Regarding incident in Tirana, capital of Albania, occured on 27th of April 2011, when the abandoned building of Embassy of ex Socialist Federative Republic of Yugoslavia was intentionally arson with intent to endanger the lives of transgender people and one Roma family who lived in this house, LGBT Forum Progress sent a letter to the Minister of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities in Govermnemt of Albania, Mr. Spiro Ksera.Povodom incidenta u Tirani,glavnom gardu Albanije, od 27. Aprila 2011. godine, kada je u napuštenoj zgradi ambasade bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije namjerno podmetnut požar sa namjerom da se ugroze životi tranrodnih osoba i jedne romske famuilije koji su živjeli u ovom objektu, LGBT Forum Progres uputio je pismo ministru rada, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti u Vladi Albanije gospodinu Spiru Kseri.

LGBT FORUM Progress has asked Mr. Ksera that primarily pledges that to all persons who were threatened by fire, in accordance with UN standards, be guaranteed the right to life and the right to adequate alternative accommodation. Furthermore, Forum prompted the initiation of an investigation to identify responsible persons for this act.

LGBT Forum Progress strongly supports the work of NGO PINK Embassy and announces that through this organization will follow the Governments actions towards this issue.

Public announcement of Pink Embassy can be downloaded on this LINK

LGBT FORUM Progres zatražio je od njega da se prije svega založi da svim osobama koje su bile ugrožene požarom, u skladu sa standardima UN-a, garantuje pravo na život i pravo na odgovarajući alternativni smještaj.Takođe zatraženo je i iniciranje istragu kako bi se identifikovali odgovorni za ovaj čin.

LGBT Forum Progres  snažno podržava rad nevladine organizacije PINK Embassy i najavljuje da će preko nje pratiti odnos Vlade prema ovom pitanju.

Javno saopštenje Pink Embassy iz Tirane možete preuzeti na ovom LINK-u


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...