naslovna zakon i lgbt pravaVrhovni sud Crne Gore i LGBT Forum Progres, u partnerstvu sa Williams Institutom, zajedničku su publikovali knjigu “Zakon i LGBT Prava” koja predstavlja doprinos edukaciji o ljudskim pravima svih aktera pravosudnog sistema.

Knjiga “Zakon i LGBT prava” je proizvod uspješne saradnje nevladine organizacije “LGBT Forum Progres”, Vrhovnog Suda Crne Gore i Williams Instituta Pravnog Fakulteta Univerziteta Kalifornije, vodećeg istraživačkog centra za pravo seksualne orjentacije.

Saradnja je uspostavljena kroz projekat “Unapređenje pravosudnog sistema” koji je realizovan uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici. Vlada SAD ima i pokazuje jasnu viziju u vezi s ravnopravnošću LGBT osoba širom svijeta.

Projekat “Unapređenje pravosudnog sistema” predstavlja podršku edukaciji o ljudskim pravima s namjerom da se osnaži razumijevanje svih pravnih pitanja vezanih za LGBT prava i poboljša zaštita ljudskih ljudskih prava LGBT osoba u domaćoj praksi. Namjera je, da se kroz uspostavljena partnerstva pomogne kod sudija, tužilaca, advokata, aktivista za ljudska prava, ali i zakonodavaca, sticanje novih znanja u vezi sa LGBT tematikom, da se približe evropska i američka iskustva i preduzeti napori, posebno sudska praksa i iskustva u vezi sa otklanjenjem nepravdi zasnovanih na stereotipima i predrasudama. Fokus je na sticanju specifičnih znanja u postupcima radi zaštite od diskriminacije kao i primjenu relevatnih međunarodnih standarda.

Autori knjige su dr  Todd Bower, dr Robert Bradley Sears, dr Jovan Kojičić, dr  Christy Mallory, dr  Amira Hasenbush  i mr Aleksandar Saša Zeković.

Na jednom mjestu, u knjizi “Zakon i LGBT prava” predstavljeno je, kroz interesantne presude Evropskog Suda za ljudska prava i Vrhovnog Suda Sjedinjenih Američkih Država, ali i preduzete napore LGBT pokreta i akademske zajednice, pitanje razvoja lične autonomije i zaštita od samovoljnog miješanja države u privatni život pojedinca.

Ova knjiga predstavlja i sasvim novi oblik saradnje između Crne Gore i SAD kroz koju se snažno promoviše komunikacija između akademskih i stručnih struktura i pruža vidljiv doprinos jačanju naših ukupnih nacionalnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije i jačanje socijalne uključenosti svih građana.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...