LGBT Forum Progres podnio je tužbu zbog diskriminacije protiv države Crne Gore, u vezi sa diskriminatornom primjenom Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, u dijelu koji se tiče nemogućnosti crnogorskih državljana da ostvare pravo upisa istopolnih partnerstava sklopljenih u inostranstvu u matični registar u Crnoj Gori, iako im se ovim Zakonom to pravo predviđa.

Ovakva situacija, nastala usljed neusklađenosti niza ključnih zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu, prevashodno Zakona o matičnim registrima, proizvela je očiglednu i nedvosmislenu diskriminaciju na štetu istopolnih parova koji se nalaze u takvoj situaciji i tužioca u ovom slučaju, kako po osnovu seksualne orijentacije, tako i po osnovu životnog partnerstva.

Okolnosti slučaja ove tužbe i stanja bespravlja koje sada postoji u našem sistemu nedvosmisleno ukazuju da crnogorski pristupi i procedure oko usvajanja Zakona nijesu donijele pogodnosti za istopolne zajednice, iako je to bilo „zamišljeno“ i obećavano sa svih državnih adresa. Ovakav pristup nije pokazao ni svrsishodne benefite za crnogorske državljane, niti fleksibilnost primjene Zakona koja je bila prijeko potrebna.

John M. Barac

LGBT Forum Progres je u tužbi predstavio detaljne argumente i ukazao na ključne činjenice vezane za nastalu situaciju, te dokazao potpunu neizvjesnost primjenjivosti Zakona u ovom i sličnim slučajevima. Država je propustila da predvidi pravne efekte u odnosu na stvarne preduslove i pokazala da nije brinula o pravnim, sistemskim i institucionalnim slabostima, što je stvorilo diskriminaciju.

Činjenica da su nadležne institucije, namjerno ili ne, propustile da usvoje odgovarajuća podzakonska akta i usklade sve relevantne zakone potrebne za nesmetano sprovođenje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, jasno ukazuje na to da je došlo do stvaranja pravne nesigurnosti, a da su takve nastale okolnosti oštro suprotstavljene i Ustavnim garancijama jednakosti, ravnopravnosti, vladavini prava, pravnoj sigurnosti,  zabrani diskriminacije, supremaciji međunarodnog prava i svim drugim međunarodnim konvencijama.

Na ovaj način, država Crna Gora ne samo što je uspostavila zbunjujuću, apstraktnu i složenu strukturu odlučivanja bez presedana, već je propustila i da uspostavi pravičnu ravnotežu prema članu 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i time pokazala da nije uspjela da obezbijedi konkretan, izvjestan i namjeravani pravni okvir za priznavanje i zaštitu istopolnih zajednica, ali i garantovanog prava o jednakosti svih pred zakonom. Smatramo da je sada obaveza sudske grane vlasti da ispravi nepravdu koju su počinile i aktivno čine izvršna i zakonodavna vlast.

Prosto rečeno, država Crna Gora je, kroz sistemsko i sistematsko ignorisanje osnovnih ljudskih prava istopolnih partnera i uopšte LGBTI zajednice, dovela do postojanja većeg stepena diskriminacije sada nego što je to bio slučaj prije usvajanja Zakona. LGBT Forum Progres će crnogorsku javnost blagovremeno obavještavati o toku ovog sudskog postupka i njegovim ishodima koji će, ukoliko tužba bude usvojena, donijeti promjene koje će predstavljati ključnu prekretnicu ne samo za istopolne zajednice, već i odnosu na položaj i ljudska prava LGBTI osoba u Crnoj Gori.

John M. Barac
Izvršni direktor


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...