Nevladine organizacije posvećene zaštiti ljudskih prava i sloboda LGBT osoba – “Juventas”, “LGBT Forum Progres”, “Crnogorska LGBTIQ Asocijacija – Kvir Montenegro”, “LGBTIQ Socijalni Centar” i “Institut za razvoj LGBT turizma”  – zajednički snažno pozdravljaju uklanjanje grafita sa govorom mržnje prema LGBT osobama s javnih površina na području Podgorice, glavnog grada Crne Gore.

Grafiti s govorom mržnje prema LGBT zajednici usmjereni su protiv njene ravnopravnosti i bezbjednosti kao i njenog šireg društvenog prihvatanja.

Aktuelna gradska administracija, na čelu sa gradonačelnikom Slavoljubom Stijepovićem, pokazala je posvećenost prema ovom, izraženom, društvenom pitanju koji je godinama ignorisan  i neravnopravno tretiran od strane vlasti.

Iskazujemo našu snažnu podršku naporima gradonačelnika Stijepovića da se Podgorica nastavi razvijati kao otvoren, demokratski, moderan, inkluzivan i tolerantan grad u kojem LGBT osobe žive bezbjedno i prihvaćeno.

Poslednje aktivnosti gradske administracije daju nadu da će komunalna policija u budućem periodu, po pitanju ovog izraženog problema, efikasno djelovati po službenoj dužnosti te da će kontinuirano uklanjati preostale grafite i u slučaju da njihovo postojanje nije prijavljeno.

Očekujemo i zahtijevamo da slične aktivnosti, po pitanju uklanjanja govora mržnje, prema bilo kome, s javnih površina, budu pokrenute i u drugim opštinama Crne Gore.

Vjerujemo da uklanjanje svih neprimjerenih i društveno neosviješćenih grafita predstavlja i kvalitetnu poruku prema turistima koji posjećuju Crnu Goru, i uživaju u njenim kulturnim i prirodnim resursima i potencijalima.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...