Predstavnici nevladine organizacije LGBT Forum Progres, Bojana Jokić i John M. Barac, sastali su se danas sa vršiocem funkcije rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimirom Božovićem i šeficom kabineta rektora Dijanom Jovanović nakon upućene inicijative za reviziju i povlačenje udžbenika sa diskriminatornim stavovima sa Fakulteta političkih nauka.

Tokom sastanka, prof. dr Božoviću detaljno su predstavljeni svi aspekti ove inicijative i cjelokupne analize koja je sprovedena u kontekstu LGBTIQ tematike u udžbenicima na Fakultetu političkih nauka, te je diskutovano o mogućnostima unaprjeđenja i poboljšanja sveukupnog sadržaja i programa u kontekstu ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Vršilac funkcije rektora, prof. dr Vladimir Božović pokazao je veliku spremnost da ova inicijativa rezultira konkretnim promjenama i poboljšanjima na Univerzitetu Crne Gore, te da se sa LGBT Forum Progresom intenzivira saradnja i partnerstvo u budućnosti, na čemu smo mu posebno zahvalni. Tokom sastanka dogovoreni su i dalji konkretni koraci i saradnja u budućim projektima i programima koji će za cilj imati unaprjeđenje obrazovnog programa koji tretira ljudska prava LGBTIQ osoba.

Konačno, prof. dr Božović je upoznat i sa saradnjom koju je LGBT Forum Progres ostvario sa Filološkim fakultetom i dekanicom Tatjanom Jovović tokom prošle godine, te su mu uručeni primjerci publikacije koja je izrađena nakon sprovedene analize udžbeničkih sadržaja. Još jednom se zahvaljujemo vršiocu funkcije rektora prof. dr Vladimiru Božoviću na ljubaznom primjeru i otvorenom dijalogu koji je uspostavio sa nama.


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...