LGBT Forum Progres pozdravlja današnju odluku gđe Tee Gorjanc Prelević da ne uzme učešće u radu stručnog tima koji treba da se bavi radom na Temeljnom ugovoru, te pružamo punu podršku njenoj odluci da na ovaj način izrazi protest „zbog uključivanja advokata Markovića u rad javne grupe koja treba da doprinese javnom interesu“. U cjelosti smo saglasni sa konstatacijom gđe Gorjanc Prelević da se „opšte dobro ne može graditi na negiranju prava i ponižavanju bilo kojih ljudi u jednom društvu, pa tako ni LGBTIQ zajednice, ni žena“.

Advokat Velibor Marković je nevladinim organizacijama, a i široj javnosti, poznat kao advokat koji svoje mizogine, šovinističke i homofobne stavove javno i transparentno iznosi i mržnjom zagađuje javni prostor. Podsjećamo premijera koji je advokata Markovića predložio da bude dio stručnog tima koji će raditi na Temeljnom ugovoru sa SPC, da je advokat Marković putem društvene mreže Facebook prošle godine, obraćajući se novinarki Vijesti Damiri Kalač, a u sklopu prepiske o Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, iznio sljedeće: „…A posto ovo već prelazi u ponavlljanje, samo se vi picite i drndajte neznamcim u 4 zida, niko vam to ne moze zabraniti, ali budem li vas vidio da se žvalavite na moje oci ili pred mojom djecom i na taj nacin vrsite nasilje nad nama, siju cu vam zavrnuti“.

Novinarka Damira Kalač je nakon ovog komentara, a uz pravnu podršku nevladine organizacije LGBT Forum Progres, podnijela prijavu Upravi policije što je izazvalo dodatnu reakciju advokata Markovića. Komentari su posebno zabrinjavajući bili jer, pored inicijalne prijetnje zavrtanjem šije LGBTI osobama, advokat Marković ponavlja prijetnju u svojoj sljedećoj objavi, te karakteriše LGBTI osobe kao bolesne pojave koje gade okolinu.

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar su Advokatskoj komori Crne Gore tada uputili inicijativu da pokrene hitni disciplinski postupak protiv advokata Velibora Markovića zbog takvih javno izrečenih stavova. Smatramo da je svojim objavama advokat Marković prekršio osnovna načela ljudskih prava zagarantovana ratifikovanim međunarodnim standardima i nacionalnim zakonodavstvom o zabrani diskriminacije.

Uvaženi premijeru, zbog svega navedenog, izbor osobe koja nipodaštava elementarna ljudska prava žena i LGBTI osoba i svoje koleginice sudije naziva pogrdnim imenima isključivo zbog njihovog pola, nije evropska trasa Crne Gora koja će nam otvoriti put ka Evropskoj uniji i zalagati se za jednaka prava svih vjerskih zajednica, te s toga ne smije biti ni predložen, a kamoli izabran da bude dio tima koji će raditi na Temeljnom ugovoru.

Očekujemo korekciju predloga, u suprotnom smatraćemo da ovim činom ohrabrujete mizoginiju, šovinizam i homofobiju, te da trasirate put koji nije ni evropski, ni ljudski.

John M. Barac

Izvršni direktor
LGBT Forum Progres


Održan prvi Forum protiv mizoginog govora mržnje

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar formirale...