U susret 10. decembru, Međunarodnom danu ljudskih prava i decenije osnivanja NVO LGBT Forum Progres, kao prve autentične LGBTIQ organizacije u Crnoj Gori, koristimo priliku da sa crnogorskom javnošću podijelimo video koji smo kreirali ovim povodom.

Prije deset godina, kada je formalno osnovana naša organizacija i faktički započeo pokret za ljudska prava LGBTIQ osoba kakvim ga danas znamo, niko nije mogao da zamisli koliko će težak i trnovit put da bude pred svima nama. Ali, uprkos svim preprekama, ljudska prava LGBTIQ osoba su našla svoje mjesto u javnom diskursu Crne Gore, na svim nivoima.

Upravo Dan ljudskih prava služi da se podsjetimo svega što je za nama, onoga što je bilo dobro i onoga što je bilo loše, kako bi mogli da budemo još bolji i snažniji u zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba i šire društvene zajednice u budućnosti. A da na tom putu nismo sami, svjedoče i građanski aktivisti i aktivistkinje, naši saveznici i saveznice, koji su jasno rekli – #vrijemeje za nove promjene, razbijanje predrasuda, radnička prava, zaštitu od nasilja, slobodu vjeroispovjesti, da pustimo glas, za inkluzivno obrazovanje, prihvatanje, iskrenu brigu o životnoj sredini, slobodu medija i ravnopravnost.

Uključivanje LGBTIQ osoba u politički život i procese odlučivanja, kao i aktivno zagovaranje i borba za ljudska prava svih ostaju temeljne vrijednosti koje baštinimo i na kojima zasnivamo naš rad. U periodu značajnih društvenih i političkih promjena ne smijemo da izgubimo iz vida ljudska prava kao osnovni postulat crnogorskih društvenih vrijednosti.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u videu, onima koji su dali doprinos za njegovu realizaciju, kao i cjelokupnoj LGBTIQ zajednici Crne Gore koja nam već deset godina ukazuje povjerenje i zbog koje postojimo.

Srećan Dan ljudskih prava!FPN uvažio inicijativu LGBT Forum Progresa za povlačenje diskriminatornih udžbenika

Na sastanku koji je održan između predstavnika Fakulteta političkih nauka...

Skupština što hitnije da usvoji predlog inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakonika

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar apeluju...