Gay friendly MontenegroVlada Crne Gore, maja ove godine, usvojila je Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori. Jedna od oblasti Strategije jeste “Ekonomski razvoj i LGBT turizam” koji pruža dodatne šanse na čijem razvoju je neophodno zajednički raditi. Strategiju možete preuzeti na ovom linku:https://media.lgbtprogres.me/2013/11/strategija_cg-7.pdf

Uz podršku Savjeta Evrope, i njihovog LGBT projekta, sprovodi se prvo nacionalno istraživanje o razvoju koncepta LGBT turizma u Crnoj Gori. Istraživanje obuhvata turističku privredu, aktere lokalne i nacionalne turističke politike i akademske institucije u oblasti turizma.

O implementaciji istraživanja brine Programski odbor za razvoj LGBT turizma u Crnoj Gori koji je formirao LGBT Forum Progres a u čijem radu učestvuju predstavnici turističke industrije, turističkih institucija, stručnjaci i kvalifikovani članovi LGBT zajednice.

GAY-TOURISM

Istraživanje se sprovodi primjenom odgovarajuće metodologije i njome su obuhvaćene sve lokalne turističke organizacije. Pohvalno je da su sve one prihvatile učešće u ovoj izuzetno važnoj naučnoistraživačkoj aktivnosti.

Ovom prilikom, u nastavku, predstavljamo stajališta Turističke organizacije Herceg Novog. Nastavićemo sa predstavljanjem rezultata sa terena.

gay-umbrella_beach

Turistička organizacija Herceg Novi (TOHN) ostvarila je izuzetno odgovorno i profesionalno učešće u našem istraživanju. Odluka o tome donijeta je na nivou Izvršnog odbora TOHN.

TOHN kao odgovorna turistička organizacija redovno prati sva dešavanja na globalnom turističkom tržištu pa je, u skladu s tim, upoznata i sa konceptom LGBT turizma. U TOHN upoznati su da Master plan razvoja crnogorskog turizma zagovara stvaranje različitih specijalizovanih turističkih niša pri čemu bi jedna od njih mogla da bude i LGBT turizam.

Ova lokalna turistička organizacija je izuzetno informisana sa statistikom u vezi sa LGBT turizmom.  TOHN prati razvoj i razvijanje a samim tim i statističke podatke svih vidova turizma kako na svjetskom tako i na nacionalnom nivou.

16888937-abstract-word-cloud-for-lgbt-tourism-with-related-tags-and-terms

Obzirom da u Crnoj Gori ranije nisu rađena istraživanja i procjene o potrošnji LGBT turista u TOHN nisu bili u mogućnosti da iznesu mišljenje o tome da li su turisti iz LGBT zajednice veći potrošači u odnosu na druge, “prosječne”, turiste koji posjećuju Crnu Goru.

U TOHN su upoznati da je crnogorska Vlada usvojila Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba. Ocijenjeno je, u TOHN, da je Crna Gora “kao zemlja u tranziciji duboko posvećena stvaranju pozitivnog ambijenta za sve turiste koji je posjete, a turizam je najosjetljivija oblast koja ne poznaje granice i poštuje pravo na bilo koje različitosti”.

1031940

TOHN podržava ideju da Crna Gora postane otvoreno tržište za turiste iz LGBT populacije. U TOHN su upoznati da “prema statističkim podacima i iskustvima zemalja Zapadne Evrope i svijeta LGBT turizam donosi ekonomsku korist turističkoj industriji”.

Na interesovanje istraživačkog tima “LGBT Foruma Progres”, o potencijalima LGBT turizma u Crnoj Gori, u TOHN su ukazali na nedostatak relevatnih informacija i istraživanja na ovu temu. Istaknuto je mišljenje “da su potrebni veliki napori da se podigne nivo svijesti i poveća razumijevanje i interes za LGBT turističku industriju u samoj Crnoj Gori, kao i za benefite koje ona može donijeti”. U TOHN smatraju da se to može postići kroz razne modele saradnje koji će pomoći da se stvori set novih proizvoda koji će zadovoljavati potrebe LGBT turista.

casoneverest.0_standard_709.0

U TOHN smatraju da su destinacije sa razvijenom turističkom industrijom najsigurnije lokacije u Crnoj Gori za boravak LGBT turista zato jer su one otvorenije i po nekom nepisanom pravilu tolerantnije.

Stigma, koja još vlada u crnogorskom društvu, i nedovoljna informisanost, u TOHN su prepoznate kao najveće prepreke pri realizaciji i afirmisanju LGBT turizma u Crnoj Gori. U U ovoj turističkoj organizaciji su upoznati sa pojmom “Gay friendly”.

TOHN, kao turistička organizacija, nema definisan stav i mišljenje o trenutnom životu LGBT osoba u Crnoj Gori. Pretpostavljaju da i u slučaju drugih zemalja, odakle inače dolazi glavna turistička klijentela, kada je riječ o položaju i životu tamošnje LGBT zajednice, ima prostora za buduću  nadogradnju i razvoj.

U TOHN, povodom interesovanja istraživačkog tima LGBT Foruma Progres o odnosu i senzibilitetu službenika, granične ili saobraćajne, policije, kao i zaštitara po ugostiteljskim objektima prema LGBT turistima, smatraju da “svaki zaposleni, pogotovo oni radnici koji rade u turističkoj industriji treba da unapređuje svoj odnos kao i sve ostale vještine u radu sa svim turistima”.

U TOHN su istakli da imaju prijateljski, otvoren i tolerantan odnos prema LGBT i svim drugim turistima u mjeri u kojoj oni poštuju nepisana pravila ponašanja u destinaciji u kojoj borave i pri tome ne ometaju boravak drugih turista.

Eventualno članstvo TOHN u Nacionalnoj LGBT partnerskoj/prijateljskoj turističkoj mreži, čije osnivanje zagovara “LGBT Forum Progres”, zavisi od planova i ciljeva same asocijacije kao i toga da li bi se njeni planovi poklapali sa planovima turističkog razvoja Herceg Novog.

Ova lokalna turistička organizacija, naglašeno je kao ni bilo koja druga institucija u zemlji, nije publikovala ništa što bi moglo da se odnosi na LGBT turizam.

TOHN podržava međunarodnu promociju Crne Gore za LGBT turističku destinaciju, posebno kroz izradu publikacija o prihodima pojedinih zemalja od razvoja LGBT turizma. U TOHN cijene da bi takve publikacije bile “u cilju poboljšanja turističke ponude i novih turističkih proizvoda ali pri tom ne bi trebalo upoređivati Crnu Goru sa ostalim razvijenim zemljama koje su ove vidove turizma počele razvijati još 80-tiih godina”. U TOHN smatraju da bi eventualna poređenja takve vrste bila nerelevantna”.

U TOHN su zaintereosavani za saradnju na polju jačanja kapaciteta o konceptu i prednostima LGBT turizma i razvijanju odgovarajućih politika i pristupa. U TOHN je istaknuto da je ta saradnja moguća u oblastima koje su ingerencija same organizacije a to su zapravo svi vidovi promocije. U TOHN posebnu su izdvojili potrebu za jačanje kapaciteta u oblasti marketinga. Iskazano je i puno interesovanje za učešće u posjetama sličnim organizacijama i LGBT gay friendly objektima u inostranstvu.

MattSkal_BIZ_1534

Istraživački tim “LGBT Foruma Progres” interesovao se za potrebu stručnog osposobljavanja turističkih vodiča specijalizovanih za LGBT turizam. U TOHN su mišljenja da je svaki turistički vodič kvalifikovan ukoliko posjeduje znanje iz kulturoloških, istorijskih i društvenih segmenata kao i što treba da aktivno govori nekoliko jezika.

U TOHN iskazali su interesovanje za stvaranje modela saradnje koji će pomoći da se stvori set novih proizvoda koji će zadovoljavati potrebe LGBT turista.

“LGBT Foruma Progres” se interesovao da li konkretna turistička organizacija želi da sa gay friendly prepoznatljivošću osnaži svoju odnosno poziciju Herceg Novog na domaćem i međunarodnom tržištu. U TOHN su odgovorili da “to prevashodno zavisi od informisanosti i interesa turističkog sektora, jer su upravo oni ti koji treba da prepoznaju značenje gay friendly termina kao i da ocijene da li im ono može donijeti veći prihod ili ne, kao i da li oni žele da se izjasne kao gay friendly ili samo kao visited by gay”.

Na pitanje da li je postojeća infrastruktura u crnogorskom turizmu dovoljno atraktivna za LGBT turiste u TOHN su odgovorili da “svakako postoji prostor za unapređenje infrastrukture ne samo za LGBT turiste već i za ostale grupe turista”.

Istraživači su se interesovali za stav prema ideji da se nekim plažama u Crnoj Gori dodijeli status gay friendly plaža. U TOHN su mišljenja da svi turisti, bez obzira na različitost, treba da imaju jednaka prava po pitanju izbora plaža.

726_844725

TOHN nije upoznata o mogućnostima razvoja zdravstvenog i sportskog LGBT turizma  u Crnoj Gori.

U TOHN podržavaju apsolutnu jednakost svih gostiju u svim turističkim i ugostiteljskim objektima i da se isti pridržavaju pravila ponašanja koji određeni objekat propisuje.

U TOHN su prihvatili da kao i sve ostale materijale postave, vidljivo, i promotivni materijal sa LGBT ponudom kao i da reklamiraju, u sklopu svojih sadržaja, specijalne ponude za LGBT goste.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...