Ovog vikenda (28. i 29. oktobar) održali smo obuku policijskih službenika/ca koji postupaju po prijavama za govor mržnje i zastupnika/ca Uprave policije za pokretanje prekršajnog postupka sa ciljem povećanja korišćenja dostupnih pravnih instituta borbe protiv govora mržnje usmjerenog ka LGBTI zajednici.

Obuka je realizovana u Kolašinu i obuhvatila je službenike/ce Uprave policije iz sjevernog regiona Crne Gore, odnosno opština Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Pljevlja i Rožaje. Predavači su bili dr iur. Jovan Kojičić i John M. Barac, a sama obuka je obuhvatila više cjelina – pregled osnovnih informacija u vezi LGBTI osoba, zatim specifičnosti govora mržnje na internetu, kao i praktične mehanizme primjene Zakona o zabrani diskriminacije prilikom postupanja u konkretnim slučajevima i u procesu prekršajnog postupanja.

Zahvaljujemo se Upravi policije Crne Gore na kontinuiranoj saradnji u ovom procesu, koji je veoma značajna u domenu zaštite LGBTI osoba od mržnje, diskriminacije i nasilja.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Zajedno protiv govora mržnje prema LGBTI osobama“ koji sprovodi LGBT Forum Progres uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...