17. maj se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOBIT), sa ciljem da se ukaže na suštinske i sistemske probleme sa kojima se LGBTI osobe suočavaju u svakodnevnom životu, te skrene pažnja na diskriminaciju, nasilje i mržnju koje trpimo.

Tradicionalno, LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste priliku da stave akcenat na neke od ključnih problema i potreba LGBTI zajednice u Crnoj Gori, a na osnovu našeg kontinuiranog terenskog rada i pažljivog osluškivanja potreba samih LGBTI osoba tokom prethodne godine, kroz brojne aktivnosti koje smo pojedinačno ili zajedno realizovali.

Prije svega, evidentno je da stopa diskriminacije, nasilja i mržnje nije u padu, uprkos činjenici da je Crna Gora ove godine osma u Evropi na Rainbow Europe mapi, koja rangira države prema postojećem zakonodavnom i normativnom okviru. Dakle, iako su pravna akta u našoj državi itekako upodobljena sa međunarodnim standardima, njihova implementacija ostaje skoro pa mrtvo slovo na papiru, na šta ukazuju i svi relevantni međunarodni izvještaji.

Nadalje, u domenu obrazovanja postoji značajan prostor za dalji rad i napredovanje, pogotovo imajući u vidu da je kvalitetna reforma obrazovnog sistema potrebna na svim nivoima. Kako stvari trenutno stoje, LGBTI osobe gotovo i da ne postoje na nivou osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, odnosno evidentan je nedostatak afirmativnih sadržaja i predmeta koji na naučno utemeljen način obrađuju ovu tematiku.

Važno je da ukažemo i na dva istraživanja, jedno koje je LGBT Forum Progres sproveo na Fakultetu političkih nauka i kojim su se analizirali homofobni sadržaji u udžbenicima, a drugo koje je LGBTIQ Socijalni Centar sproveo među nastavnicima/ama i nastavnim osobljem u srednjim školama na sjeveru Crne Gore analizirajući njihove stavove o LGBTI tematici, čiji rezultati potvrđuju potrebu za reformama.

Da bi mogli da rješavamo sve ono što su ključni problemi ne samo LGBTI osoba, već i šire društvene zajednice, moraju da postoje jasne, smislene i sveobuhvatne javne politike, koje će definisati sistemska rješenja i u sebi sadržati konkretne mjere i planove sa opipljivim krajnjim rezultatima. Sistemska podrška mora da postoji, ne samo za vitalne servise za LGBTI osobe – Sklonište i SOGI centar – već i u širem smislu, na nivou svake institucije.

Kada posmatramo kontekst ljudskih prava LGBTI osoba, onda jasno možemo da sagledamo da je postojeća nacionalna LGBTI strategija prevashodno lista lijepih želja koje se u biti mogu veoma teško realizovati na kvalitetan način u periodu njenog trajanja. Stoga očekujemo od nove Vlade Crne Gore da pristupi reviziji ovog dokumenta i njenoj suštinskoj izmjeni, kako bi krajnji rezultat bila jasna i čvrsta državna politika, koja će reformske procese da povede naprijed.


Reagovanje Bojane Jokić: Neformalni centri moći obmanjuju crnogorsku javnost

Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara...