Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar najoštrije osuđuju prijetnje koje su upućene kolegi Danijelu Kaleziću putem društvene mreže Instagram i iskazuju punu solidarnost s njim u ovom teškom i izuzetno stresnom trenutku.

Apelujemo na nadležne organe, prije svega Upravu policije i tužilaštvo, da sprovedu što efikasniju istragu, počinioca identifikuju, te dalje cjelokupan slučaj procesuiraju u skladu sa zakonom. Nedopustivo je da u državi koja je trenutno osma u Evropi po usvojenim normama koje štite LGBTI osobe imamo situacije potencijalno neefikasne istrage i nezadovoljenja pravde.

Pozivamo sve LGBTI osobe u Crnoj Gori da bez straha prijavljuju nasilje, mržnju i diskriminaciju nadležnim organima, te da se slobodno obraćaju relevantnim nevladinim organizacijama za svu pomoć i podršku koje pružamo. Krug nasilja se prekida prijavom nasilnika i traženjem zaštite, a u tom procesu niste sami.

Država mora osigurati da se ljudska prava LGBTI osoba u potpunosti poštuju i uvažavaju, jer kao takva postoje na papiru i nedopustivo je da smo u 2022. godini i dalje u najvećoj mjeri nezaštićeni i tretirani kao građanke i građani drugog reda.

LGBT Forum Progres
LGBTIQ Socijalni Centar


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...