50 podgoricaLGBT Forum Progres” je nevladina organizacija koju okuplja LGBT zajednicu i zastupa njena prava i interese. Kroz svoj angažman LGBT Forum Progres bavi se i drugim društvenim pitanjima kako bi njegovao solidarnost sa ostatkom stanovništva i doprinosio ukupnim političkim, socijalnim i ekonomskim promjenama.

U skladu sa takvim opredjeljenjem Sportski klub LGBT Foruma Progres uputio je inicijativu Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj Glavnog grada da se na pojedinim lokacijama u Podgorici omogući, i organizuje kroz odgovarajućuje platforme, besplatan parking za bicikla.

Članovima LGBT Sportskog kluba predložili su Glavnom gradu da se parkiranje bicikala organizovano omogući u centru grada u blizini sjedišta administracije Glavnog grada i parka, zatim kod Ekonomskog i Pravnog fakulteta, kod Gradskog stadiona, kod Univerziteta Crne Gore, kod Univerziteta Donja Gorica, kod Delta City tržnog centra, studentskih domova (u centru i preko Morače) i kod Kliničkog centra Crne Gore.

Iz Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj pružen je odgovor da je u saradnji sa nevladinom organizacijom “Biciklo.me” predloženo nekoliko lokacija za postavljanje parkinga za bicikle. Sekretar Miomir M. Mugoša je informisao LGBT Forum Progres da su aktivnosti na realizaciji predloženih rešenja u toku. Trenutno se radi na tome da se parkiranje bicikala uskoro omogući  na Trgu Republike, u Njegoševoj ulici, na Rimskom trgu, na trgu sv. Petra Cetinjskog, u blizini Pravnog fakulteta, kod restorana “Maša”, kod tržišnih centara “Gintaš” i “Bazar”, u blizni autobuske i željezničke stanice. Nadležni gradski sekretarijat je informisao da će se nakon realizacije aktulenih aktivnosti realizovati i neobuhvaćene lokacije predložene od strane LGBT Foruma Progres.

Sportski klub LGBT Foruma Progres interesovao se da li se u Sekretarijatu razmišljalo da se osnaži dijalog i komunikacija sa roditeljskim i učeničkim strukturama, školama i Ministrastvom prosvjete kako bi se povećalo i omogućilo korišćenje bicikla, kao prevoznog sredstva, pri odlaska i povratku iz škole.

U vezi sa tim sekretar Mugoša je saopštio da je “obrazovanje djece u vezi sa korišćenjem bicikla kao prevoznog sredstva prvenstveno u nadležnosti Ministarstva prosvjete” ali da predstojeće postavljanje parkinga za bicikla može smatrati značajnim korakom legitimisanja ove vrste prevoznog sredstva. To u slučaju djece, kaže se u odgovoru, “može biti očigledan primjer podrške biciklizmu koji predstavlja jedan od vidova saobraćaja budućnostu, obzirom, na pozitivan učinak na opšte zdravlje stanovništva i zaštitu životne sredine”.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...