Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar predstavljaju informativne smjernice namijenjene predstavnicama/ima medija za adekvatno izvještavanje na temu rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminacije na osnovu pola i roda.

Značaj ove publikacije ogleda se u preporukama za izvještavanje osmišljenim kako bi ono bilo tačno i uravnoteženo, te doprinosilo podizanju svijesti javnosti o ključnim pitanjima koja se tiču rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori.

Kreirane smjernice predstavljaju veliki korak naprijed u našoj posvećenosti prema stvaranju inkluzivnog medijskog prostora koji poštuje i predstavlja raznolikost crnogorskog društva. Imajući u vidu značaj izvještavanja o pitanjima koja se odnose na rodnu ravnopravnost, od izuzetne je važnosti pružiti medijskim radnicama/ima resurse i smjernice kako bi njihov rad bio informativan, inkluzivan i poštovao temeljna prava svakog pojedinca.

Nadamo se da će ove smjernice doprinijeti stvaranju medijskog okruženja koje promoviše inkluzivnost, poštovanje i razumijevanje, kao i podržati napore ka izgradnji društva koje ravnopravno posmatra sve građanke i građane Crne Gore. Naše nevladine organizacije stoje na raspolaganju za dodatne informacije i pomoć pri implementaciji preporuka definisanih smjernicama.

Smjernice su kreirane u okviru projekta „Jačanje uloge medija u borbi za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori“ koji partnerski sprovede LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, a koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Stavovi izraženi u publikaciji su stavovi autorke i ne odražavaju stavove Ministarstva kao donatora.

Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://lgbtprogres.me/publikacije/smjernice-za-predstavnice-ke-medija-u-cilju-adekvatnog-izvjestavanja-na-temu-rodnih-stereotipa-predrasuda-i-diskriminacije/


Reagovanje Bojane Jokić: Neformalni centri moći obmanjuju crnogorsku javnost

Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara...