Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, najznačajniji datum u globalnom pokretu za ljudska prava i slobode. U znak obilježavanja 10. decembra i ujedno 11 godina postojanja LGBT Forum Progresa, kao prve autentične LGBTI organizacije u Crnoj Gori, želimo da ukažemo na ključne prioritete i probleme LGBTI zajednice u našoj zemlji tokom 2021. godine.

Prije svega, pandemija virusa COVID-19 je nastavila da ima višestruko negativan uticaj na živote svih nas u Crnoj Gori, a pogotovo na ranjive i marginalizovane zajednice, u koje svakako spadaju i LGBTI osobe. Na samom početku pandemije smo svjedočili višestruko povećanoj potrebi za pružanjem servisa podrške LGBTI osobama, a ova potreba nije bila ništa manja ni tokom ove godine.

Tako je LGBT Forum Progres u prethodnih 12 mjeseci pružio psihološku podršku za 186 korisnika/ca, psihijatrijsku podršku za 37 korisnika/ca, te socijalnu podršku i savjetovanje za 132 korisnika/ce. Nadalje, LGBTIQ Sklonište, kao ključni program podrške LGBTI osobama žrtvama nasilja je obezbijedilo smještaj i zaštitu za 9 korisnika/ca u istom periodu.

Pored pomenutog uticaja pandemije, LGBTI osobe u Crnoj Gori su se tokom 2021. godine suočavale sa izuzetno visokim stepenom mržnje, nasilja i diskriminacije, koji su se prvenstveno manifestovali kao govor mržnje na društvenim mrežama i u javnom prostoru, ali i kroz zabrinjavajući trend rasta nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja. Upravo iz ovih razloga je LGBT Forum Progres tokom ove godine Upravi policije podnio više od 100 prijava za govor mržnje na internetu i pružio pravnu podršku za 78 korisnika/ca.

Godinu koja je na izmaku su obilježila i pozitivna dešavanja, koja služe kao dalji podsticaj za još snažniju i predaniju borbu za dostojanstvo i ljudska prava LGBTI osoba u Crnoj Gori. Podsjetićemo da je Fakultet političkih nauka početkom godine usvojio inicijativu LGBT Forum Progresa za povlačenje udžbenika sa homofobnim sadržajima, a u istom periodu je ostvarena snažna saradnja sa upravom Univerziteta Crne Gore i rektorom prof. dr Božovićem.

Takođe, produbljena je saradnja sa tradicionalnim saveznicima i partnerima LGBTI zajednice, prije svega sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, brojnim predstavnicima i predstavnicama izvršne i zakonodavne vlasti i međunarodnih institucija. Upravo je kroz njihovo učešće na različitim događajima, u video kampanji „Progres pita“ i na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj mjesecu ponosa pod nazivom „Ništa o nama bez nas“ potvrđeno da LGBTI osobe imaju snažne i predane partnere u procesu ostvarenja naših osnovnih ljudskih prava i dostojanstvenog života.

Konačno, ova godina će ostati zapamćena i po sklapanju prvih istopolnih partnerstava u Crnoj Gori, čime je ispisana nova stranica crnogorske istorije i istorije međunarodnog LGBTI pokreta.


Reagovanje Bojane Jokić: Neformalni centri moći obmanjuju crnogorsku javnost

Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara...