Nevladina organizacija LGBT Forum Progres pozdravlja izmjene i dopune Zakona o Vojsci Crne Gore, u dijelu koji se odnosi na zabranu diskriminacije, odnosno članu 16. Ovim izmjenama, koje je Ministarstvo odbrane Crne Gore uključilo u posljednju verziju Zakona, a koji je usvojen u Skupštini Crne Gore, se po prvi put eksplicitno navodi da se u Vojsci Crne Gore garantuje zaštita od diskriminacije po osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije.

Smatramo da je ovo veliki korak naprijed za Vladu Crne Gore i Ministarstvo odbrane, te primjer koji pokazuje da ljudska prava i jednakost itekako moraju da ostanu u vrhu agende Vlade Crne Gore. Usklađivanje ovog Zakona sa evropskom praksom i preporukama EU treba da posluži kao primjer i ostalim akterima u javnoj upravi da je adekvatna zakonska i institucionalna reforma neophodna. Ali, ne smijemo da zaboravimo da ova odredba neće biti ništa više od slova na papiru dok se ne primijeni u praksi, kroz rad i djelovanje Vojske Crne Gore.

Pozivamo Ministarstvo odbrane da osigura kvalitetnu primjenu člana 16 Zakona o Vojsci Crne Gore, kako bi služba u ovoj instituciji bila jednaka za sve, bez obzira na „pol, rasu, nacionalnu pripadnost, jezik, vjeroispovjest, političko ili drugo mišljenje, etničko ili socijalno porijeklo, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, imovno stanje ili neki drugi lični status ili svojstvo“. Dodatno smatramo da je jednako značajan i stav 2 ovog člana, koji zabranjuje dovođenje u povlašćen ili neravnopravan položaj bilo kog lica u službi Vojske, a po navedenim osnovama. Ova dopuna je istinski u duhu jednakosti i ravnopravnosti svih.

Kako bi doprinijeli što transparentnijem i efikasnijem poštovanju ljudskih prava i pomogli u zaštiti od diskriminacije manjinskih grupa u Vojsci Crne Gore, LGBT Forum Progres će periodično da isprati rad Ministarstva odbrane i slučajeve diskriminacije u Vojsci. Optimistični smo da će Vojska Crne Gore poslužiti kao primjer tolerancije, prihvatanja različitosti i poštovanja ljudskih prava i dostojanstva svih.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...