Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar apeluju na poslanike i poslanice u Skupštini Crne Gore da što hitnije usvoje predlog inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakonika, koju su naše organizacije podnijele 26. januara ove godine, a kojom je traženo da se pooštre kaznene mjere za počinioce gnusnih zločina prema djeci.

Podsjećamo da smo predložili Skupštini Crne Gore da pooštri kazne za počinioce krivičnih djela Obljuba sa djetetom (član 206 KZ-a), Obljuba zloupotrebom službenog položaja (član 207 KZ-a) i Nedozvoljene polne radnje (član 208 KZ-a).

Konkretno, predložili smo da se kod krivičnog djela Obljuba sa djetetom donja granica zaprijećene zatvorske kazne podigne sa 3 na 5 godina, odnosno sa 5 na 7 ukoliko je nastupila teška tjelesna povreda ili druge okolnosti definisane stavom 2 ovog člana.

Dodatno, predložili smo i da se donja granica zaprijećene kazne za krivično djelo Obljuba zloupotrebom položaja počinjeno nad djetetom (stav 3 ovog člana) podigne sa 3 na 6 godine, odnosno sa 3 na 7 u slučaju da dođe do nastanka trudnoće.

Konačno, u predložili smo Skupštini Crne Gore i da za počinioce krivičnog djela Nedozvoljene polne radnje, u slučajevima kada je žrtva ovog krivičnog djela dijete, zaprijećena kazna bude od 2 do 10 godina zatvora.

„Kako je prošlo gotovo tri mjeseca otkako smo uputili ovaj predlog inicijative i kako je ona dobila načelnu podršku poslanice Božene Jelušić kao predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost i poslanika Jovana Jola Vučurovića kao predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, cijenimo da je vrijeme da se o ovom predlogu inicijative pozitivno izjasni matični skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, te shodno istoj predloži da se Krivični zakonik u ovom dijelu izmijeni, odnosno kazne za predatore koji napadaju našu djecu poštre.

 

Takođe, smatram da je nedopustivo da donja granica kazne za krivično djelo Obljuba nad djetetom ima jednaku donju granicu u slučaju da je učinjen osnovni oblik djela i u slučaju kada ga izvrši lice zloupotrebom položaja (u ova lica spadaju roditelji, službena lica, hranitelji, nastavnici, itd.) Ne smije se dozvoliti da, kod ovog vida zloupotrebe, zaprijećena kazna za službeno ili bilo koje lice u odnosu na koje se dijete nalazi u podređenom položaju bude samo 3 godine kako to sada propisuje Krivični zakonik, već da se u takvim slučajevima ovo mora tretirati kao teži oblik krivičnog djela, po zaprijećenoj kazni.“ – Bojana Jokić, LGBT Forum Progres

Tekst originalnog predloga inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakonika možete pronaći na ovom linku: https://bit.ly/3mC7Pf2


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...