NOVA ANALIZA KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE U CRNOJ GORI OBEZBJEĐUJE SE KOREKTNA ZAŠTITA LGBT OSOBA

Vrhovno državno tužilaštvo  Crne Gore i nevladina organizacija (NVO) “LGBT Forum Progres” zajednički su publikovali knjigu “Krivičnopravna zaštita LGBT osoba: Uloga i postupanje tužilaštva”.

Analiza rada i postupanja državnih tužilaca u konkretnim, izabranim slučajevima, je u funkciji povjerenja u državne organe za gonjenje izvršilaca krivičnih djela. To je ključno za njihovu efikasnost i koncept vladavine prava.

Knjiga je pripremljena i štampana uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u sklopu projekta “Izgradnja mostova –  tužilačka i policijska praksa”.

Zajednički predgovor potpisuju Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac i Stevan Milivojević, izvršni direktor NVO “LGBT Forum Progres” u kojem je istaknut značaj jačanja vladavine prava, dostupnost i posvećenost državnotužilačke organizacije izvršavanju Ustavom i Zakonom određenih nadležnosti i integracija Crne Gore u Evropsku Uniju.

Zajednička izdavačka edicija Vrhovnog državnog tužilaštva i LGBT zajednice, u sklopu biblioteke “Unapređenje pravosudnog sistema”, doprinosi boljoj zaštiti ljudskih prava ali i kvalitetnijoj krivičnopravnoj zaštiti LGBT osoba. Ranije je slična saradnja, kroz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, uspostavljena sa Vrhovnom sudom Crne Gore.

Cijenimo značajnim iskorakom, i napretkom, što knjigu (analizu) ove vrste zajednički publikuju, u sklopu uspostavljene saradnje, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore i LGBT zajednica. Ova i ostale knjige iz edicije “Unapređenje pravosudnog sistema“ potvrđuju da je uspostavljena kvalitetna saradnja između civilnog društva, grupa koje se suočavaju sa ozbiljnim izazovima u društvenom prihvatanju i crnogorskog pravosuđa. To je i potvrda pune profesionalne otvorenosti državnotužilačke organizacije.

Autori knjige su Milica SaveljićMarijana Laković Drašković i mr Aleksandar Saša Zeković.

U knjizi je predstavljen i analiziran 21 slučaj. Svaki slučaj, predstavljen u analizi, prati kratki opis događaja, opis svih radnji koje su preduzete od strane državnotužilačke i policijske organizacije, uz komentar i zaključak svih radnji koje je preduzelo tužilaštvo. Takođe, sa analizom svakog konkretnog slučaja su upoznati, prije publikovanja, u Vrhovnom državnom tužilaštvu i državnom tužilaštvu koje je radilo na tom slučaju. Pružena je i mogućnost za isticanje prigovora, primjedbe ili osvrta na izdate ocjene.

Knjiga je podijeljena u nekoliko sekcija. Prvo poglavlje daje pregled ustavnih i zakonskih rješenja krivično pravne zaštite kao i pregled krivičnih djela koje se najčešće čine na štetu LGBT osoba. U drugoj sekciji konkretizovani su predlozi za unapređenje ustavne i krivičnopravne zaštite LGBT osoba. Treće poglavlje, koje je i noseće, predstavlja analizu konkretnih predmeta po kojima je postupalo državno tužilaštvo ali i policija. U Četvrtoj sekciji su predstavljeni zaključci autorskog tima a izdate su i preporuke prema Skupštini Crne Gore, Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, Vladi Crne Gore, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije.

Autori analize iznijeli su generalnu ocjenu da se u Crnoj Gori, kroz rad policijske a posebno državnotužilačke organizacije, obezbjeđuje solidna, zadovoljavajuća i korektna, krivičnopravna zaštita LGBT osoba uz važnu napomenu da se ključni napredak u radu državnih tužilaca u pogledu gonjenja izvršilaca krivičnih djela na štetu LGBT osoba odigrao u 2015. godini.

Knjig je dostupna na sledećem linku : http://media.lgbtprogres.me/2016/03/krivicnopravna-zastita-web.pdf

Posted in Novosti | Komentari isključeni

Nova knjiga – SIGURNOST I PRISTUP PRAVDI: TUŽILAŠTVO I BEZBJEDNOST LGBT OSOBA U CRNOJ GORI

Nova knjiga

SIGURNOST I PRISTUP PRAVDI:  

TUŽILAŠTVO I BEZBJEDNOST LGBT OSOBA U CRNOJ GORI

Vrhovno državno tužilaštvo  Crne Gore i nevladina organizacija “LGBT Forum Progres” zajedničku su publikovali knjigu “Sigurnost i pristup pravdi: Tužilaštvo i bezbjednost LGBT osoba u Crnoj Gori” koja konceptualno predstavlja vodič za LGBT zajednicu.

Knjiga je pripremljena i štampana uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u sklopu projekta “Izgradnja mostova –  tužilačka i policijska praksa”.

Zajednički predgovor potpisuju Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore i Stevan Milivojević, izvršni direktor NVO “LGBT Forum Progres” dok su autori vodiča Milica Saveljić i Aleksandar Saša Zeković, domaći stručnjaci za ljudska prava.

Kreairani vodič polazi  od toga da su diskriminacija i zločini iz mržnje, motivisani rodnim identitetom i seksualnom orjentacijom, ozbiljna prijetnja ličnoj bezbjednosti i demokratskom, tolerantnom i inkluzivnom društvu. Zato je važno osnažiti kontakt LGBT zajednice sa državnim tužilaštvom i ohrabriti prijavljivanje krivičnih djela na štetu članova zajednice. Dovođenje pred lice pravde svih izvršilaca krivičnih djela zajednički je interes i prioritet LGBT zajednice i državnotužilačke organizacije. Državno tužilaštvo Crne Gore je odlučno da aktivno doprinosi procesuiranju i smanjivanju zločina zasnovanim na homo_bi_transfobiji i u tome je neophodna pomoć i saradnja žrtava i kompletne zajednice. Povjerenje u državne organe za gonjenje izvršilaca krivičnih djela je ključno za njihovu efikasnost i koncept vladavine prava.

Kreirani vodič treba da pomogne LGBT zajednici u razumijevanju društvene uloge državnih tužilaca i njihovih ovlašćenja, da poboljša krivičnopravnu zaštitu i bezbjednost zajednice te da poveća vidljivost kršenja ljudskih prava i sloboda.

Vodič čine četiri poglavlja i dva dodatka. U Prvom poglavlju govori se o državnom tužilaštvu kako bi članovi zajednice bolje razumjeli organizaciju i društvenu ulogu državnih tužilaca. U Drugom poglavlju predstavljene su sve faze krivičnog postupka s posebnom namjerom da se poveća informisanost zajednice o ovlašćenjima državnih tužilaca odnosno da se ohrabri kontakt zajednice sa državnim tužilaštvom. U pitanju su ovlašćenja da gone učinioce krivičnih djela i da rukovode cjelokupnom operativnom djelatnošću policije, da vodi istragu, podiže optužbu i izjavljuje pravne ljekove na odluke suda. Treće poglavlje predstavlja pregled krivičnih djela koje se najčešće čine na štetu LGBT osoba. Četvrto poglavlje, što je i određena novina, ima posebnu praktičnu upotrebu. U njemu je data zbirka primjera krivičnih prijava sa pojašnjenima kako bi se zajednici, članovima i aktivistima, pomoglo u prijavljivanju različitih krivičnih djela zasnovanih na homo_bi_transfobiji. Vodič prate i dodaci: Tužilačka kontakt LGBT mreža, kako bi se osnažila komunikacija i pristup zajednice državnim tužilaštvima i pregled organizacija zajednice i civilnog društva koje zastupaju prava i intrerese LGBT osoba ili im, kao i drugim građanima, pružaju savjete i pravnu pomoć.

Ova i ostale knjige iz edicije “Unapređenje pravosudnog sistema“ potvrđuju da je uspostavljena kvalitetna saradnja između organizacija civilnog društva, grupa koje se suočavaju sa ozbiljnim izazovima u društvenom prihvatanju i pravosuđa.

Vodič je dostupan ovdje : http://media.lgbtprogres.me/2016/02/vodic-za-zajednicu-korice-i-prelom-za-web.pdf

Posted in Novosti | Komentari isključeni

Nova knjiga – Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori

Nevladina organizacija “LGBT Forum Progres” publikovala je novo izdanje u sklopu biblioteke “Zaštita LGBT prava u praksi” – knjigu “Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori: Prepreke, izazovi i iskustva”.

Knjiga “Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori: Prepreke, izazovi i iskustva” predstavlja svjedočanstvo o društvenom prihvatanju LGBT zajednice, društvenoj kriminalizaciji LGBT osoba i svim preprekama, izazovima i iskustvima u tom procesu u posljednje dvije godine.

Knjigu je pripremio autorski tim od osam članova pod uredništvom Stevana Milivojevića. Knjiga je publikovana u sklopu projekta “Izgradnja mostova – Tužilačka i policijska praksa” koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije.

Knjiga “Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori: Prepreke, izazovi i iskustva” predstavlja, uz ranija izdanja “Progresa” nastavak ozbiljnog doprinosa formiranju podataka o govoru mržnje, nasilju i diskriminaciji nad LGBT zajednicom u Crnoj Gori ali i o svim primjerima opstrukcija i zloupotreba u procesu društvenog prihvatanja i implementacije vladinih i lokalnih politika.

Slučajevi nasilja i govora mržnje, primjeri opstrukcija, animoziteta i političke korupcije o kojima dokumentovano svjedoči ova studija pokazatelj su atmosfere i prilika u kojima živi LGBT zajednica i konteksta u kojem se odvija inkluzija ove marginalizovane i obespravljene društvene grupe.

Kreirana je dokumentaciona i istraživačka osnova koja pruža pouzdane i autentične podatke o razmjerama izazova s kojima se suočava nacionalna LGBT zajednica. Raspoloživi podaci govore o odgovoru nadležnih organa i tretmanu prijavljenih slučajeva kod policije, državnog tužilaštva, pred ombudsman tijelima, pred prekršajnim i redovnim sudovima kao i o odnosu same Vlade i njenih predstavnika prema pitanjima suštinski važnim za život, rad i napredak svake LGBT osobe.

U knjizi je posebno predstavljen odnos vjerskih zajednica i religijski kontekst života LGBT osoba kao i stvarni odnos političkih partija.

Predstavljeni su, dokumentovano, i svi problemi i iskustva u primjeni vladinih i lokalnih mjera i politika navodno posvećenih LGBT zajednici.

Najnovija studija je u funkciji podrške i praćenja napretka u društvenom prihvatanju LGBT osoba koji se od strane LGBT Foruma Progres dokumentuje od 2010. godine.

http://media.lgbtprogres.me/2016/08/prihvatanje-lgbt-osoba-u-crnoj-gori-web1.pdf

Posted in Novosti | Komentari isključeni

U BLIZINI POŠTE KOD ŽELJEZNIČKE STANICE DVOJICA MLADIĆA NAPALA DIREKTORA “LGBT FORUM PROGRES”

Podgorica, 11. januara 2016. godina – Dvojica nepoznatih mladića danas su u blizini objekta Pošte Crne Gore, kod glavne željezničke stanice, u 13. 30 sati,  napali i udarili nekoliko puta, u predjelu lica, izvršnog direktora NVO “LGBT Forum Progres” Stevana Milivojevića koji je i član vladinog Savjeta za zaštitu od diskriminacije.

Dvojica mladića su Milivojeviću, pošto je napustio objekat pošte, uputili više pogrdnih i uvredljivih riječi a potom mu rekli da je to njihov kraj i da u njemu nije dozvoljeno kretanje pedera. Milivojević ih je pozvao da ga ostave na miru i kazao da nema potrebe za incidentom pokušavajući da nastavi svoje kretanje. Mladić, visočije građe, uhvatio ga je za  potiljak, i pritiskajući ga rukom, govorio je Milivojeviću da je “odvratna pederčina”. Pokušao je da se otrgne i ubrza hod ali ga je drugi mladić stisnutom pesnicom udario dva puta u predjelu lica. Nakon toga su pobjegli s lica mjesta.

Incident je prijavljen policiji s kojom je komunikacija u toku.

Milivojević je, između ostalog, u svojoj prijavi naveo i ovo:

“Vjerujem da je, kao i ranije, motiv napada aktivizam na polju ljudskih prava i moja seksualna orjentacija. Duži period, što se tiče napada, bio je stabilan i nisam se osjećao ugroženim, na bilo koji način. Juče, radeći na istraživačkoj knjizi, pripremio sam i pustio u medije saopštenje kojim sam podsjetio na slučaj iz 2013. godine. Danas sam aktivno radio na tome kako bi utvrdio da li je policija protivzakonito primjenjivala ovlašćena prema N.Š., novinaru RTCG, ukoliko je pogrešno podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv njega. Tim povodom sam ostvario komunikaciju sa CB Podgorica i posjetio Sud za prekršaje. Nakon toga uputio sam se u poštu kako bih preuzeo pristiglu službenu pošiljku. Tada se i desio napad. Treba provjeriti, pri čemu nikog ne optužujem, da li napad eventualno ima veze sa tim saopštenjem i današnjim tekstom iz medija”.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

PODSJEĆAMO JAVNOST – Prijava NVO “LGBT Forum Progres” protiv sportskog novinara N.Š. iz Podgorice

 

Kratki opis slučaja: Timu nevladine organizacije (NVO) “LGBT Foruma Progres” za praćenje govora mržnje obratio se član LGBT zajednice Z.C. obavještenjem da njega, i LGBT zajednicu u cjelini, vrijeđa, omalovažava i upućuje ozbiljne prijetnje izvjesni N.Š. iz Podgorice. Z.C. je u svom obraćanju kazao da nije siguran da je riječ o poznatom sportskom novinaru, N.Š., ali da predlaže da se policiji podnese odgovarajuća prijava kako bi se ustanovio prije svega identitet te osobe. NVO “LGBT Forum Progres” podnijela je 29. jula 2013. godine, prijavu Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore protiv N.Š. iz Podgorice zato što je u nekoliko navrata, jula 2013. godine, članu LGBT zajednice uputio niz uvrijedljivih i prijetećih poruka koje su se odnosile na LGBT osobe u cjelosti. N.Š. je uputio sljedeće poruke: “Pederčino nemoj da ti jebem mater, ruglo jedno, iskopaćemo vas. Tebe će moji prijatelji da eliminišu s lica zemlje izrode sve ti jebem.Ovo je samo prijetnja, tek ćeš da vidiš što te čeka i na što smo spremni ja i moji prijatelji iz bloka 5. Mi smo djeca podgorička svima nam je mila pička”. “Ja jesam javna ličnost i prvi sam u Crnoj Gori digao glas protiv vas jer je za mene a i za 99% građana majke naše Crne Gore, to što vi radite u najmanju ruku skandalozno. Mene iskreno ne zanima što vi radite u privatnom životu, ali zašto da šetate sa ponosom? Kojim ponosom pederčino?”„Bolesniče raspali sve ti zakoljem jer ti ga neću jebat zbog toga što su ti možda i oni koji su te napravili bolesni…. Čekamo Vas!!!”.

Opis svih radnji koje su preduzeli policija i tužilaštvo: Uprava policije MUP-a Crne Gore obavijestila je NVO ”LGBT Forum Progres” da je postupajući po predmetnoj prijavi, utvrdila identitet i protiv N.Š. dana 14. 11. 2013. godine podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, Up.br. 03-421, po osnovu člana 7. stav 1 i člana 8. Zakona o javnom redu i miru zbog toga što je putem elektronske komunikacione mreže sa svog profila postavio komentar uvrijedljive i prijeteće sadržine na zvaničnu stranicu, na mreži “Facebook”, NVO “LGBT Forum Progres“. Nije pružena do danas informacija o ishodu ovog postupka i da li je N.Š. eventualno kažnjen. Prethodno, u konkretnom slučaju, zamjenici Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici upoznali su se s predmetom i ocijenili da nema elemenata krivičnog djela.

Zaključak i komentar: U konkretnom slučaju izostala je adekvatna reakcija Osnovnog državnog tužilaštva koje je imalo dovoljno osnova za krivično procesuiranje poznatog sportskog novinara. Po ocjeni nezavisnih stručnjaka postojali su elementi bića krivičnog djela “Ugrožavanje sigurnosti” (član 168), kao i krivičnog djela: ”rasna i druga diskriminacija” iz člana 443 Krivičnog zakonika Crne Gore. Povodom istupa N.Š. prema LGBT zajednici na bilo koji način nisu reagovala profesionalna udruženja novinara, medijske asocijacije niti NVO za zaštitu ljudskih prava. S druge strane i Z.C., koji je neposredno primio ove poruke, ali i kompletna LGBT zajednica, kroz sva svoja udruženja, uvjek su manifestovali snažnu solidarnost prema svim ugroženim novinarima i medijskim djelatnicima u Crnoj Gori. Zbog ove i sličnih prijetnji neki LGBT aktivisti su trajno napustili zemlju i zatražili azil. Novinar N.Š. nikada se nije javno izvinio zbog svojih uvreda i prijetnji niti je javno odustao od homofobilčnih stavova. Posebno je zabrinjavajuće što to nije uradio obzirom na činjenicu da danas profesionalno radi za crnogorski javni servis – RTCG.

 

Posted in Novosti | Komentari isključeni

POZIV LGBT ZAJEDNICI – POKRENUT POSTUPAK IMENOVANJA ČLANOVA SAVJETA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

POKRENUT POSTUPAK IMENOVANJA ČLANOVA SAVJETA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Nevladina organizacija “LGBT Forum Progres” podsjeća LGBT Pokret i LGBT zajednicu da je predsjednik Skupštine Crne Gore gospodin Ranko Krivokapić uputio poziv da ovlašćeni subjekti imenuju po jednog člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Za više informacija o radu ove institucije odnosno tijela nadležnog za ocjenu policijskog postupanja posjetitewww.kontrolapolicije.me

Ovlašćeni predlagači, pored ostalih, su i nevladine organizacije koje su posvećene zaštiti ljudskih prava i sloboda.

 

Poziv predsjednika Skupštine Crne Gore nalazi se i na ovom linku a i dio je ove informacije u vidu fotografije:http://www.kontrolapolicije.me/index.php?option=com_content&view=article&id=139:javni-poziv-predsjednika-skupštine-za-imenovanje-članova-savjeta-za-gradjansku-kontrolu-rada-policije&catid=10:sjednice&Itemid=113

LGBT Forum Progres poziva LGBT organizacije da imenuju zajedničkog kandidata odnosno kandidatkinju koji će uz poštovanje ljudskih prava svih građana i građanki Crne Gore doprinositi i boljoj policijskog zaštiti LGBT osoba i LGBT zajednice.

Molimo sve zainteresovane da nas kontaktiraju putem telefona 067 302 312 ili e-maila info@lgbprogres.me

 

FullSizeRender

 

Posted in Novosti | Komentari isključeni

Kompanija Top Hill uputila izvinjenje žrtvama homofobičnog incidenta i LGBT zajednici

53dd76b61ab40Izvršni direktor NVO “LGBT Forum Progres” i član vladinog Savjeta za zaštitu od diskriminacije, Stevan Milivojević, neposredno je informisao, menadžmentu diskoteke “Top Hill” u Budvi o homofobičnom incidentu i neprofesionalnom ponašanju pripadnika službe obezbjeđenja. »»

Posted in Novosti | Komentari isključeni