NASTAVAK AKTIVNOSTI IZGRADNJE KAPACITETA POLICIJE I TUŽILAŠTVA NA LOKALNOM NIVOU – TEMATSKI TRENINZI U HERCEG NOVOM

Nevladina fondacija Građanska alijansa, u partnerstvu sa nevladinom organizacijom LGBTIQ Socijalni Centar, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Vrhovnim državnim tužilaštvom i Upravom policije i uz stručnu podršku nevladine organizacije LGBT Forum Progres, organizovala je u srijedu i četvrtak, 24. i 25. aprila, tematske treninge o prihvatanju i zaštiti LGBTIQ osoba na lokalnom nivou. Treninzi su bili organizovani za službenike Centra bezbjednosti Herceg Novi, Odjeljenja bezbjednosti Kotor i Tivat, kao i za tužioce Osnovnih državnih tužilaštava u Herceg Novom i Kotoru.

Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba na lokalnom nivou“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Treninzima je prisustvovalo osam pripadnika Centra bezbjednosti Herceg Novi, Odjeljenja bezbjednosti Kotor i Tivat, kao i tri tužioca i jedna savjetnica Osnovnih državnih tužilaštava Herceg Novi i Kotor, koji do sada nisu bili u prilici da pohađaju slične treninge. Nekoliko prisutnih službenika policije su do sada učestvovali u obezbjeđenju parada ponosa u Budvi i Podgorici, dok je dvoje tužilaca imalo iskustva u postupanju na slučajevima koji uključuju LGBTIQ zajednicu.

Policijski službenici su, kroz dijalog, prepoznali nasilje kao svakodnevan i sveprisutan problem za LGBTIQ osobe, te je uspostavljena otvorena komunikacija o metodama suzbijanja nasilja i efikasnijeg djelovanja policije u manjim sredinama. S druge strane, sa tužiocima je opširnije razgovarano o primjeni Krivičnog zakona u praksi, te potencijalnim dopunama koje bi značajno unaprijedile ovaj zakon u domenu zaštite LGBTIQ zajednice.

Sama obuka sastojala se iz tri tematske oblasti i omogućila je učesnicima/ama da se na razumljiv i neposredan način upoznaju sa LGBTIQ terminologijom, problemom nasilja nad LGBTIQ populacijom, društvenim mitovima i stereotipima i njihovoj ukorijenjenosti i rasprostranjenosti u manjim sredinama, kao i o institucionalnoj saradnji na unapređenju bezbjednosti LGBTIQ zajednice.

Pored navedenog, učesnici/e obuka su imali prilike da ostvare direktan kontakt i komunikaciju sa LGBTIQ osobama koje su bile žrtve nasilja i diskriminacije, te sa njima otvoreno razgovaraju o njihovim iskustvima i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Preuzeto sa: GAMN.ORG

Share
Posted in Novosti | Comments Off on NASTAVAK AKTIVNOSTI IZGRADNJE KAPACITETA POLICIJE I TUŽILAŠTVA NA LOKALNOM NIVOU – TEMATSKI TRENINZI U HERCEG NOVOM

PIONIRSKO ISTRAŽIVANJE I PRVA PUBLIKACIJA LGBT FORUM PROGRESA U OBLASTI LGBTIQ TURIZMA

LGBT Forum Progres ima veliko zadovoljstvo da sa stručnom i sveukupnom javnošću Crne Gore podijeli rezultate prvog sveobuhvatnog istraživanja sprovedenog u domenu LGBTIQ turizma u našoj zemlji, u formi tematske publikacije. Cjelokupno istraživanje i publikacija koja ga prati je pionirski poduhvat za crnogorski turizam, jer predstavlja prvu sveobuhvatnu analizu svoje vrste u ovoj oblasti.

Sama publikacija „Analiza potencijala za razvoj LGBTIQ turizma u Crnoj Gori: Mišljenja i preporuke“ je rezultat višegodišnjeg rada i posvećenosti LGBT Forum Progresa i naših partnera. Posebno moramo da istaknemo konkretne preporuke koje sama publikacija sadrži, među kojima su najznačajnije iz domena potrebe za detaljnim mapiranjem „gay-friendly“ lokaliteta, sprovođenja obuka za turističke radnike i pružaoce usluga, kao i osnaživanjem same LGBTIQ turističke niše.

Inspirisani primjerima zemalja sa visoko razvijenim LGBTIQ turizmom i potrebom da se projekat ovog tipa realizuje u Crnoj Gori, naš tim, okupljen oko Bojane Jokić kao autorke i vođe istraživanja, prikupio je veoma važne podatke na nivou cijele Crne Gore koji jasno ukazuju na specifične probleme i potrebe koji postoje u određenim djelovima zemlje, kao i prilikama za rast i razvoj LGBTIQ turističke niše. Pored nacionalnog istraživanja, sprovedena je i analiza LGBTIQ turističke ponude na međunarodnom nivou, sa posebnim akcentom na uži region.

“LGBTIQ turizam je jedan od novijih vidova turizma koji bilježi rast poteklih  godina. Sve više LGBTIQ turista okreće se potražnji ponuda koje su prilagođene njihovim zahtjevima. Na osnovu istrazivanja Evropske turističke LGBT asocijacije, LGBTIQ turisti su viskoplatežni turisti koji u prosjeku putuju četiri puta godišnje, mimo sezone. Ovaj podatak LGBTIQ osobe čini poželjnim turistima za koje ekonomski proračuni i projekcije verifikuju isplativost prilagođavanje turističke ponude određene zemlje specifičkim potrebama i potražnji. Crna Gora, kao zemlja koja je međunarodno prepoznata kao poželjna turistička destinacija, ima interes da što prije kreira uslove da LGBTIQ turisti mogu nesmetano da nas posjećuju, uživaju u ljepotama naše zemlje i svim sadržajima koji su im potrebni, bez straha od diskriminacije ili nasilja. S ponosom mogu da kažem da su ova publikacija i istraživanje koje sadrži osnov da Crna Gora suštinski postane „gay friendly“ zemlja i time značajno uveća benefite od turizma kao privredne grane.“ – Bojana Jokić, autorka

Sledeći korak koji je neophodan je temeljan i sistematski pristup ovoj izuzetno unosnoj grani turizma, što podrazumijeva jedinstveno djelovanje svih turističkih subjekata u Crnoj Gori, kako sa strane institucija, tako i sa strane pružalaca usluga i civilnog društva. Napori LGBT Forum Progresa će biti usmjereni na razvoj LGBTIQ turističke niše, što će u krajnjem obezbijediti održiv trend uvećanja državnog budžeta i imati pozitivan uticaj na sveukupan standard naših sugrađana i sugrađanki

Publikaciju možete pronaći na sledećem linku: http://media.lgbtprogres.me/2019/04/LGBTIQ-TURIZAM-FIN.pdf

Share
Posted in Novosti | Comments Off on PIONIRSKO ISTRAŽIVANJE I PRVA PUBLIKACIJA LGBT FORUM PROGRESA U OBLASTI LGBTIQ TURIZMA

JOKIĆ ZA MINA NEWS: POSLANICI DA NE BUDU DEKLARATIVNA PODRŠKA LGBT OSOBAMA

Podgorica, (MINA) – Zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola značajan je za LGBT zajednicu, ali i Crnu Goru na putu ka evroatlantskim integracijama, ocijenila je predsjednica LGBT Forum Progresa, Bojana Jokić i pozvala poslanike da ne budu samo deklarativna podrška.

Rasprava o zakonu je završena prošle sedmice i očekuje se glasanje.

„Nadamo se da će zakon proći, mada trenutno još nijesmo sigurni da imamo većinu“, rekla je Jokić agenciji MINA.

Ona je kazala da je zakon o istopolnom partnerstvu neophodan jer suštinski prepoznaje osnovna i elementarna prava LGBT koja trenutno ni u jednom drugom zakonu nijesu prepoznata.

„Zakon je izuzezo značajan za LGBT zajednicu, a samim tim i Crnu Goru jer bi krenula veliki korak naprijed ka evroartlantskim integracijama i potvdila da se zalaže za ljudska prava i jednakost svih svojih građana“, ocijenila je Jokić.

Ona je pozvala poslanike i političare da ne budu samo deklarativna podrška LGBT osobama, već da stvarno pruže podršku.

Kako je navela Jokić, ne radi se ni o kakvim sporazumima već ljudskim životima i ljudima koji su trenutno obespravljeni u Crnoj Gori.

„Nikakvi sporazumi i ništa slično ne može i ne treba da bude bitnije od ljudskog života. Sve partije koje se izjašnjavaju kao građanske, kao građanski orjentisani političari i neko ko želi u da Crna Gora bude dio evroatlantske integracije treba da pruži LGBT zajednici podršku i doprinese jedinstvu, ravnopravnosti i jednakim šansama za sve ljude u Crnoj Gori“, poručila je Jokić.

Ona je ukazala da u Crnoj Gori postoje istopolne zajednice, ali da nijednim zakonskim okvirom nijesu prepoznate kao takve, i da ljudi koji žive u takvim zajednicama ne posjeduju nikakva zajednička prava, ne mogu da kupe stan, jedan partner na osnovu drugog ne može imati zdravstveno osiguranje, niti aplicirati za socijalnu ili neku drugu vrstu pomoć.

Pema riječima Jokić, i dalje je u velikoj mjeri zastupljena diskriminacija i stigmatizacija LGBT osoba u Crnoj Gori.

„Društvo misli da LGBT zajednica ovim zakonom dobija nešto više. Osviješćenost ljudi i samog društva još nije na tom nivou kako bi shvatili da su LGBT osobe poreski obveznici, da doprinose društvu a da za to nemaju ništa za uzvrat, nemaju elementarna prava koja svako drugi ima“, kazala je Jokić.

Kako je dodala, heteroseksualni ljudi ta prava shvataju „zdravo za gotovo“ jer ih oduvijek imaju.

„Kada se pomene zakon o istopolnim partnerstvima osjeća se otpor jer ljudi još nijesu osviješćeni i ne shvataju da će zakon samo da pokrije dio prava koja heteroseksualna zajednica već ima“, rekla je Jokić.

Jokić je kazala da su za sada zadovoljni zakonom jer je ispunio početne zahtjeve LGBT zajednice, ali da postoji prostora za rad i njegovo unaprjeđenje.

Izvor: MINA.news

Share
Posted in Novosti | Comments Off on JOKIĆ ZA MINA NEWS: POSLANICI DA NE BUDU DEKLARATIVNA PODRŠKA LGBT OSOBAMA

8. APRIL – SVJETSKI DAN ROMA

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar svim pripadnicima i pripadnicama romske zajednice u Crnoj Gori čestitaju 8. april – Svjetski dan Roma.

Želimo da podsjetimo da su pripadnici LGBTIQ zajednice, koji su ujedno i pripadnici romske zajednice, jedna od najviše diskriminisanih i društveno marginalizovanih grupa u Crnoj Gori. Stoga, smatramo da je važno da se rješavanju postojećih problema, koji su višestruki, pristupi na sveobuhvatan način i uz puno uvažavanje svih ličnih identiteta.

Pozivamo nadležne institucije i aktere civilnog društva da ulože više napora, kroz zajedničko djelovanje, kako bi se položaj i životni standard Roma u Crnoj Gori poboljšao i obezbjedila puna zaštita od nasilja i diskriminacije.


Share
Posted in Novosti | Comments Off on 8. APRIL – SVJETSKI DAN ROMA

ZA 30 DANA VIŠE OD 60 PRIJAVA ZA GOVOR MRŽNJE I DISKRIMINACIJU

U sklopu programa praćenja slučajeva govora mržnje, diskriminacije i verbalnog nasilja u online prostoru, LGBT Forum Progres formirao je u proteklih mjesec dana 66 prijava i predao ih Upravi policije na dalje postupanje. Ove prijave se primarno odnose na komentare na društvenim mrežama koji na negativan način karakterišu LGBTIQ zajednicu, uz propratne prijetnje i govor mržnje.

Ovaj program podržan je od strane Ministarstva pravde, kroz projekat “Promocija besplatne pravne pomoći LGBTIQ osobama”, koji naša organizacija realizuje u 2019. godini.

“Sa velikim žaljenjem moramo da konstatujemo da fenomen govora mržnje i diskriminacije na društvenim mrežama i internetu i dalje ne jenjava u Crnoj Gori, te da je LGBTIQ zajednica redovno na meti prijetnji, omalovažavanja i uopšte mržnje od strane pojedinaca u virtuelnom prostoru. Takođe, moram da konstatujem da je osjetan rast komentara ove vrste u prethodnih nekoliko dana, a u jeku Skupštinske rasprave o Zakonu u životnom partnerstvu lica istog pola. Kakav god ishod Skupštinske procedure bio, a očekujemo da će biti pozitivan po LGBTIQ osobe, neminovno je da će doći do osjetnog porasta negativnih komentara i prijetnji na društvenim mrežama. Naš tim će, svakako, ove komentare ispratiti i formirati prijave protiv svih lica koja budu širila mržnju i netoleranciju” – John M. Barac, izvršni direktor

LGBT Forum Progres će nastaviti aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu i inkluziju LGBTIQ zajednice, a u cilju punog poštovanja demokratskih i pravosudnih tekovina Crne Gore. Konačno, izražavamo zahvalnost Ministarstvu pravde na podršci u domenu pružanja pravne zaštite LGBTIQ zajednici, kao i svim institucijama koje predano rade svoj posao u ovom domenu.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on ZA 30 DANA VIŠE OD 60 PRIJAVA ZA GOVOR MRŽNJE I DISKRIMINACIJU

EFIKASNA REAKCIJA POLICIJE U SLUČAJU HOMOFOBNIH PRIJETNJI AKTIVISTI LGBT FORUM PROGRESA

Sinoć oko 21:20 časova, lice čiji je identitet za sada nepoznat, prijetilo je homofobnim nasiljem aktivisti LGBT Forum Progresa, u objektu Arome na Zabjelu. To lice je našem aktivisti uputilo nekoliko pogrdnih komentara i prijetnji, zasnovanih na seksualnoj orijentaciji našeg aktiviste. Između ostalog, ovo lice je prijetilo da će našeg aktivistu da „sačeka i polomi kada izađe vani“, uz jasne naznake da je u potpunosti spreman da ostvari svoje prijetnje. Pored toga, prijetećim tonom je rekao da zna „kako treba sa vama, sa takvima kao što si ti“, uz niz pogrdnih i homofobnih izraza.

Aktivista Progresa je o ovom događaju i prijetnjama po svoju bezbijednost odmah obavijestio dežurnu službu policije, koja je u roku od nekoliko minuta uputila patrolu policije na lice mjesta. Službenici CB Podgorica su u razgovoru sa našim aktivistom i radnicima u objektu Arome sačinili detaljan zapisnik događaja, a dežurni inspektori su izvršili uvid u nadzorne kamere u objektu sa ciljem identifikacije ovog lica. Po obavljenom razgovoru na licu mjesta, sačinjen je i zapisnik u prostorijama CB Podgorica i zavedena formalna prijava.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo službenicima CB Podgorica i Upravi policije na izuzetno brzom i efikasnom reagovanju, te potpunoj posvećenosti i punom uvažavanju specifičnosti situacije i prirode prijetnji. LGBT Forum Progres je u kontinuiranoj komunikaciji sa Upravom policije povodom ovog slučaja, koja predano radi na identifikaciji ovog lica i njegovom daljem procesuiranju pred nadležnim organima.

Ovaj slučaj pokazuje da su godine rada i truda koje su uložene u izgradnju kapaciteta službenika policije, kako od strane organizacija civilnog društva tako i od strane same Uprave policije, itekako bile opravdane i da danas LGBTIQ zajednica u Podgorici i drugim opštinama u koje je uložen jednak napor može da računa na punu podršku, razumijevanje i uvažavanje od strane službenika policije. Policija je trenutno najbolji primjer kako jedna institucija može da unaprijedi svoj rad i kvalitet usluga, samo kada za to postoji volja i spremnost na saradnju sa civilnim društvom.

Konačno, u svijetlu sinoćnjih događaja, pozivamo i ohrabrujemo sve LGBTIQ osobe u Podgorici koje trpe bilo koji oblik nasilja i diskriminacije da se obrate CB Podgorica, jer mogu da očekuju puno poštovanje i adekvatnu zaštitu. LGBT Forum Progres je u svakom momentu spreman da pruži pomoć i podršku svim LGBTIQ osobama kojima je ona neophodna.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on EFIKASNA REAKCIJA POLICIJE U SLUČAJU HOMOFOBNIH PRIJETNJI AKTIVISTI LGBT FORUM PROGRESA

OSUDA NAPADA NA IMOVINU PORODICE TOMKIĆ

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar najoštrije osuđuju sinoćni napad na imovinu porodice Igora Tomkića iz Berana, što predstavlja još jedan u nizu napada na njega i njegovu imovinu u ovom mjesecu. Duboko smo zabrinuti zbog činjenice da se u Crnoj Gori danas događa ovakav vid kontinuiranih napada na pojedince zbog njihove nacionalne pripadnosti, a pogotovo jer to dolazi od strane samih sugrađana porodice Tomkić. Manjinske zajednice, kao integralan dio crnogorske multikulturalnosti i diverziteta, se moraju zaštiti od svih oblika nasilja i progona.

Kao organizacije koje se bave zastupanjem manjinskih društvenih grupa i koje se bore protiv svakog oblika nasilja, diskriminacije i netrpeljivosti, ovim putem želimo da pružimo punu podršku porodici Tomkić i uopšte hrvatskoj nacionalnoj zajednici u Crnoj Gori. Dodatno, pozivamo nadležne organe, na čelu sa Upravom policije i tužilaštvom, da što skorije i efikasnije identifikuju počinioce napada na imovinu Igora Tomkića i privedu ih pravdi, te da utvrde da li je sinoćno paljenje prodavnice porodice Tomkić motivisano nacionalnom mržnjom i netrpeljivošću i da li predstavlja dio većeg šablona ponašanja zasnovanog na mržnji.

Ukoliko nadležne institucije ustanove da je ovaj napad motivisan nacionalnom mržnjom i činjenicom da je Ivan Tomkić dio hrvatske nacionalne zajednice, onda apelujemo da se na počinioce, kada oni budu privedeni pravdi, primjene mjere iz člana 42a Krivičnog zakonika, koje definišu otežavajuće okolnosti za djela počinjena iz mržnje, u nadi da će time pravda biti zadovoljena i da će se stati na put ovakvom nasilju kome u Crnoj Gori ne smije da bude mjesta.

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres

John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar

Share
Posted in Novosti | Comments Off on OSUDA NAPADA NA IMOVINU PORODICE TOMKIĆ