnijeg obavljanja policijskih poslova i rasvjetljavanja svih ovih napada.

Već mjesecima prozivamo i očekujemo napredak. Ukoliko se on ne dogodi u dogledno vrijeme prvo ćemo odustati od zaključenog sporazuma o saradnji, potpisan prije više od tri godine, između Uprave policije i LGBT Foruma Progres a potom, kako smo i najavili, zamrznuti svoj dalji rad. Podsjećamo, svojevremeno je saradnja između između policije i LGBT zajednice prepoznata, u međunarodnoj i regionalnoj zajednici, kao pozitivan i referentan model i primjer dobre prakse.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...