EFIKASNA REAKCIJA POLICIJE U SLUČAJU HOMOFOBNIH PRIJETNJI AKTIVISTI LGBT FORUM PROGRESA

Sinoć oko 21:20 časova, lice čiji je identitet za sada nepoznat, prijetilo je homofobnim nasiljem aktivisti LGBT Forum Progresa, u objektu Arome na Zabjelu. To lice je našem aktivisti uputilo nekoliko pogrdnih komentara i prijetnji, zasnovanih na seksualnoj orijentaciji našeg aktiviste. Između ostalog, ovo lice je prijetilo da će našeg aktivistu da „sačeka i polomi kada izađe vani“, uz jasne naznake da je u potpunosti spreman da ostvari svoje prijetnje. Pored toga, prijetećim tonom je rekao da zna „kako treba sa vama, sa takvima kao što si ti“, uz niz pogrdnih i homofobnih izraza.

Aktivista Progresa je o ovom događaju i prijetnjama po svoju bezbijednost odmah obavijestio dežurnu službu policije, koja je u roku od nekoliko minuta uputila patrolu policije na lice mjesta. Službenici CB Podgorica su u razgovoru sa našim aktivistom i radnicima u objektu Arome sačinili detaljan zapisnik događaja, a dežurni inspektori su izvršili uvid u nadzorne kamere u objektu sa ciljem identifikacije ovog lica. Po obavljenom razgovoru na licu mjesta, sačinjen je i zapisnik u prostorijama CB Podgorica i zavedena formalna prijava.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo službenicima CB Podgorica i Upravi policije na izuzetno brzom i efikasnom reagovanju, te potpunoj posvećenosti i punom uvažavanju specifičnosti situacije i prirode prijetnji. LGBT Forum Progres je u kontinuiranoj komunikaciji sa Upravom policije povodom ovog slučaja, koja predano radi na identifikaciji ovog lica i njegovom daljem procesuiranju pred nadležnim organima.

Ovaj slučaj pokazuje da su godine rada i truda koje su uložene u izgradnju kapaciteta službenika policije, kako od strane organizacija civilnog društva tako i od strane same Uprave policije, itekako bile opravdane i da danas LGBTIQ zajednica u Podgorici i drugim opštinama u koje je uložen jednak napor može da računa na punu podršku, razumijevanje i uvažavanje od strane službenika policije. Policija je trenutno najbolji primjer kako jedna institucija može da unaprijedi svoj rad i kvalitet usluga, samo kada za to postoji volja i spremnost na saradnju sa civilnim društvom.

Konačno, u svijetlu sinoćnjih događaja, pozivamo i ohrabrujemo sve LGBTIQ osobe u Podgorici koje trpe bilo koji oblik nasilja i diskriminacije da se obrate CB Podgorica, jer mogu da očekuju puno poštovanje i adekvatnu zaštitu. LGBT Forum Progres je u svakom momentu spreman da pruži pomoć i podršku svim LGBTIQ osobama kojima je ona neophodna.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on EFIKASNA REAKCIJA POLICIJE U SLUČAJU HOMOFOBNIH PRIJETNJI AKTIVISTI LGBT FORUM PROGRESA

OSUDA NAPADA NA IMOVINU PORODICE TOMKIĆ

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar najoštrije osuđuju sinoćni napad na imovinu porodice Igora Tomkića iz Berana, što predstavlja još jedan u nizu napada na njega i njegovu imovinu u ovom mjesecu. Duboko smo zabrinuti zbog činjenice da se u Crnoj Gori danas događa ovakav vid kontinuiranih napada na pojedince zbog njihove nacionalne pripadnosti, a pogotovo jer to dolazi od strane samih sugrađana porodice Tomkić. Manjinske zajednice, kao integralan dio crnogorske multikulturalnosti i diverziteta, se moraju zaštiti od svih oblika nasilja i progona.

Kao organizacije koje se bave zastupanjem manjinskih društvenih grupa i koje se bore protiv svakog oblika nasilja, diskriminacije i netrpeljivosti, ovim putem želimo da pružimo punu podršku porodici Tomkić i uopšte hrvatskoj nacionalnoj zajednici u Crnoj Gori. Dodatno, pozivamo nadležne organe, na čelu sa Upravom policije i tužilaštvom, da što skorije i efikasnije identifikuju počinioce napada na imovinu Igora Tomkića i privedu ih pravdi, te da utvrde da li je sinoćno paljenje prodavnice porodice Tomkić motivisano nacionalnom mržnjom i netrpeljivošću i da li predstavlja dio većeg šablona ponašanja zasnovanog na mržnji.

Ukoliko nadležne institucije ustanove da je ovaj napad motivisan nacionalnom mržnjom i činjenicom da je Ivan Tomkić dio hrvatske nacionalne zajednice, onda apelujemo da se na počinioce, kada oni budu privedeni pravdi, primjene mjere iz člana 42a Krivičnog zakonika, koje definišu otežavajuće okolnosti za djela počinjena iz mržnje, u nadi da će time pravda biti zadovoljena i da će se stati na put ovakvom nasilju kome u Crnoj Gori ne smije da bude mjesta.

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres

John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar

Share
Posted in Novosti | Comments Off on OSUDA NAPADA NA IMOVINU PORODICE TOMKIĆ

ODRŽANA OBUKA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U PLJEVLJIMA ZA RAD SA LGBTIQ OSOBAMA

Nevladine organizacije LGBTIQ Socijalni Centar, Građanska alijansa i LGBT Forum Progres, kroz partnersko djelovanje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Upravom policije i Opštinom Pljevlja, organizovale su u četvrtak i petak (21. i 22.03.) tematske obuke za službenike CB Pljevlja i lokalne samouprave na temu zaštite i prihvatanja LGBTIQ osoba na lokalnom nivou.

Ova aktivnost je realizovana kroz projekat „Unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba na lokalnom nivou“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Obukama je prisustvovalo 10 pripadnika Centra bezbjednosti Pljevlja i 12 službenica lokalne samouprave, koji do sada nisu bili u prilici da pohađaju slične obuke. Sama obuka sastojala se iz tri tematske oblasti i omogućila je učesnicima/ama da se na razumljiv i neposredan način upoznaju sa LGBTIQ terminologijom, problemom nasilja nad LGBTIQ populacijom, društvenim mitovima i stereotipima i njihovoj ukorijenjenosti i rasprostranjenosti u manjim sredinama, kao i o institucionalnoj saradnji na unapređenju bezbjednosti LGBTIQ zajednice.

Pored stručnog tematskog dijela, učesnici/e obuka su imali prilike da ostvare direktan kontakt i komunikaciju sa LGBTIQ osobama koje su bile žrtve nasilja i diskriminacije, te sa njima otvoreno razgovaraju o njihovim iskustvima i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Jedan od učesnika obuke za službenike CB Pljevlja je naveo da se divi hrabrosti mlade transrodne osobe sa kojom je razgovarao, te da će da učini sve da se ljudi sa sličnim iskustvima u Pljevljima ubuduće maksimalno zaštite. Učesnica obuke za lokalne službenice je istakla da su njene premise o LGBTIQ zajedici bile poduprijete nedostatkom znanja i iskustva, ali da je neposredni kontakt i susret ove vrste od ključne važnosti za dalje formiranje njenih stavova i vrijednosti.

Želimo da izrazimo izuzetnu zahvalnost učesnicima i učesnicama koji su istakli spremnost lokalne policije i samouprave da se odlučno uhvate u koštac sa problemima sa kojima se LGBTIQ osobe u Pljevljima susreću i da se aktivno uključe u proces prevencije nasilja i diskriminacije u svom gradu.


Share
Posted in Novosti | Comments Off on ODRŽANA OBUKA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U PLJEVLJIMA ZA RAD SA LGBTIQ OSOBAMA

ISTOPOLNE PORODICE SU DIO CRNOGORSKE STVARNOSTI

Istopolne porodice su dio crnogorske stvarnosti – zaključeno je sinoć na diskusiji koja je održana u susret usvajanju Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, a koja je organizovana u sklopu promocije knjige „Anja+Gru=Mio: umetnost roditeljstva“. Promocija i diskusija su održane u prostoru Perjaničkog doma u Podgorici u partnerskoj organizaciji nevladine organizacije LGBT Forum Progres, Ambasade Kraljevine Norveške, Skandinavskog kutka iz Beograda, Građanske alijanse, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i NVO Hiperion.

U uvodnom dijelu promocije, prisutnima se obratila Nj.E. gđa Janne Knutrud, zamjenica norveškog ambasadora, koja se osvrnula na iskustva Norveške u kreiranju zakonodavnog okvira koji prepoznaje prava istopolnih partnera, kao i značaj usvajanja ovakvog zakonodavstva u kontekstu Crne Gore. Ona se zahvalila organizatorima na naporima koje ulažu u procesu borbe za ljudska prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori i na prepoznavanju značaja knjige „Anja+Gro=Mio“ u tom procesu.

Nakon gđe Knutrud, ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava prisutnima se obratila gđa Blanka Radošević Marović, koja je dala osvrt na proces kreiranja Zakona o životnom partnerstvu u Crnoj Gori i iskustvima Radne grupe koja je izradila njegov nacrt, te o značaju podrške Vlade Crne Gore za programe koji se tiču ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Konačno, u ime Građanske alijanse gostima se obratio gdin Boris Raonić, koji je fokus stavio na eliminsanje predrasuda i stigme iz javnog diskursa, te sveukupnog razvoja našeg društva u procesu prihvatanja LGBTIQ osoba i uopšte tekovina savremenog društva.

Drugi dio događaja bio je posvećen prezentaciji same knjige „Anja*Gru=Mio: umetnost roditeljstva“, te diskusiji o roditeljstvu, istopolnim porodicama i borbi za jednakost i dostojanstven život u Crnoj Gori. Moderatorka diskusije, gđa Ksenija Rakočević, istakla je sveprisutnost patrijarhalnih stega u našem društvu i položaja do kojih oni dovode LGBTIQ osobe, žene i druge društvene grupe. Osvrnula se i na povezanost 8. marta sa borbom za ljudska prava, te riječ dala panelistkinjama.

Gđa Milica Nikolić, direktorica Skandinavskog kutka predstavila je sadržaj knjige „Anja+Gru=Mio“ i govorila o procesu prevođenja ove knjige sa norveškog na srpski jezik, saradnji sa autorkama knjige – proslavljenim norveškim rukometašicama Anjom i Gro Hammerseng-Edin, koje su nekoliko puta igrale u Crnoj Gori protiv našeg nacionalnog tima. Ona se takođe osvrnula i na sveukupan put koji su autorke prošle kako bi postale majke i sve izazove koje je taj proces sa sobom nosio.

U ulozi majke i borca za ljudska prava, prisutnima se obratila gđa Bojana Jokić, koja je govorila o svojim iskustvima kao samohrane majke, preprekama sa kojima se tokom godina suočavala i suočava i danas, kao i o višestrukoj stigmatizaciji i objetkizovanju žena u Crnoj Gori. Govoreći iz ličnog iskustva, ukazala je na neke od negativnih stavova i viđenja koji pogađaju žene u našem društvu, a pogotovo kada se one nađu u ulozi samohranih majke ili budu u istopolnoj zajednici. Konačno, istakla je da su crnogorske porodice itekako dio crnogorske stvarnosti, bez obzira na trenutno nepostojanje zakonodavnog okvira koji bi ih kao takve prepoznao.

Na samom kraju diskusije, gđa Kristina Ćetković je govorila o stvaralačkom procesu kroz koji je prošla tokom pisanja romana „U svoja četiri zida“, koji je prvi lezbejski roman u Crnoj Gori. Ona se takođe osvrnula na značaj i ulogu kulture i kulturnog stvaralaštva za proces prihvatanja LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na prihvatanje i poštovanje istopolnih porodica.

Želimo da se zahvalimo svim partnerima sa kojima smo organizovali ovaj veoma značajan događaj, kao i Centru savremene umjetnosti Crne Gore koji je ustupio prostor Perjaničkog doma za potrebe promocije i diskusije. Knjigu „Anja+Gru=Mio: umetnost roditeljstva“ je moguće pronaći u biblioteci LGBT Forum Progresa, gdje je dostupna na zajam.


Share
Posted in Novosti | Comments Off on ISTOPOLNE PORODICE SU DIO CRNOGORSKE STVARNOSTI

JOKIĆ: VEĆA LIČNA SLOBODA LGBTIQ OSOBA KROZ RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Tim nevladine organizacije LGBT Forum Progres učestvovao je protekle sedmice u studijskoj posjeti Madridu, koja se realizuje u sklopu projekta „Coming out of unemployment“ (Izađi iz nezaposlenosti), koji je podržan kroz Erasmus+ program. Ova studijska posjeta imala je za cilj da prikaže primjere dobre prakse u domenu socijalnog preduzetništva za LGBTIQ osobe u Madridu, kao i umrežavanje i razmjena znanja i iskustava sa partnerima iz Španije.

Pored LGBT Forum Progresa, na ovom projektu učestvuju još i Asocijacija DUGA iz Srbije, Iskorak iz Hrvatske, Subverzivni Front iz Makedonije, Sarajevski otvoreni centar iz Bosne i Hercegovine i španska LGBT Konfederacija Colegas. Podsjećamo da je regionalno partnerstvo ovog obima pokazatelj značaja ovog problema u širem kontekstu, te činjenice da je zajednički pristup njegovom rješavanju najbolje rješenje.

Tokom višednevne posjete Madridu, cjelokupni tim učesnika i učesnica je posjetio najistaknutija socijalna preduzeća i preduzetnike u domenu LGBTIQ zajednice, kao i nevladine organizacije i fondacije koje se aktivno bave promocijom i razvojem socijalnog preduzetništva i podizanjem kapaciteta omladinskih radnika i LGBTIQ osoba u ovom domenu. Predstavnici LGBT Forum Progresa su takođe imali prilike da predstave rad naše organizacije u Crnoj Gori, te dobiju veliki broj vrijednih informacija i savjeta o unapređenju kvaliteta našeg rada.

„Ovaj regionalni projekat zaista pokazuje koliki je značaj ne samo socijalnog preduzetništva uopšte, već razvoja socijalnog preduzetništva za specifične marginalizovane grupe u našem društvu, kao što je LGBTIQ zajednica. Ako znamo da je značajan broj LGBTIQ osoba, a pogotovo mladih i dalje ekonomski zavisan od svojih porodica, onda ne možemo da zanemarimo značaj razvoja ovog koncepta i njegove dalje implementacije u crnogorskom društvu. Upravo kroz primjenu socijalnog preduzetništva u praksi ćemo da omogućimo LGBTIQ osobama da ostvare veći stepen lične slobode, što će dalje da rezultira u povećanju osnaženosti i društvenog prihvatanja. Konačno, iako je naš fokus na razvoj socijalnog preduzetništva za LGBTIQ osobe, izvjesno je da su znanja koja stičemo itekako primjenjiva i izvan LGBTIQ zajednice, te se nadamo da će biti od koristi i široj javnosti u procesu ekonomskog i socijalnog osnaživanja.“ Bojana Jokić, predsjednica LGBT Forum Progresa

Share
Posted in Novosti | Comments Off on JOKIĆ: VEĆA LIČNA SLOBODA LGBTIQ OSOBA KROZ RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

SLUČAJ KRŠENJA PRAVA NA MIRNO OKUPLJANJE LGBT ZAJEDNICE U NIKŠIĆU – PONOVNO ODLUČIVANJE O VEĆ UTVRĐENOM KRŠENJU PRAVA NIJE DJELOTVORNA PRAVNA ZAŠTITA

Posle odluke Ustavnog suda iz septembra prošle godine o tome da je zabranom skupa u Nikšiću 2015. godine prekršeno pravo na mirno okupljanje članovima organizacija LGBT Forum Progres i Hiperion, Vrhovni sud je ponovo odlučivao o zabrani skupa. Iako je ovog puta prihvatio argumentaciju tužilaca koju je potvrdio Ustavni sud, Vrhovni sud je ukinuo odluku Upravnog suda kojom je podržana zabrana skupa i predmet vratio tom sudu na ponovno odlučivanje, iako je mogao da odluku preinači i trajno okonča ovaj sudski proces koji je već predugo trajao.

U ovom predmetu je Akcija za ljudska prava zastupala LGBT Forum Progres i Hiperion, organizatore planiranog skupa u Nikšiću koji je policija zabranila.

”Očekivali smo da Vrhovni sud preinači odluku Upravnog suda i tako okonča ovaj postupak u kome je Ustavni sud već utvrdio da Uprava policije, MUP, Upravni sud i Vrhovni sud nisu postupali u skladu s evropskim standardom slobode okupljanja. Ukidanje odluka i vraćanje na ponovno odlučivanje o pravnom pitanju koje je riješeno odlukom Ustavnog suda, i koju je prihvatio Vrhovni sud, znači da se konačno ostvarivanje prava tužilaca i dalje bespotrebno odugovlači i dovodi u pitanje. Ovaj slučaj je već pokazao da je pravna zaštita prava na mirno okupljanje u Crnoj Gori neefikasna i da nije u skladu s evropskim standardom koji traži da se o zabrani skupa hitno odluči do planiranog događaja”, ističe Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava.

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres: ”Podsjećamo da je od dana zabrane skupa u Nikšiću, čime je nama organizatorima povrijeđena sloboda okupljanja, do danas prošlo više od pune tri godine. I sada, umjesto da Vrhovni sud završi konačno taj postupak, to se ponovo odlaže i čini neizvjesnim. Ono što se ovim ukidanjem i ponovnim odlučivanjem svakako ne može postići jeste da se nama vrate tri godine čekanja da ostvarimo pravo na mirno okupljanje za zaštitu prava LGBT osoba u Nikšiću. U krajnjem, Uprava policije ne može sad da odluči da nam odobri da održimo skup 2015. godine kad smo ga planirali, pa se postupanje i Vrhovnog suda u tom pravcu čini besmislenim.”

Podsjećamo da je Ustavni sud Crne Gore 24.9.2018. utvrdio da je zabranom održavanja skupa u Nikšiću iz bezbjednosnih razloga, zbog prijetnji navijača i Komunističke partije, podnosiocima ustavne žalbe, organizacijama LGBT Forum Progres i Hiperion, povrijeđena sloboda mirnog okupljanja, garantovana članom 52 Ustava Crne Gore, članom 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 21 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Ustavni sud nije prihvatio stav Vrhovnog suda Crne Gore o tome da država u ovom slučaju ima ”široko polje slobodne procjene” da zabrani skup, već je zaključio da zabrana nije bila nužna u demokratskom društvu i da grupama koje prijete nasiljem ne smije biti dozvoljeno da uguše slobodu mirnog okupljanja.

Izvor: Akcija za ljudska prava (HRA)

Share
Posted in Novosti | Comments Off on SLUČAJ KRŠENJA PRAVA NA MIRNO OKUPLJANJE LGBT ZAJEDNICE U NIKŠIĆU – PONOVNO ODLUČIVANJE O VEĆ UTVRĐENOM KRŠENJU PRAVA NIJE DJELOTVORNA PRAVNA ZAŠTITA

OBAVJEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

Obavještavamo sve članove, partnere i prijatelje da će kancelarija LGBT Forum Progresa biti zatvorena u periodu od 28.12.2018. do 14.01.2019. godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora cjelokupnog menadžmenta organizacije.

U navedenom periodu, u hitnim ili drugim slučajevima, ćete moći da nas kontaktirate putem email-a info@lgbtprogres.me ili naše Facebook stranice.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on OBAVJEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU