We inform all our members, partners, and friends that the office of LGBT Forum Progress will be closed between August 1st and August 28th, for the collective summer vacation of the entire management team of the organisation.

During this time, in case of an emergency or otherwise, you will be able to reach us through our email [email protected] or our Facebook page.

Coverline

Obavještavamo sve članove, partnere i prijatelje da će kancelarija LGBT Forum Progresa biti zatvorena u periodu od 01.08.2017. do 28.08.2017. godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora cjelokupnog menadžmenta organizacije.

U navedenom periodu, u hitnim ili drugim slučajevima, ćete moći da nas kontaktirate putem email-a [email protected] ili naše Facebook stranice.

Coverline


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...