LGBT Forum Progres oštro osuđuje jučerašnje izjave poslanika Jovana Vučurovića i poslanice Jelene Božović tokom rasprave o predlogu zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, za koje cijenimo da sadrže nedvosmislene elemente govora mržnje prema LGBTI zajednici i koje su duboko diskriminatorne.

Smatram da je nedopustivo da poslanici i poslanice u Skupštini Crne Gore, ma kojoj političkoj opciji pripadali, na ovakav način targetiraju marginalizovane društvene grupe u Crnoj Gori, zarad zadovoljenja trenutnih političkih potreba i bez uzimanja u obzir štete koju te izjave pričinjavaju. Iznova svjedočimo i ukazujemo da ovakve izjave poslanika i poslanica doprinose porastu slučajeva nasilja nad LGBTI osobama i ugrožavaju elementarnu bezbjednost zajednice koja ionako trpi dovoljno problema svakodnevno.

Dodatno, posebno je problematična činjenica što izjave usmjerene protiv LGBTI osoba dolaze od poslanika koji je ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode u Skupštini Crne Gore, što smatram krajnje nedopustivim i neprimjerenim postupanjem. Očekivali smo da je ova toksična retorika konačno prevaziđena kada je uspostavljena direktna saradnja sa Odborom za ljudska prava i slobode ranije ove godine, ali je evidentno da to ipak nije slučaj i da je govor mržnje i dalje dio normalnog funkcionisanja dijela poslanika i poslanica.

Obavještavam LGBTI zajednicu i širu javnost da će LGBT Forum Progres podnijeti pritužbe i prigovore adekvatnim državnim organima, uključujući i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i nadležnim skupštinskim službama, jer govor mržnje ove vrste i intenziteta mora biti suočen sa adekvatnim odgovorom institucija sistema. Ponovo smo razočarani što je izostala reakcija rukovodstva Skupštine u ovom i sličnim slučajevima, što je, čini se, samo nastavak prakse prethodnog rukovodstva koje je tolerisalo ovakve izjave i u ranijem sazivu, te cijenimo da je Skupština još uvijek daleko od evropskog standarda koji proklamuje.

Konačno, bez potrebe da ponavljam sve što je juče rečeno tokom sjednice jer ne želim da dodatno trujem medijski prostor izrečenim govorom mržnje i diskriminatornim kvalifikacijama, želim da se osvrnem na nekoliko činjenica koje je važno da crnogorska javnost zna, kako bi izbjegli dalje manipulacije. Prvo, predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u sebi ne sadrži bilo koju odredbu kojom se na bilo koji način zadire u definiciju braka, koji je ustavna kategorija i kao takva ne može biti promijenjena bez podrške 2/3 poslanika. Drugo, ove izmjene i dopune su tehničke prirode i njima se vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, što je dio normalne zakonodavne procedure, te one ne predstavljaju bilo kakav prikriveni pokušaj „narušavanja“ porodice u Crnoj Gori.

Odbacujem maliciozne i netačne tvrdnje da su LGBTI osobe, odnosno istopolni partneri, razlog negativnog prirodnog priraštaja u Crnoj Gori, da je LGBTI zajednica „neprirodna“ i „antiporodična“ pojava, da je u pitanju nekakav „strani uticaj“ i sve druge kvalifikacije koje su iznijete, a koje nisu utemeljene u realnosti. LGBTI osobe u Crnoj Gori postoje otkako postoji Crna Gora i to je fakat koji će svi poslanici i poslanice u Skupštini morati da prihvate, jer se od istine ne može pobjeći.

Bojana Jokić
Predsjednica Upravnog odbora


Održan prvi Forum protiv mizoginog govora mržnje

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar formirale...