MANDELALGBT Forum Progres se pridružuje ljudskopravaškom pokretu svijeta u žalosti zbog smrti Nelsona Mandele koji je pružio jedinstven doprinos savremenom konceptu ljudskih prava koji počiva na ravnopravnosti i odsustvu diskrimimacije. 

Mandela je pokazao svijetu da dosledna borba za ravnopravnost i dostojanstvo proizvodi fantastične društvene promjene. Rasna ravnopravnost i nacionalno pomirenje sprovedeno u Južnoafričkoj republici  (JAR) za primjer su cijelom svijetu. Mandela je kao aktivista i kao državnik bio otvoreni zagovornik ljudskih prava LGBT osoba. Aktivno je doprinosio ravnopravnosti LGBT zajednice s ostatkom društva. JAR je tokom njegovog predsjedničkog mandata postala među prvim zemljama svijeta koje su ustavno zabranile diskriminaciju po osnovu seksualne orjentacije.

Mandela je ostavio nasljeđe koje je predmet trajnog poštovanja i vječita inspiracija za promovisanje tolerancije i pune ravnopravnosti među ljudima.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...