Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, najznačajniji datum u globalnom pokretu za ljudska prava i slobode. U znak obilježavanja 10. decembra i ujedno 11 godina postojanja LGBT Forum Progresa, kao prve autentične LGBTI organizacije u Crnoj Gori, želimo da ukažemo na ključne prioritete i probleme LGBTI zajednice u našoj zemlji tokom 2021. godine.

Prije svega, pandemija virusa COVID-19 je nastavila da ima višestruko negativan uticaj na živote svih nas u Crnoj Gori, a pogotovo na ranjive i marginalizovane zajednice, u koje svakako spadaju i LGBTI osobe. Na samom početku pandemije smo svjedočili višestruko povećanoj potrebi za pružanjem servisa podrške LGBTI osobama, a ova potreba nije bila ništa manja ni tokom ove godine.

Tako je LGBT Forum Progres u prethodnih 12 mjeseci pružio psihološku podršku za 186 korisnika/ca, psihijatrijsku podršku za 37 korisnika/ca, te socijalnu podršku i savjetovanje za 132 korisnika/ce. Nadalje, LGBTIQ Sklonište, kao ključni program podrške LGBTI osobama žrtvama nasilja je obezbijedilo smještaj i zaštitu za 9 korisnika/ca u istom periodu.

Pored pomenutog uticaja pandemije, LGBTI osobe u Crnoj Gori su se tokom 2021. godine suočavale sa izuzetno visokim stepenom mržnje, nasilja i diskriminacije, koji su se prvenstveno manifestovali kao govor mržnje na društvenim mrežama i u javnom prostoru, ali i kroz zabrinjavajući trend rasta nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja. Upravo iz ovih razloga je LGBT Forum Progres tokom ove godine Upravi policije podnio više od 100 prijava za govor mržnje na internetu i pružio pravnu podršku za 78 korisnika/ca.

Godinu koja je na izmaku su obilježila i pozitivna dešavanja, koja služe kao dalji podsticaj za još snažniju i predaniju borbu za dostojanstvo i ljudska prava LGBTI osoba u Crnoj Gori. Podsjetićemo da je Fakultet političkih nauka početkom godine usvojio inicijativu LGBT Forum Progresa za povlačenje udžbenika sa homofobnim sadržajima, a u istom periodu je ostvarena snažna saradnja sa upravom Univerziteta Crne Gore i rektorom prof. dr Božovićem.

Takođe, produbljena je saradnja sa tradicionalnim saveznicima i partnerima LGBTI zajednice, prije svega sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, brojnim predstavnicima i predstavnicama izvršne i zakonodavne vlasti i međunarodnih institucija. Upravo je kroz njihovo učešće na različitim događajima, u video kampanji „Progres pita“ i na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj mjesecu ponosa pod nazivom „Ništa o nama bez nas“ potvrđeno da LGBTI osobe imaju snažne i predane partnere u procesu ostvarenja naših osnovnih ljudskih prava i dostojanstvenog života.

Konačno, ova godina će ostati zapamćena i po sklapanju prvih istopolnih partnerstava u Crnoj Gori, čime je ispisana nova stranica crnogorske istorije i istorije međunarodnog LGBTI pokreta.


Crna Gora još uvijek bez sistemskog rješenja za probleme LGBTI osoba

17. maj se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe...

Saopštenje povodom Evropskog dana žrtava krivičnih djela

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar danas...