PODNIJETA PRIJAVA ZBOG KRŠENJA POLICIJSKOG KODEKSA I NARUŠAVANJA BEZBJEDNOSTI

Predsjednica nevladine organizacije LGBT Forum Progres, gđa Bojana Jokić, podnijela je juče prijavu protiv policijskih službenika, zbog kršenja policijskog kodeksa i zakona, te narušavanja njene bezbjednosti i sigurnosti.

2017-04-26 05.25.34 1-1

Naime, dok je gđa Jokić podnosila prijavu protiv V.I., koji je iznio ozbiljne prijetnje po njenu fizičku bezbjednost, prijavljeni službenici su kontaktirali prijavljeno lice, obavijestili ga o samoj prijavi, trenutnoj lokaciji gđe Jokić, odjeći koju na sebi trenutno ima, kao i sadržini razgovora kojeg je imala sa dežurnim inspektorom.

Ovim radnjama su gđi Jokić narušena osnovna građanska prava, prekršen je policijski kodeks i zakon od strane policijskih službenika, i dodatno je ugrožena bezbjednost i sigurnost gđe Jokić.

Sigurni smo se da će Uprava policije, nadležni kontrolni organi i tužilaštvo što prije postupiti po ovoj prijavi, da će se sa maksimalnom posvećenošću utvrditi sve činjenice ovog slučaja, kao i da će lica odgovorna za ove radnje snositi adekvatne sankcije. Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore da najozbiljnije shvati ovo narušavanje osnovnih prava i jasno kršenje kodeksa policije i ne dozvoli da se ovako nešto ponovo dogodi.

Originalnu prijavu možete pronaći OVDJE.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on PODNIJETA PRIJAVA ZBOG KRŠENJA POLICIJSKOG KODEKSA I NARUŠAVANJA BEZBJEDNOSTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ILGA-EVROPE ZA 2016. GODINU

JOKIĆ: PRED NAMA JE DOSTA POSLA

Jedan od najvažnijih godišnjih izvještaja koji se bavi LGBTIQ tematikom objavljuje organizacija ILGA-Evropa (ILGA-Europe), kao krovna evropska organizacija koja se bavi ljudskim pravima LGBTIQ osoba. U sklopu ovog izvještaja, koji se objavljuje još od 1997. godine, obuhvaćeno je 49 zemalja, kao i sveukupna situacija na nivou Evropske Unije. Kroz šest tematskih oblasti se ocjenjuje napredak svake zemlje u polju poštovanja ljudskih prava LGBTIQ osoba, usvajanja zakonodavstva, kao i pravne zaštite. Ovaj izvještaj se zatim preslikava u Duginu mapu Evrope (Rainbow Europe Map), koja slikovito prikazuje situaciju u svakoj od obuhvaćenih zemalja.

Što se statusa Crne Gore tiče, on je relativno dobar, u poređenju sa susjednim zemljama i ostatkom jugoistočne Evrope. Na ovoj mapi, Crna Gora zauzima 21 mjesto, sa sveukupnim rezultatom od 39%. Bolji rezultat su ostvarile Hrvatska (62%) i Slovenija (44%); dok su iza nas ostale Albanija (33%), Bosna i Hercegovina (31%), Srbija (30%), Kosovo (30%), Italija (27%) i Makedonija (16%). Ali, u poređenju sa izvještajem za 2015. godinu, Crna Gora je pala za jedno mjesto na listi, a naš rezultat je lošiji za 6%. Poređenja radi, najveći uspjeh Crne Gore je bilo 16. mjesto 2013. godine, i rezultat od 47%.

Sam izvještaj ILGA-Evrope za Crnu Goru govori o konkretnim uspjesima i problemima sa kojima su se susrele LGBTIQ nevladine organizacije, kao i sama LGBTIQ zajednica. U prvom dijelu, bilo je govora o slučaju koji je vođen protiv sveštenog lica Srpske Pravoslavne Crkve, početkom godine; kao i o slučajevima napada na Stevana Milivojevića, maloljetnog J.M., te LGBTIQ Centar u Podgorici. Izvještaj se zatim fokusirao na obrazovanje, gdje je pomenuto predavanje koje je LGBT Forum Progres organizovao u predškolskoj ustanovi Đina Vrbica, kao i saradnja koju je LGBT Forum Progres ostvario sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore. Kao neke od najznačajnijih dešavanja u 2016. godini, izvještaj je prepoznao i postupak vođen pred Upravnim sudom vođen zbog trostruke zabrane Nikšić Prajda, zatim nastavak ovog slučaja pred Vrhovnim sudom, te Ustavnu žalbu koja je nakon toga uslijedila. Pomenuto je i uspješno i mirno održavanje četvrtog Montenegro Prajda, kao i pridruživanje Crne Gore Koaliciji za jednaka prava (Equal Rights Coalition). Neke od negativnih stvari na koje se izvještaj fokusirao su i zatvaranje LGBTIQ Centra u Podgorici, povlačenje Stevana Milivojevića iz aktivizma za ljudska prava, kao i istraživanje koje je pokazalo da je stepen homofobije i neprihvatanja u Crnoj Gori i dalje veoma visok.

2017-04-26 05.25.34 1-1

„Ovaj izvještaj, kao i sveukupna pozicija Crne Gore na Duginoj mapi Evrope, jasno govori da je pred nama dosta posla i dug put do potpune jednakosti, prihvatanja i tolerancije. Drago nam je da je izvještaj objektivno obuhvatio sva događanja u 2016. godini, ali nam je žao što Crna Gora zabilježava lagan pad i lošiji rezultat. Ovo je pokazatelj da zakonodavstvo samo po sebi, koje je u Crnoj Gori jako dobro, nije dovoljno da bi se reklo da suštinski poštujemo ljudska prava i različitosti svake vrste. Napori i aktivnosti LGBT Forum Progresa će, kao i do sada, biti usmjerene na rad sa ljudima i rad za ljude, kako bi maksimalno pomogli LGBTIQ zajednici, ali i radili na podizanju svijesti crnogorskog društva u cjelini. Samim tim, i naša pozicija na Duginoj mapi će se poboljšavati.“ – Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora.

Orignalni izvještaj za Crnu Goru se nalazi na sledećem linku: http://ilga-europe.org/sites/default/files/2017/montenegro.pdf

Dugina mapa se nalazi na sledećem linku: http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/rainbow_europe_map_2017.pdf

Share
Posted in Novosti | Comments Off on GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ILGA-EVROPE ZA 2016. GODINU

VLADA ĆE NASTAVITI DA PODRŽAVA LGBT ZAJEDNICU

Vlada Crne Gore nastaviće da podržava integraciju LGBT zajednice u društvo i pomoći u obezbjeđivanju socijalnih servisa koji su važni za pripadnike te populacije, kazao je predsjednik Vlade Duško Marković na sastanku sa predsjednicom Upravnog odbora LGBT Forum Progresa Bojanom Jokić.

Jokić je pohvalila strateški i zakonodavni okvir koji je na snazi u Crnoj Gori, istakla odličnu saradnju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, organima za sprovođenje zakona i Ombudsmanom, te ukazala na potrebu za podrškom države u radu skloništa i socijalnog centra, za koje više nemaju sredstava.

Izrazivši zadovoljstvo zbog napretka u ovoj oblasti i posvećenosti institucija, premijer je kazao da će Vlada podržati i pomoći u realizaciji aktivnosti vezanih za ponovnu aktivaciju skloništa i socijalnog centra.

On je dodao da je pitanje prava i integracije LGBT osoba važno u procesu sazrijevanja crnogorskog društva, a zajednički je konstatovana potreba daljeg jačanja svijesti zajednice kako bi se otklonile predrasude prema pripadnicima osoba drugačije seksualne orjentacije i kako bi svi građani mogli uživati jednako poštovanje svojih prava i sloboda.

KABINET PREDSJEDNIKA VLADE

GetImage

Share
Posted in Novosti | Comments Off on VLADA ĆE NASTAVITI DA PODRŽAVA LGBT ZAJEDNICU

USTANOVLJENA NAGRADA „DIKA“ – DRUŠTVENO PRIZNANJE ZA DOPRINOS VIDLJIVOSTI LGBTIQ OSOBA U CRNOJ GORI

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres će, u saradnji sa svojim partnerima NVO LGBTIQ Socijalni Centar i Hiperion, od ove godine dodjeljivati nagradu „Dika“, kao društveno priznaje za doprinos vidljivosti LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Nagrada je ustanovljena u tri kategorije: priznanje za pojedinca, priznanje za organizaciju/instituciju, i specijalna nagrada.

Odlučili smo da konkurs raspišemo upravo danas, 17. maja, i time obilježimo Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Svečano uručenje nagrada dobitnicima će biti održano 28. juna, na dan Stonewall revolucije, koja se u istoriji vidi kao prvi slučaj pobune pripadnika LGBT zajednice protiv sistematskog progona seksualnih manjina.

Od 17. maja do 17. juna građani/ke, institucije, organizacije i svi ostali zainteresovani/e će imati priliku da pošalju nominacije za institucije, organizacije i dr. (kolektive) i pojedince/ke za koje smatraju da su doprinijeli poboljšanju vidljivosti LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Članovi nezavisne komisije će, na osnovu pristiglih nominacija, odlučiti o tri dobitnika/ce nagrade „Dika“, koja će im biti uručena na javnom događaju 28. juna.

Svjesni smo činjenice da slične nagrade nisu rijetkost, kako u svijetu tako i u regionu, te smo odlučili da crnogorska nagrada upravo nosi naziv „Dika“ (ponos), kako bi i na taj način istakli da se LGBTIQ osobe ne stide svoje seksualne orijentacije, nepripadanja krutom binarnom sistemu, i želje da žive u boljem i ravnopravnom društvu. Želimo da „Dika“ bude podstrek svima u nastojanjima za kvalitetniju i veću vidljivost LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

Ovim putem otvaramo javni poziv za nominacije i pozivamo sve zainteresovane u Crnoj Gori, bez obzira da li pripadaju LGBTIQ zajednici ili ne, da učestvuju na konkursu i nominuju one za koje smatraju da treba da budu nagrađeni/e za svoj doprinos u vidljivosti naše zajednice. Vjerujemo da znate one koji su doprinijeli da se pripadnici LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori osjećaju ponosno, te da zaslužuju nagradu „Dika“.

Nominacije, koje će sadržati vaše ime i prezime, kao i ime i prezime osobe koju nominujete/naziv institucije uz kratko obrazloženje vaše nominacije, se mogu slati putem elektronske pošte na podrska@lgbtprogres.me.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on USTANOVLJENA NAGRADA „DIKA“ – DRUŠTVENO PRIZNANJE ZA DOPRINOS VIDLJIVOSTI LGBTIQ OSOBA U CRNOJ GORI

OBJAVLJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA LGBTIQ OSOBA

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres, u sklopu pilot projekta započetog u januaru 2017. godine, objavljuje Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori u 2016. godini. U sklopu ovog izvještaja, obrađeno je 10 tema, koje su kroz rad Progresa prepoznate kao ključne. Te teme su:

1.         Strategija o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori (2013 – 2018)
2.         Slučajevi fizičkog i psihičkog nasilja, te nasilja počinjenog iz mržnje i govora mržnje
3.         Slučaj „Nikšić Prajda“
4.         Studentski Parlament Univerziteta Crne Gore
5.         SOGI Centar (LGBTIQ socijalni i društveni centar)
6.         Montenegro Prajd
7.         Pojava seksualnih radnika i radnica; polno prenosive infekcije i bolesti
8.         Diskriminacija, netolerancija i nasilje među samom LGBTIQ zajednicom
9.         Institucionalna blokada
10.       Društvena klima

LGBT Forum ProgressGodišnji izvještaj urađen je na osnovu interno prikupljenih i obrađenih podataka, koji su upoređeni sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim izvorima; kao i na osnovu opsega svakodnevnih aktivnosti LGBT Forum Progresa u 2016. godini.

Iako su tokom 2016. godine napravljeni objektivni pomaci u poštovanju ljudskih prava LGBTIQ osoba i njihovom društvenom prihvatanju, sveukupno nismo zadovoljni ostvarenim napretkom. Upravo je svrha ovog izvještaja da ukaže na sve nedostatke i propuste, te ukaže na načine potencijalnog rješavanja nekih od prisutnih problema.

Kako je ovo pilot projekat, cijenićemo inpute svih relevantnih institucija, organizacija civilnog i nevladinog sektora, medija i pojedinaca, kako bi svaki naredni godišnji izvještaj bio što objektivniji, kvalitetniji i sveobuhvatniji.​

Cjelokupni izvještaj možete pronaći na sledećem linku: http://media.lgbtprogres.me/2017/05/ANALIZA-STANJA-U-OBLASTI-LJUDSKIH-PRAVA-LGBTIQ-OSOBA-U-CRNOJ-GORI-U-2016-GODINI.pdf

Share
Posted in Novosti | Comments Off on OBJAVLJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA LGBTIQ OSOBA

ODRŽAN SASTANAK SA RADNOM GRUPOM TIMA POVJERENJA

tp003

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres je, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore i Upravom policije, u Hotelu Podgorica organizovala sastanak u vidu konsultacija o konkretnim slučajevima za koje je Forum Progres podnio prijave, sa  Radnom grupom Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije. Na sastanku, koji je bio izuzetno konstruktivan i produktivan, analizirani su slučajevi LGBT Forum Progresa koji su obrađeni od strane Uprave policije u 2016. i 2017. godini. Ova aktivnost realizovana je u sklopu projekta „Standing together“, podržanog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, koji se realizuje u saradnji sa NVO Centar za ženska prava.

tp001

Sastanak su zajednički vodili Bojana Jokić, predsjednica LGBT Forum Progresa i Milan Delić, koordinator Tima povjerenja. U svom uvodnom izlaganju, gdin Delić je istakao da Tim povjerenja predstavlja „ne samo most između Uprave policije i LGBT zajednice, već i priznat i prepoznat primjer dobre saradnje i prakse u oblasti zaštite ljudskih prava LGBT osoba“Bojana Jokić je podsjetila da je „Tim povjerenja formiran početkom 2015. godine, zahvaljujući naporima i angažmanu LGBT Forum Progresa, uz intenzivnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, te da danas možemo da kažemo da su se ti napori višestruko isplatili i dali pozitivne rezultate“.

Tokom sastanka Radne grupe, ukazano je na sve primjere dobre prakse i slučajeve koji su uspješno riješeni, ili su u postupku koji teče zadovoljavajućim tokom. Duško Koprivica, rukovodilac Odsjeka za javni red i mir, istakao je značaj nastavka intenzivne saradnje i održavanja partnerskih odnosa između Ministarstva i LGBT zajednice. „Veoma je važno održati dijalog i uzajamno uvažavanje … i rješavati sve probleme sporazumno, korak po korak“, istakao je on.

tp002

Srđan Korać, kontakt policajac za LGBT osobe u Upravi policije, pohvalio je LGBT Forum Progres zbog pokazane fleksibilnosti i konstruktivnog pristupa u rješavanju nekih od složenijih i težih slučajeva u proteklom periodu. Dodatno je uvažen rad LGBT Forum Progresa na polju edukacije i promjene svijesti policijskih službenika i službenica.

Zahvaljujemo se prisutnim predstavnicima i predstavnicama Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, koji su dali svoja stručna mišljenja i konkretne savjete i predloge, kako bi i buduća saradnja policije i LGBTIQ zajednice bila na dobrom nivou, te kako bi LGBT Forum Progres dodatno unaprijedio procese i kvalitet rada.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on ODRŽAN SASTANAK SA RADNOM GRUPOM TIMA POVJERENJA

ODLUKA MINISTRA EVROPSKIH POSLOVA PROTIVNA PRINCIPIMA DEMOKRATIJE

Nedavna jednostrana odluka ministra Pejovića da iz Radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 ukloni predstavnika nevladine organizacije MANS, gdina Vuka Maraša, je krajnje neosnovana, iskaz samovolje ministra, i protivna principima demokratije i evropskim vrijednostima. Naglašavamo da je rad na ovom poglavlju veoma značajan za cjelokupni napredak Crne Gore, te da ovakav odnos prema visokokvalifikovanim pojedincima, kakav je gdin Maraš, može samo da uspori evropski put Crne Gore i unazadi dosadašnje napore ostvarene u ovoj oblasti.

Dodatno, smatramo da u Crnoj Gori, kao zemlji koja baštini evropske vrijednosti i kreće se putem pridruživanja EU, ovakav odnos predstavnika jednog ministarstva prema nevladinom sektoru šalje veoma negativnu sliku o našoj državi. Ono što ovu situaciju dodatno otežava jeste činjenica da je ovakvo ponašanje došlo od ministra Evropskih poslova, od koga se očekuje da zna da se ponaša u skladu sa zakonom i tekovinama ljudskih prava i demokratije. Takođe, dosadašnje iskustvo i sveukupno znanje gdina Maraša u ovoj oblasti ga stavljaju u sam vrh stručnjaka koji mogu da se bave Poglavljem 23.

Očekujemo da će ova odluka biti preokrenuta, te da će predstavnik MANS-a biti vraćen u Radnu grupu, kako bi se osigurao što bolji i stručniji rad na Poglavlju 23. Tim za nadzor rada državnih institucija LGBT Forum Progresa će u narednom periodu pojačano da prati rad i ove i drugih Radnih grupa, kako bi na vrijeme uočili potencijalne propuste i kršenja ljudskih prava i sloboda, te mogli odmah da reagujemo.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on ODLUKA MINISTRA EVROPSKIH POSLOVA PROTIVNA PRINCIPIMA DEMOKRATIJE