PODRŠKA PROTESTIMA USSCG POVODOM PLANIRANIH EKONOMSKIH MJERA VLADE

Podgorica, 26.12.2016. godine

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres daje punu podršku protestima Unije Slobodnih Sindikata Crne Gore, koji su organizovani povodom najavljenih ekonomskih mjera Vlade Crne Gore; a kojima se predviđa smanjenje naknada za majke.

Kao iskaz naše podrške, predsjednica Upravnog odbora organizacije, Bojana Jokić, zajedno sa još nekoliko članova/ica Progresa je prisustvovala protestima. Tom prilikom je razgovarala sa brojnim predstavnicima/ama organizacija civilnog društva, i prenijela punu podršku LGBT Foruma Progres organizatorima protesta.

16144340_1794245034169771_1255285410_n

Posted in Novosti | Komentari isključeni

SREĆNI PRAZNICI

SREĆNI PRAZNICI | HAPPY HOLIDAYS

Posted in Novosti | Komentari isključeni

USTAVNA ŽALBA ZBOG ZABRANE ŠETNJE PONOSA U NIKŠIĆU 2015. GODINE

Podgorica, 30.11.2016.

NVO Akcija za ljudska prava je za NVO LGBT Forum Progres i NVO Hiperion podnijela ustavnu žalbu protiv presude Vrhovnog suda iz septembra 2016, kojom je potvrđena odluka Uprave policije i MUP-a o privremenoj zabrani “Akademske šetnje ponosa” u Nikšiću, u septembru 2015. godine.

Ustavnom žalbom se tvrdi da je Vrhovni sud povrijedio pravo na slobodu okupljanja i zabranu diskriminacije, odnosno jednakost pred zakonom, pripadnicima NVO LGBT Forum Progres i Hiperion, suprotno Ustavu Crne Gore, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i sloboda i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima.

Naime, LGBT Forum Progres i Hiperion su, kao organizacije koje se bave zaštitom i promocijom prava i sloboda LGBTIQ osoba, u julu 2015. godine podnijeli prijavu policiji za održavanje mirnog okupljanja pod nazivom “Akademska šetnja ponosa” 18. septembra 2015. godine u Nikšiću. Odlučujući po prijavi, načelnik Centra bezbjednosti Nikšić donio je rješenje o privremenoj zabrani šetnje, jer je procijenjeno da ona predstavlja veliki bezbjednosni rizik. Ovo rješenje je potvrdio MUP, Upravni sud je zatim odbio tužbu organizatora, a Vrhovni sud potvrdio presudu Upravnog suda. Šetnja do danas nije održana, iako su njeni organizatori u prijavi izrazili spremnost na dogovor sa policijom i oko datuma i mjesta održavanja mirnog okupljanja.

U rješenjima o zabrani skupa i Uprave policije i MUP-a, koje su prihvatili sudovi, nisu dati uvjerljivi razlozi za stav o navodno visokom bezbjednosnom riziku planiranog događaja, a posebno ni u rješenju ni u sudskim presudama nije obrazloženo zašto policija na takav rizik nije bila u stanju da odgovori, kao što je, na primjer, odgovorila dva puta u Podgorici i jednom u Budvi, obezbjeđujući povorke ponosa.

Uprava policije je zabranila održavanje „Akademske šetnje ponosa“, a istog dana dozvolila skup Jugoslovenskoj komunističkoj partiji, čiji su pripadnici, kao i pripadnici navijačkih grupa, prijetili pripadnicima  NVO LGBT Forum Progres i Hiperion. Pored očigledne diskriminacije organizatora zabranjene šetnje, posebno zabrinjava i to što policija zbog prijetnji nasiljem nije podnijela ni jednu krivičnu prijavu, već je rješenje našla u zabrani mirnog okupljanja potencijalnih žrtava tog nasilja.

Očekujemo da Ustavni sud primjeni standarde iz prakse Evropskog suda za ljudska prava na koje su HRA, LGBT Forum Progres i Hiperion u prethodnom postupku bezuspješno ukazivali MUP-u i sudovima, i da usvajanjem žalbe pokaže da je Crna Gora dužna da obezbjedi pravo na mirno okupljanje i onim ljudima sa čijim se stavovima ne slažu svi, a posebno grupe nasilnika.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica, NVO Akcija za ljudska prava

Bojana Jokićpredsjednica UO, NVO LGBT Forum Progres

Ksenija Rakočevićpredsjednica UO, NVO Hiperion

Slika8

Posted in Novosti | Komentari isključeni

ZAJEDNO PROTIV DISKRIMINACIJE

Studentski parlament UCG i LGBT Forum Progres postigli dogovor o zajedničkim aktivnostima

Podgorica, 28.11.2016. godine

Dana 28.11.2016. godine održan je sastanak Predsjednice Upravnog odbora nevladine organizacije LGBT Forum Progres sa rukovodstvom Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) na čelu sa predsjednicom Sarom Ariannom Serhatlić. Sastanku je prisustvovao i Marko Popović, predstavnik studenata Filozofskog fakulteta protiv kojeg je podnijeta prijava za govor mržnje usmjeren ka LGBT zajednici sredinom protekle godine.

LGBT Forum Progres i SPUCG tokom samog sastanka razgovarali su o duboko ukorijenjenoj homofobiji, transfobiji i bifobiji u crnogorskom obrazovnom sistemu i posljedicama govora mržnje, koji ni u kom slučaju ne smije dolaziti od predstavnika studenata. Naglašena je činjenica da na crnogorskim fakultetima studira i veliki broj LGBTIQ osoba kojima mora biti obezbjeđeno pravo na bezbjednost, siguran život bez straha, kao i opšti podsticajni uslovi u kojima mogu ostvariti svoje akademske ambicije.

Sigurnost kao primarna komponenta, borba protiv diskriminacije, sankcionisanje zločina i govora iz mržnje mora biti na vrijeme prepoznata i sankcionisanja, kako bi se na Univerzitetu Crne Gore, kao najvećoj crnogorskoj akademskoj instituciji, stvorili sigurni prostori, za život, rad i djelovanje svih studenata, bez obzira na njihove razlike, identitete i lične karakteristike.

20161128_122121-1

Predsjednica SPUCG Sara Arianna Serhatlić navela je da SPUCG gaji posebno poštovanje ka zaštiti ljudskih prava svih studenata koje predstavlja, te je, zajedno sa ostalim članovima Studentskog parlamenta podržala organizaciju prve u nizu anti-diskriminacionih tribina, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, u organizaciji Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta i LGBT Foruma Progres, a potom će kreirati plan sprovođenja antidiskriminacionih aktivnosti u formi tribina, debata i drugih javnih događaja na svim jedinicama UCG. Početak ovih aktivnosti planiran je za drugi semestar tekuće studijske godine.

Predsjednica UO LGBT Foruma Progres pohvalila je inicijativu SPUCG, i iskazala spremnost da zarad dugoročnih rezultata koje planirane aktivnosti mogu postići i smislu poboljšanja kvaliteta života LGBTIQ osoba, zaštite od zločina i govora iz mržnje kao diskriminacije upućene ka LGBTIQ osobama odustane od podnesene prijave protiv Popovića. Na ovaj način, kako je navela, ne tretiramo samo trenutni problem, već preventivno djelujemo na sve buduće probleme sa kojima se LGBTIQ zajednica može suočiti prilikom studiranja. „Moramo biti svjesni“, navela je Jokić “da tolerisanjem diskriminacije, govora i nasilja iz mržnje po bilo kojoj osnovi, omogućavamo homofobiji, transfobiji, i bifobiji nastavak razvitka, a buduće profesore/ice, ministre/ice, lidere/ke naše zemlje učimo zaostalim fašističkim vrijednostima, za koje njema mjesta na najvećoj crnogorskoj obrazovnoj instituciji“.

Crnogorska javnost biće blagovremeno obavještavana o svim zajedničkim aktivnostima Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore i LGBT Forum Progres.

Sara Arianna Serhatlić, Predsjednica Studentskog Parlamenta Univerziteta Crne Gore

Bojana Jokić, Predsjednica Upravnog odbora LGBT Foruma Progres

Posted in Novosti | Komentari isključeni

PREDSTAVNIK STUDENATA SPUCG PRIZIVA NACISTIČKE TRETMANE LGBTIQ OSOBA

U aprilu 2015. godine, prilikom planiranja Akademske šetnje ponosa, odnosno Povorke ponosa u Nikšiću, na zgradi Filozofskog fakulteta osvanuo je veliki broj prijetećih i uvrjedljivih grafita, ali i veliki broj prijetećih komentara na društvenim mrežama upućenih LGBTIQ zajednici. Tim za praćenje govora mržnje i prijetnji upućenih LGBTIQ osobama na internetu registrovao je i prijavio desetine ovih slučajeva.

Prema saznanjima LGBT Foruma Progres, Marko Popović, jedno od lica koje je prijavljeno uslijed komentara prijeteće i uvrjedljive sadržine upućene LGBTIQ zajednici ujedno je i jedan od predstavnika studenata u Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore (SPUCG), ispred Filološkog Fakulteta Nikšić.

IMG_2462

Kandidat se prijavio na izbore za studentskog povjerenika Filozofskog fakulteta, na kojima nije osvojio većinu, ali je ipak shodno praksi postao predstavnik studenata uz povjerenika u Studentskom parlamentu Univerziteta CG.

Predsjednica UO LGBT Forum Progresa, Bojana Jokić je 8. novembra  uputila Upit o trenutnom statusu slučaja Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore i zamolila da bude u najkraćem roku obaviještena o istom.

Dodatno, predsjednica UO LGBT Foruma Progres, Bojana Jokić, zakazaće hitne sastanke sa predstavništvom SPUCG kao i Filozofskog fakulteta u Nikšiću povodom ovog slučaja.

“LGBT Forum Progres izražava duboku zabrinutost činjenicom da na vodećim pozicijama u Studentskom parlamentu najveće crnogorske obrazovne institucije, Univerziteta Crne Gore, studente može predstavljati neko ko se poziva na Hitlera, odnosno lice koje pravda nasilno ophođenje prema i ubijanje LGBTIQ osoba. Predstavnik/ca studenata, što i samo ime implicira, je neko ko predstavlja sve studente, a među njima svakako ima i LGBTIQ osoba” navela je Jokić.

jokic

Posted in Novosti | Komentari isključeni

NASTAVAK PRAĆENJA VERBALNOG NASILJA NAD LGBT ZAJEDNICOM

Podgorica 21.11.2016.godine

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres, u sklopu projekta “Stojimo zajedno – poboljšanje zaštite žrtava nasilja” koji se realizuje u partnerstvu sa Centrom za ženska prava, a uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država u Podgorici, nastavlja sa aktivnostima praćenja govora mržnje i verbalnog nasilja nad pripadnicima/cama LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori.

Tim za praćenje govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu je, u proteklih 2 mjeseca, registrovao  i prijavio ukupno 39 pojedinaca/ki koji su na internetu prijetili nasiljem LGBTIQ osobama. Ove prijave uključuju kvalifikovanje LGBTIQ osoba kao bolesnih, prijetnje smrću kao i različitim oblicima nasilja.

“Primjetno je da se aktivnosti pojedinaca koji imaju tendenciju pisanja prijetećih poruka namijenjenih samoj zajednici povećava u periodima povećane medijske aktivnosti u oblasti LGBTIQ tematike. Dakle, pored činjenice da medijski istupi LGBTIQ pokreta za rezultat imaju pokretanje diskusije na samu temu, takođe dolazi i do identifikacije onih komentara i slučajeva gdje se LGBTIQ zajednica tretira na diskriminatoran način. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste porast komentara na medijskim portalima i društvenim mrežama koji se odnose na prizivanje na nacizam i fašizam, kao primjera kako se treba odnositi ka LGBTIQ zajednici. Statistički gledano, počinioci ovih djela uglavnom su muškarci, odnosno 31 slučaj, dok su žene počinile 8 od ukupno 39 prijavljenih slučajeva.” navodi se iz Tima za praćenje govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu.

Pored slučajeva koji se odnose na LGBTIQ zajednicu, Tim za praćenje govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu LGBT Foruma Progres prijavio je i nekoliko slučajeva diskriminatornih komentara upućenih RAE populaciji, dva slučaja diskriminatornih komentara upućenih srpskoj nacionalnoj manjini, kao i dva slučaja korupcije u obrazovanju.

LGBT Forum Progres, kroz djelovanje Tima, nastaviće sa praćenjem govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu, kao i svih slučajeva nasilja, zločina iz mržnje, govora mržnje i diskriminacije LGBTIQ osoba, ali i sa prijavljivanjem ovih slučajeva nadležnim institucijama. LGBT Forum Progres poziva sve osobe koje su iskusile ovakve tipove nasilja, ili bili svjedok istima, da se za podršku i pomoć obrate Timu za praćenje govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu slanjem emaila na info@lgbtprogres.me ili putem profila LGBT Foruma Progres na društvenim mrežama (FB: @lgbtforumprogres; TW: @lgbtfp).

Posted in Novosti | Komentari isključeni

ODRŽAN REGIONALNI SASTANAK POVODOM PODIZANJA KAPACITETA OMLADINSKIH RADNIKA ZA RAD SA LGBT+ OSOBAMA

Podgorica, 08.11.2016. godine

Predstavnici nevladine organizacije LGBT Forum Progres učestvovali su na regionalnom sastanku nevladinih organizacija u Skoplju, u sklopu projekta “Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama” koji se realizuje uz podršku  “Erasmus+” programa Evropske Unije, a posvećenog obrazovanju, stručnim treninzima, mladima i sportu.

Sastanak u Skoplju upriličen je povodom razvijanja ideje i raspodjele obaveza vezanih za kreaciju priručnika namijenjenog omladinskim radnicima, za podizanje kapaciteta u radu sa LGBT+ osobama. Priručnik predstavlja direktan, upotrebni rezultat projekta, koji će biti prilagođen na sve lokalne jezike zemalja učesnika projekta, te distribuiran na adrese gdje će se iskoristiti njegov puni potencijal.

Pored održanog regionalnog sastanka, predstavnici LGBT Foruma Progres su imali prilike da se upoznaju sa tekovinama makedonske LGBTIQ zajednice, posjete mjesta njihovog okupljanja i podijele iskustva sa lokalnim nevladinim organizacijama koje djeluju u ovoj oblasti.

Podsjetimo, projekat ”Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama” sprovodi Asocijacija Duga iz Srbije, dok su partneri nevladine organizacije iz regiona: LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai iz Hrvatske, Subverzivni Front iz Makedonije i Independent ustanova za zaštitu ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine.

Projetat ima za cilj povećanje znanja i vještina omladinskih radnika za adekvatan pristup u radu i podršci LGBT+ osobama kako bi se pozitivno uticalo na rješenje problema LGBTIQ populacije na regionalnom nivou. Ukupno 30 omladinskih radnika, po 6 iz svake zemlje partnera na projektu, uzeće učešće na posebno osmišljenom treningu u Srbiji, kako bi se kroz pristup neformalnog obrazovanja poboljšali njihovi kapaciteti za rad sa LGBT+ osobama, sa posebnim akcentom na LGBT+ adolescente i mlade.

Posted in Novosti | Komentari isključeni