cineplexx cgLGBT Forum Progres pozvao je je menadžment prikazivača “Cineplexx Mne” da prispita poslednje povećanje bioskopskih ulaznica. 

LGBT Forum Progres apelovao je na na ovo preduzeće, koje ima i svojevrsni monopol u crnogorskom glavnom gradu, da preispita poslednje cjenovno povećanje i bioskopske ulaznice vrati na raniji nivo.

Vjerujemo da se preduzeće “Cineplexx Mne” d.o.o. suočava s brojnim izazovima kada je riječ o Crnoj Gori kao kinematografskom i video tržištu što itekako otežava rad i ukupne uslove poslovanja. Ipak treba imati u vidu integralni društveni i kulturni značaj bioskopa i ekonomski standard stanovništva i osigurati njegovu pristupačnost u sadržajnom, tehničkom ali i ekonomskom smislu.

Pozivamo i Ministarstvo kulture, da na odgovarajući način, uz poštovanje tržišnog koncepta, ali i uz kreiranje određenih podsticajnih mjera prema prikazivačima doprinese očuvanju i nastavku razvijanja biuoskopske publike i kulture u Podgorici i Crnoj Gori.

LGBT Forum Progres je nevladina organizacija koju okuplja LGBT zajednicu i zastupa njena prava i interese. Kroz svoj angažman LGBT Forum Progres se bavi i drugim društvenim pitanjima kako bi njegovao solidarnost sa ostatkom stanovništva i doprinosio ukupnim političkim, socijalnim i ekonomskim promjenama.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...