U sklopu redovnih, kontinuiranih aktivnosti monitoringa i prijavljivanja govora mržnje upućenog LGBTI osobama, koje realizujemo više od 10 godina, LGBT Forum Progres crnogorskoj javnosti predstavlja publikaciju Govor mržnje pod lupom – Pregled slučajeva online nasilja nad LGBTI zajednicom“.

Ova značajna publikacija predstavlja pregled dijela slučajeva iz 2023. godine, koji nedvosmisleno ukazuju na to da stopa mržnje sa kojom se suočavaju LGBTI osobe ne prestaje da bude ozbiljan problem u našem društvu. Podsjećamo da je ove godine LGBT Forum Progres podnio 222 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama.

Podaci i slučajevi prikazani u ovoj publikaciji iznova potvrđuju i prikazuju neophodnost kontinuiranog rada na jačanju svijesti crnogorskih građana i građanki o razumijevanju koncepta govora mržnje, odnosno razlike između diskriminatornog govora i iskazivanja ličnog mišljenja u javnom prostoru, sa posebnim akcentom na komunikaciju koja se vodi putem interneta.

Uporednom analizom svih prikupljenih i obrađenih podataka, došli smo do zaključka da uvrede, diskriminaciju, prijetnje i govor mržnje u većem broju, lica upućuju cjelokupnoj zajednici ili specifično gej muškarcima, te da je stepen netolerantnosti prema gej muškarcima na mnogo većem nivou nego prema pripadnicama LGBTI zajednice, dočim, nijedan od predmeta koji su formirani, u radu ili okončani se ne vodi protiv lica koja iskazuju netrpeljivost prema trans zajednici, iako je LGBT Forum Progres tokom monitoringa društvenih mreža prikupio dokazni materijal za uvrede upućene trans osobama, te iste prijavio upravi policije u sklopu naših redovnih aktivnosti monitoringa govora mržnje.

Iako veći dio predmeta u poljima gdje se navode lična svojstva oštećenih se podvodi pod „nije naznačeno“, te se među tim predmetima nalaze i predmeti koji su po prijavama štitili dignitet trans osoba i trebali biti podvedeni pod uvrede, diskriminaciju, govor mržnje i ostale vidove prekršaja u odnosu na rodni identitet to nije učinjeno, te se prema zvaničnoj statistici za posmatrani period nameće zaključak da u Crnoj Gori nema govora mržnje upućenog trans zajednici, odnosno po osnovu rodnog identiteta.

Nadalje, najveći broj formiranih predmeta nalazi se pred prekršajnim sudom u Podgorici, te se nameće zaključak, da uprkos podacima LGBT Forum Progresa koji ukazuju na koliziju u odnosu na podnesene prijave i formirane predmete u ostalim gradovima, da su Prekršajni sud u Podgorici i/ili Uprava policije CB Podgorica najefikasniji u suzbijanju online nasilja nad LGBTI osobama.

Konačno, samo 5 riješenih predmeta procesuirano je u odnosu na Zakon o zabrani diskriminacije i to u Prekršajnom sudu u Rožajama koji u ovim slučajevima stvara novu sudsku praksu kada jer u pitanju suzbijanje govora mržnje i diskriminacije LGBTI osoba, jer su ovo među prvim presudama koje su donesene u korist LGBTI zajednice u odnosu na pomenuti zakon, dok se ostale i dalje procesuiraju po Zakonu o javnom redu i miru, na što ne predstavlja efektivnu zaštitu LGBTI osoba od online nasilja, diskriminacije i govora mržnje, a na šta godinama ukazujemo.

Preporučujemo ujednačavanje sudske prakse u dijelu procesuiranja prestupnika radi postizanja pravne sigurnosti u prekršajima koji se odnose na govor mržnje i diskriminaciju, kako bi se postigla pravna sigurnost uopšteno. Kao što znamo, pitanje pravne sigurnosti je pitanje koje se postavlja pred svaku državu kad se govori o njenoj uređenosti, demokratičnosti i odnosu prema građanima, kao element prava na pravično suđenje, definisano međunarodnim konvencijama. Pod pojmom pravne sigurnosti se, između ostalog, podrazumijeva da pravna norma bude na pojedinca bude primijenjena jednako kao i prema ostalim pojedincima ako se nalaze u jednakoj pravnoj situaciji. To je suštinski povezano sa ujednačavanjem sudske prakse i prakse postupanja administrativnih organa koji primjenjuju pravne norme na pojedinačne slučajeve, te s toga sugerišemo da se u najkraćem roku harmonizuje sudska praksa.

Publikacija je kreirana u okviru projekta „Zajedno protiv govora mržnje prema LGBTI osobama“ koji je finansiran od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Stavovi izraženi u publikaciji su stavovi autorka/ki i ne odražavaju stavove Ministarstva kao donatora.

Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://lgbtprogres.me/publikacije/govor-mrznje-pod-lupom-pregled-slucajeva-online-nasilja-nad-lgbti-zajednicom/


Reagovanje Bojane Jokić: Neformalni centri moći obmanjuju crnogorsku javnost

Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara...