U svom godišnjem izvještaju o napretku za Crnu Goru, koji je objavljen 8. novembra, Evropska komisija je potvrdila sve ono na šta je crnogorska LGBTI zajednica u kontinuitetu upozoravala tokom prethodne godine – da ne postoji napredak u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba, da su govor mržnje i diskriminacija u porastu i da je primjena pravnih mehanizama zaštite neadekvatna.

Izvještaj nedvosmisleno ističe da nije bilo napretka u dijelu zaštite ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori i da su brojni slučajevi govora mržnje protiv LGBTI osoba zabrinjavajući. Pored toga, konstatovano je i da su društvena polarizacija, mizoginija i govor mržnje u porastu, a da su ranjive grupe, poput LGBTI osoba, nastavile da doživljavaju višestruku diskriminaciju i izazove u ostvarivanju jednakih prava.

Evropska komisija je naglasila hitnu potrebu za efektivnim rješavanjem svih oblika diskriminacije korišćenjem mehanizama pravne zaštite. Takođe, ukazano je i da nije bilo napretka u procesu harmonizacije zakonodavnog okvira u dijelu usklađivanja sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola.

Dat je i poseban osvrt na slučajeve govora mržnje koji su procesuirani prekršajno, a kojih je u izvještajnom periodu bilo 76. Podsjećamo da je LGBT Forum Progres jedina organizacija koja ima sistem praćenja i prijavljivanja online govora mržnje na društvenim mrežama, te da su od početka 2023. godine podnijete 222 prijave.

Pozdravljamo apel Evropske komisije da Crna Gora izmijeni i usvoji zakone u skladu sa pravnim tekovinama EU, evropskim i međunarodnim standardima o, između ostalog, borbi protiv diskriminacije, zločinima iz mržnje i govoru mržnje, te usaglasi Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola iz 2020. godine.

Pozivamo Vladu i sve relevantne aktere da pitanje ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori konačno shvate ozbiljno i pristupe suštinskom, sistemskom i sveobuhvatnom rješavanju problema sa kojima se LGBTI osobe svakodnevno suočavaju, a na koje je i Evropska komisija jasno ukazala.


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...