Stručni saradnici/e LGBT Forum Progresa iz Podgorice i Poligona za žensku izuzetnost – Sofija iz Berana kreirali su izvještaj o potrebama višestruko marginalizovanih žena sa iskustvom nasilja.

Kroz individualni rad sa ženama, stvorili su se temelji za zajednički izvještaj koji mapira specifične potrebe korisnica i nudi smjernice i preporuke u cilju stvaranja okruženja koje promoviše jednakost i sigurnost za sve građanke i građane Crne Gore.

Rad naših savjetovališta u Podgorici i Beranama dodatno je istakao potrebu za različitim vrstama pomoći i podrške, a servisi psihološkog, socijalnog, psihijatrijskog i pravnog savjetovališta predstavljaju sveobuhvatan pristup u rješavanju pitanja vezanih za mentalno zdravlje, socijalnu integraciju i zakonom garantovana prava žena sa iskustvom nasilja.

Važno je napomenuti da u periodu od prvih devet mjeseci implementacije projekta, odnosno do zaključenja rada na publikaciji, stručnim saradnicima/ama naših organizacija obratilo se ukupno 295 korisnica, odnosno žena sa iskustvom nasilja, iz sve tri regije Crne Gore, u stanju potrebe za određenom vrstom podrške i pomoći, što nam ukazuje na alarmantno stanje u crnogorskom društvu, odnosno koliko je zapravo nasilje duboko ukorijenjen društveni problem koji zahtijeva sveobuhvatne i kontinuirane intervencije.

Cjelokupnu publikaciju „Izvještaj o potrebama višestruko marginalizovanih žena sa iskustvom nasilja“ možete pronaći na sljedećem linku: https://lgbtprogres.me/publikacije/izvjestaj-o-potrebama-visestruko-marginalizovanih-zena-sa-iskustvom-nasilja/

Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Program savjetovališta za višestruko marginalizovane žene žrtve nasilja“, koju u partnerstvu sprovode LGBT Forum Progres i Poligon za žensku izuzetnost – Sofija, a koja je finansirana od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. Stavovi izraženi u publikaciji i tekstu su stavovi autorka/ki i ne odražavaju stavove Ministarstva kao donatora.


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...