ODRŽAN OKRUGLI STO “POLITIČKA PODRŠKA LGBTIQ ZAJEDINICI U GLAVNOM GRADU – STVARNOST ILI ILUZIJA?”

OKRUGLI STO

Kroz partnersko djelovanje nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, juče (31.05.2018.) je u Hotelu Podgorica održan okrugli sto pod nazivom „Politička podrška LGBTIQ zajednici u Glavnom gradu – stvarnost ili iluzija?“.

Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici političkih lista „Za dobro građana Podgorice“ gdin Mihailo Anđušić, „Dosljedno za Podgoricu“ gđa Marija Blagojević i „Podgorica za 21. vijek“ gdin Luka Rakčević. U svojstvu moderatorke okruglog stola je bila predsjednica LGBT Forum Progresa gđa Bojana Jokić, dok je gdin John Barac predstavio sveukupne rezultate projekta „LGBTIQ zajednica i izbori u Crnoj Gori“, u ime cjelokupnog istraživačkog tima.

Tokom samog okruglog stola učesnici, ali i prisutni gosti, su diskutovali o temama od značaja za LGBTIQ zajednicu u Podgorici, kao što su diskriminacija i nasilje, podrška ključnim socijalnim servisima za LGBTIQ osobe – LGBTIQ Sklonište i Centar za LGBTIQ zajednicu, zatim politička participacija i predstavljanje, kao i o obrazovanju, saradnji sa institucijama i drugim akterima javnog i društvenog života.

20180531_141208

U uvodnom izlaganju, predsjednica LGBT Forum Progresa gđa Bojana Jokić se zahvalila svim prisutnim učesnicima i gostima na izdvojenom vremenu i učešću. Ona je takođe navela da „nakon gotovo deceniju aktivizma LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, organizacija koju predstavljam ocijenila je da je vrijeme da se i pitanje stavova političkih subjekata stavi u fokus javnosti, kroz istraživanja sprovedena tokom predsjedničkih izbora i lokalnih izbora u Podgorici“. Takođe, gđa Jokić je istakla da je okrugli sto prilika da se otvori kako šira, nacionalna diskusija, tako i diskusija na lokalnim nivoima o budućnosti učešća autovanih LGBTIQ osoba u političkom životu.

Predstavnik liste „Za dobro građana Podgorice“, gdin Mihailo Anđušić, istakao je da će nova vlast u Podgorici i u buduće baštiniti poštovanje ljudskih i manjinska prava i sigurnost manjinskih zajednica, te da će nastojati da osnaže mahanizme koji će doprinijeti da se svi građani Glavnog grada osjećaju sigurno. Komentarišući samo istraživanje, predložio je da se sledećeg puta zauzme agresivniji i direktniji pristup, u odnosu na predstavnike izbornih lista i političkih subjekata. On je dodatno naveo da su zahtjevi građana Podgorice na prvom mjestu, te da će u tom duhu nova gradska vlast zajednički razgovarati i svim pitanjima od značaja za LGBTIQ zajednicu, uključujući LGBTIQ Sklonište i druga logistička pitanja. Konačno, on se osvrnuo na niz pozitivnih pomaka i mjera koje je država realizovala, uključujući LGBTI Strategiju i predstojeći Zakon o životnom partnerstvu.

Gđa Marija Blagojević, govoreći ispred liste „Dosljedno za Podgoricu“, istakla je da LGBTIQ zajednica u Socijaldemokratama uvijek ima partnera za dijalog, te da je Crna Gora danas bolje mjesto za život LGBTIQ osoba zahvaljujući naporima civilnog sektora i impulsu promjena koji je stvarao tokom godina. Komentarišući činjenicu da su LGBTIQ osobe nekada bile tabu tema u našem društvu, istakla je da to danas nije situacija u Crnoj Gori, već da je LGBTIQ zajednica vidljiva i da ima partnere u javnom i političkom životu. Dodatno je navela da joj je veoma drago što se fokus diskusije i aktivnosti pomjerio na lokalni nivo, upravo kroz projekat LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra. Konačno, zaključila je da formiranje servisa za dnevni život LGBTIQ osoba vodi ka tome da oni budu u boljem položaju u društvu, kao i da uvijek postoji prostor za zajedničko formiranje politika i participaciju svih grupa.

Predstavnik liste „Podgorica za 21. vijek“, gdin Luka Rakčević, koji je primarno govorio ispred Građanskog pokreta URA, istakao je da je njegova partija jasno postavljena na principima antifašizma i jasne borbe protiv diskriminacije u bilo kom obliku. Konstatovao je da ne postoji sistemski odnos prema diskriminaciji na širem nivou, bilo da je ona zasnovana na nacionalnosti, religiji, radničkim pravima, rodu ili seksualnoj orijentaciji. Akcenat je stavio na neophodnost uvođenja ovih i sličnih tema u obrazovni sistem, odnosno kreiranje platforme za edukaciju građana, kako bi se sama diskriminacija iskorijenila. Konačno, istakao je da mu je veoma drago da su građani Podgorice na marginama političkog života ostavili one činioce koji su imali kvazi-radikalne politike u odnosu na građane, uključujući i LGBTIQ zajednicu.

U daljem dijelu pitanja i diskusije učešće su uzeli i prisutni gosti. Između ostalih i zamjenik Ombudsmana gdin Siniša Bjeković koji je podsjetio na rasprostranjenost diskriminacije u našem društvu, koja seže široko i duboko i pogađa sve sfere društva. Osvrnuo se i na postojeće presude Evropskog suda za ljudska prava i njihov značaj za kontekst Crne Gore, kao i na rad i mišljenja same institucije Zaštitnika ljudskih prava. Konačno, iskazao je nadu zbog činjenice da su okupljeni predstavnici političkih subjekata otvoreni i spremni za dijalog i partnerstvo sa LGBTIQ organizacijama i zajednicom, što je pozitivan impuls promjena.

20180531_141531

U ime nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar želimo još jednom da se zahvalimo svim učesnicima/ama okruglog stola, prisutnim gostima, kao i svim političkim subjektima, predsjedničkim kandidatima i izbornim listama koji su uzeli učešće u našim istraživanjima i time doprinijeli otvaranju šireg javnog diskursa o temama od značaja za LGBTIQ zajednicu i uspješnoj realizaciji prvog političkog i istraživačkog projekta ove vrste u Crnoj Gori.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta „LGBTIQ zajednica i izbori u Crnoj Gori“, koji je podržan od strane organizacije ILGA-Europe, u sklopu njihovog Creating Opportunities programa.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on ODRŽAN OKRUGLI STO “POLITIČKA PODRŠKA LGBTIQ ZAJEDINICI U GLAVNOM GRADU – STVARNOST ILI ILUZIJA?”

REZULTATI ISTRAŽIVANJA: LGBTIQ ZAJEDNICA I LOKALNI IZBORI – PODGORICA U SJENCI DUGE

​​Veliko nam je zadovoljstvo da sa vama podijelimo rezultate istraživanja pod nazivom ​​„LGBTIQ zajednica ​i lokalni izbori – Podgorica u sjenci duge“, u formi istraživačkog Izvještaja koji se nalazi u nastavku. Ovaj Izvještaj predstavlja rezultat procesa prikupljanja, obrade i analize podataka, koje smo direktno i indirektno prikupili od ​lokalnih izbornih lista.

​​KORICA1LOKCilj ovog istraživanja je​​ste da svim LGBTIQ osobama u Glavnom gradu pruži objektivan, nepristrasan i činjenični pregled stavova i mišljenja izbornih lista, u domenu pitanja od značaja za LGBTIQ osobe u Podgorici. Rezultati ovog istraživanja ni na koji način ne mogu da se tumače kao podrška ili nedostatak podrške za bilo koju izbornu listu, već isključivo i jedino kao sredstvo inform​​isanja i sagledavanja svih činjenica​, iz ugla LGBTIQ osoba.​

Od ukupno ​deset ​izbornih lista kojima je upitnik dostavljen, svoje odgovore su dostavil​e četiri: „Za dobro građana Podgorice. Pobjednička koalicija – Milo Đukanović“, „Grupa građana Saša Mijović – Pobjednik od riječi“, „Građanski savez za promjene (SDP – Demos – Slobodni građani)“ i „Marko Milačić – Da Podgorica bude porodica – Prava Crna Gora“. ​Svoje odgovore nisu dostavil​e liste​​​​​ „Ujedinjena Crna Gora – Goran Danilović – Ozbiljni ljudi za ozbiljan grad“, „Demokratski Front – Socijalistička narodna partija – Sve za moj grad“, „Albanska Alternativa – Alternativa Shqiptare“, „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Dosljedno za Podgoricu“, „Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Podgorica za 21. vijek – Demokrate – URA“ i „Srpska Koalicija – Dobrilo Dedeić“.

Zaključci do kojih je istraživački tim nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar došao su sledeći:

​1. ​Uprkos činjenici da se LGBTIQ vezana tematika može pronaći u programskim dokumentima partija, odnosno programima pojedinih izbornih lista, kako u pozitivnom tako i u negativnom smislu, primjećeno je da se većina izbornih lista uzdržavala od direktnog pominjanja LGBTIQ osoba ili LGBTIQ tematike.

​2. ​Određene izborne liste, odnosno njihovi predstavnici/ce, su tokom svojih javnih obraćanja pozivali su na poštovanje ljudskih prava, obuhvatajući i pobrojavajući većinu manjinskih i ugroženih grupa, pritom u potpunosti ignorišući LGBTIQ populaciju.
Ovo uzdržavanje jasna je indikacija da se LGBTIQ osobe od strane političkih subjekata na lokalnom nivou ne samo ne prepoznaju kao potencijalno glasačko tijelo, već se, naprotiv, prepoznaju kao potencijalna prepreka i da mogu proizvesti gubitke određenih slojeva glasačkog tijela. Ovakav strah izbornih lista, slično kao i na nacionalnom nivou, dovodi do političkih kalkulacija, koje dovode do kretanja linijom manjeg otpora, odnosno isključivanja LGBTIQ osoba iz javnog diskursa.

​3. ​Dodatna komponenta koja je prepoznata u samoj analizi programa/kampanja izbornih lista jeste otvorenost pojedinih predstavnika/ca u zastupanju ideja ograničavanja prava LGBTIQ zajednice na slobodno okupljanje, organizovano djelovanje, pravo na regulisanje istopolnih zajednica, kao i određenih pitanja koja još uvjek nisu otvorena među crnogorskim LGBTIQ pokretom, kao što su pitanja usvajanja djece ili hraniteljstva.
​​
​4. ​Istraživački tim je prilikom analize kampanja uočio da nije bilo javno autovanih LGBTIQ osoba u samim kampanjama, bilo direktno, bilo kroz promotivne spotove, ili u bilo kojoj drugoj formi angažovanja u kampanjama. Ali, značajno je napomenuti da je samo jedna izborna lista navela da ima LGBTIQ osobu koja je autovana u okviru same izborne liste. Ovim se takođe uviđa i dalje prisutan, već pomenuti otklon političkih subjekata na lokalnom i nacionalnom nivou da omoguće direktnu participaciju LGBTIQ osoba u politici. Sama činjenica da pet od ukupno deset izbornih lista nisu dostavile svoje odgovore ukazuje na nespremnost političkih lidera za uključenje LGBTIQ osoba, kako u politički diskurs, tako i u javni život u Glavnom gradu.

​5. ​Od svih analiziranih programa, LGBTIQ osobe se direktno pominju samo u jednom slučaju u pozitivnom smislu, dok se u programu dvije izborne liste LGBTIQ tematika pominje u negativnom kontekstu, odnosno u kontekstu zabrane ili ograničavanja prava LGBTIQ zajednice. Ovi stavovi su dodatno osnaženi višestrukim javnim nastupima jedne izborne liste, koji su sadržali jasne elemente diskriminatornog i jezika punog mržnje i homo/bi/transfobije. U sklopu analize ostalih izbornih listi nema pominjanja LGBTIQ osoba u direktnom kontekstu.

KORICA2LOKSvjesni činjenice da je prvi korak u rješavanju problema upravo njegovo prepoznavanje, nadamo se da će ovo istraživanje i sveukupan izvještaj biti ne samo korisna alatka svim LGBTIQ osobama u Glavnom gradu prilikom njihovog odabira izborne liste, već i podsjetnik da se inkluzivno društvo ne može graditi bez punopravnog učešća svih građana/ki.

​​Konačno, cijenimo da činjenica da su samo tri izborne liste uzele učešće u istraživanju jasno govori o tome koliko su ljudska prava LGBTIQ osoba gotovo nevažna na lokalnom nivou, te koliko se značaja uopšte pridaje položaju manjinskih i diskriminisanih grupa u Glavnom gradu. Stoga pozivamo sve političke subjekte na lokalnim nivoima da se ozbiljnije posvete pitanju ljudskih prava LGBTIQ osoba, kao i svih drugih marginalizovanih zajednica​.​

​I​straživanje „LGBTIQ zajednica​ i lokalni izbori – Podgorica u sjenci duge” i prateći istraživački Izvještaj su podržani od strane organizacije ILGA-Europe, u sklopu njihovog Creating Opportunities programa. Mišljenja, ocjene, zaključci i iznesene preporuke su djelo autora, i ne odražavaju obavezno zvanične stavove donatora.

Izvještaj možete pronaći >>OVDJE<<.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on REZULTATI ISTRAŽIVANJA: LGBTIQ ZAJEDNICA I LOKALNI IZBORI – PODGORICA U SJENCI DUGE

IDAHOT 2018: CRNA GORA NASTAVLJA DA PADA NA DUGINOJ MAPI EVROPE

product-image-33028160_addb499d-ebb5-4a41-8f90-57de193f9c1a

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOT 2018), nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste priliku da informišu javnost o važnim činjenicama vezanim za Crnu Goru i IDAHOT 2018, kao i za samu LGBTIQ zajednicu u zemlji.

Podsjećanja radi, LGBTI zajednica obilježava današnji datum kao sjećanje na 17. maj 1990. godine, dan kada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) donijela odluku o skidanju homoseksualnosti sa liste mentalnih poremećaja. Od tada, pa do danas, sve veći broj organizacija i zemalja širom svijeta se priključuje obilježavanju ovog veoma važnog i istorijskog datuma. Među njima su i nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar.

DUGINA MAPA EVROPE: ZA 5 GODINA PALI 9%

Dugina mapa Evrope (Rainbow Europe Map) predstavlja najvažniji pokazatelj stanja ljudskih prava LGBTIQ osoba na nivou Evrope i tradicionalno se uzima kao relevantno mjerilo napretka zemalja u tranziciji u pogledu ljudskih prava LGBTIQ osoba. Duginu mapu objavljuje međunarodna organizacija ILGA-Europe (ILGA Evropa), u saradnji sa brojnim partnerima iz cijele Evrope.

side_a_rainbow_europe_map_-2018_a3_web

Prema najnovijoj Duginoj mapi Evrope, koju možete pronaći >ovdje<, Crna Gora je tokom 2017. godine ostvarila 38 procenata, od mogućih 100; što je za jedan procenat manje u odnosu na 2016. godinu, a punih devet procenata manje u odnosu na 2013. godinu, kada smo ostvarili 47 procenata. Ovakav trend konstantnog pada od 9 procenata za 5 godina je itekako zabrinjavajući i šalje jasan signal da se situacija u Crnoj Gori ne popravlja za LGBTIQ osobe. Od susjednih zemalja, Crna Gora je iza Hrvatske (51%) i Slovenije (48%), a ispred Albanije (33%), Kosova (33%), Bosne i Hercegovine (31%), Srbije (30%) i Makedonije (14%).

AKTIVNOSTI I DOGAĐAJI: RAZVOJ KULTURNOG ŽIVOTA LGBTIQ ZAJEDNICE I NASTAVAK SARADNJE SA INSTITUCIJAMA

Tokom maja mjeseca, u znak obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, nevladine LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar sprovele su niz aktivnosti za samu LGBTIQ zajednicu, kao i za institucionalne partnere i saveznike zajednice, ojačavajući saradnju u poljima policijske i tužilačke zaštite, te kulture i društvenog života LGBTIQ osoba. Pregled sprovedenih aktivnosti možete pronaći ispod:

 1. Projekcija Oskarom nagrađenog filma „Call Me By Your Name“ – organizovana je 4. maja u Podgorici, u saradnji sa KIC Budo Tomović. Film „Call Me By Your Name“ prati odrastanje glavnog lika koji ne doživljava sebe kao homoseksualca, već kao zbunjenog adolescenta kojem se prvi put u životu dopao drugi muškarac. Projekciji je prisustvovao veliki broj LGBTIQ osoba.
 2. Sastanak radne grupe Tima povjerenja održan je 10. maja i njemu su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, kao i predstavnici Tima povjerenja i Uprave policije. Sastanak predstavlja nastavak i jačanje aktivnosti nevladinog sektora sa Upravom policije u cilju unaprjeđenja zaštite LGBTIQ osoba žrtava nasilja, kao i doprinos sveukupnoj borbi protiv društvene marginalizacije, nasilja i diskriminacije LGBTIQ osoba.
 3. Konsultativni sastanak sa tužiocima/tužiteljkama iz Centralne regije održan je 14. maja. Sastanku je prisustvovalo pet predstavnika/ca Osnovnog državnog tužilaštva iz Podgorice i po jedan predstavnik/ca iz Osnovnog državnog tužilaštva Nikšić i Cetinje. Tokom konsultativnog sastanka bilo je govora o trenutnom stanju u oblasti krivično-pravne zaštite LGBTIQ osoba, zatim iskustvima i praksama prisutnih tužilaca/tužiteljki, kao i aktivnostima koje će biti realizovane u budućnosti. Jedna od najvažnijih tema o kojoj je bilo govora jeste nastavak rada LGBT tužilačke mreže, koja je formirana 2015. godine uz podršku LGBT Forum Progresa, te podizanju ovog tijela na produktivniji i efikasniji nivo.
 4. IDAHOT druženje za LGBTIQ zajednicu održana je dan uoči 17. maja, u znak obilježavanja ovog važnog datuma. Druženju i žurci je prisustvovalo između 70 i 80 osoba, a okupljeni su uživali u živoj džez svirci. Okupljenima pripadnicima/cama LGBTIQ zajednice obezbijeđeno je besplatno piće kroz projektnu saradnju sa nevladinom fondacijom  Građanska alijansa.
 5. Izložba sa LGBTIQ tematikom planirana je za posljednju sedmicu maja i predstavlja finalnu aktivnost koja je planirana za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Sama izložba će da predstavi reprodukcije djela gej autora Toma od Finske (Tom of Finland), koji je jedan od najpoznatijih umjetnika LGBTIQ tematike na svijetu.

ee3b203c810a77220d1f300c7287adbd_XL„Sveukupno, sa strane sprovedenih aktivnosti, maj možemo da ocijenimo kao veoma uspješan i stimulišući mjesec. Naravno, ne smijemo da zaboravimo negativan trend koji prati Crnu Goru što se tiče Dugine mape Evrope i sveukupnog napretka države u oblasti poštovanja ljudskih prava LGBTIQ osoba u praksi. Konačno, ovom prilikom se još i zahvaljujemo Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori i Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici na tome što su javno istakli zastave duginih boja na svojim zgradama i time pružili podršku LGBTIQ zajednici u Crnoj Gori. Takođe, hvala svim partnerima, volonterima i saradnicima na neumornom radu tokom cijelog mjeseca, kako bi sve aktivnosti bile uspješno realizovane.“ – Bojana Jokić, predsjednica, LGBT Forum Progres.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on IDAHOT 2018: CRNA GORA NASTAVLJA DA PADA NA DUGINOJ MAPI EVROPE

PODNIJETO 78 PRIJAVA ZA GOVOR MRŽNJE NA INTERNETU

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres, u sklopu redovnog praćenja govora mržnje i diskriminacije na internetu, podnijela je Upravi policije 78 prijava protiv lica koja su širila govor mržnje i pozivala na nasilje nad LGBTIQ osobama. Ove prijave se odnose na posmatrani period od 1. januara do 15. maja ove godine.

Tim za praćenje govora mržnje, verbalnog nasilja i diskriminacije na internetu, koji funkcioniše u sklopu nevladine organizacije LGBT Forum Progres, zabilježio je više desetina slučajeva govora mržnje i diskriminacije na društvenoj mreži Facebook, te najozbiljnije slučajeve prijavio Upravi policije. Imajući na umu dosadašnju dobru saradnju sa Upravom policije, očekujemo da svaka od ovih prijava bude adekvatno procesuirana, kako u Podgorici, tako i u svim drugim opštinama.

IMG_2776

Ono što je specifično za ovaj posmatrani period jeste činjenica da je on obuhvatio predsjedničke izbore u Crnoj Gori, kao i dio kampanje za lokalne izbore u Glavnom gradu. Važno je istaći da ovakvi događaji rezultiraju porastom govora mržnje upućenih LGBTIQ osobama, što je bio slučaj i ovog puta, te da su podnijete prijave i protiv dva lica koja predstavljaju određene političke subjekte, zbog homofobnih i diskriminatornih poruka.

„Proces praćenja govora mržnje i diskriminacije ka LGBTIQ osobama se u kontinuitetu obavlja skoro sedam godina i predstavlja jednu od najdugotrajnijih aktivnosti naše organizacije. Na žalost, posmatrajući virtuelni prostor, moramo da konstatujemo da je mržnja prema LGBTIQ osobama u Crnoj Gori i dalje sveprisutna i izražena. Svaki javni pomen LGBTIQ zajednice izaziva lavinu komentara ispunjenih mržnjom, koji veoma često prerastaju u prijetnje i poziv na nasilje. Mi ćemo nastaviti da ulažemo sve naše kapacitete kako bi se ovi slučajevi registrovali i adekvatno sankcionisali, kako bi mogli da doprinesemo stvaranju bezbjednog online prostora za sve, bez mržnje i nasilja.“ – John M. Barac, izvršni direktor

Share
Posted in Novosti | Comments Off on PODNIJETO 78 PRIJAVA ZA GOVOR MRŽNJE NA INTERNETU

NASTAVAK SARADNJE LGBTIQ ORGANIZACIJA I TUŽILAŠTVA

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar održale su danas, 14.11.2018., konsultativni sastanak sa predstavnicima/ama Osnovnih državnih tužilaštava iz Podgorice, Nikšića i Cetinja. Sastanku je prisustvovalo pet predstavnika/ca iz ODT Podgorica i po jedan predstavnik/ca iz ODT Nikšić i Cetinje.

Tokom konsultativnog sastanka bilo je govora o trenutnom stanju u oblasti krivično-pravne zaštite LGBTIQ osoba, zatim iskustvima i praksama prisutnih tužilaca/tužiteljki, kao i aktivnostima koje će biti realizovane u budućnosti. Jedna od najvažnijih tema o kojoj je bilo govora jeste nastavak rada LGBT tužilačke mreže, koja je formirana 2015. godine uz podršku LGBT Forum Progresa, te podizanju ovog tijela na produktivniji i efikasniji nivo.

Ova aktivnost je samo jedna u nizu koje se organizuju u susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT 2018), a koje se realizuju u saradnji sa nevladinom organizacijom LGBTIQ Socijalni Centar. Ovaj sastanak ujedno predstavlja i osnov za izradu strateških planova za period 2019-2023, čiji će fokus biti na saradnji sa institucijama policije, tužilaštva i sudstva.

„Želimo da se zahvalimo svim prisutnim tužiocima i tužiteljkama koji su izdvojili vrijeme i uzeli učešće na ovom veoma važnom sastanku, te da posebno istaknemo značaj njihovih komentara i sugestija za proces budućeg planiranja saradnje između LGBTIQ organizacija i institucije tužilaštva. Takođe, njihovi inputi su od velikog značaja za unaprjeđenje same krivično-pravne zaštite LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.“John M. Barac, izvršni direktor, LGBT Forum Progres.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on NASTAVAK SARADNJE LGBTIQ ORGANIZACIJA I TUŽILAŠTVA

OSUDA NAPADA NA NOVINARKU OLIVERU LAKIĆ: DAN POBJEDE DOČEKUJEMO PORAŽENI

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar najoštrije osuđuju sramotni i kukavički napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić koji se sinoć dogodio u Podgorici. Napad na novinare i medije je udar na same temelje slobodnog i demokratskog društva i nipošto se ne smije se tolerisati.

Naše društvo i država su 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom – dočekali poraženi djelovanjima fašističkih ideja modernog doba, koje svakodnevno teže da ugroze samu srž demokratije – slobodu misli, slobodu govora, ljudska prava…Slobodni i nezavisni mediji su noseći stub svakog demokratskog društva i kao takvi moraju biti zaštićeni od progona, maltretiranja i pritisaka bilo koje vrste.

Napad na novinarku Oliveru Lakić jasno je pokazao da je Crna Gora daleko od države u kojoj se poštuju osnovna prava i slobode, kao i da nas čeka veoma dug put do života bez straha, nasilja i mržnje. Apelujemo na sve nadležne institucije da efikasno i nezavisno rade svoj posao, kako bi počinioci ovog gnusnog napada odgovarali pred zakonom. Svim novinarima i novinarkama poručujemo da istraju u svojim naporima i da beskompromisno brane slobodu medija, jer je to jedini put ka demokratskom i slobodnom društvu.

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres

John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar

Share
Posted in Novosti | Comments Off on OSUDA NAPADA NA NOVINARKU OLIVERU LAKIĆ: DAN POBJEDE DOČEKUJEMO PORAŽENI

ISTRAŽIVANJE: LGBTIQ ZAJEDNICA I LOKALNI IZBORI – PODGORICA U SJENCI DUGE

Uoči predstojećih lokalnih izbora u Glavnom gradu, nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar uputile su danas upitnik svim izbornim listama koje su predale svoju kandidaturu za lokalne izbore. Ovaj upitnik je dio istraživanja koje naše nevladine organizacije sprovode u cilju prikupljanja informacija koje su od značaja za sve LGBTIQ osobe u Crnoj Gori; a koje se tiču stavova, mišljenja i viđenja izbornih lista o LGBTIQ zajednici u Glavnom gradu.

Upitnik je, u elektronskoj formi, upućen sledećim izbornim listama:

 1. Za dobro građana Podgorice (DPS, BS, DUA, PCG, Crnogorska, LP);
 2. Sve za moj grad (DF, SNP);
 3. Građanski savez za promjene (SDP, Demos, slobodni građani);
 4. Podgorica za 21. vijek (Demokrate, URA);
 5. Dosljedno za Podgoricu (SD);
 6. Da Podgorica bude porodica (PCG);
 7. Saša Mijović – Pobjednik od riječi (grupa građana);
 8. Ozbiljni ljudi za ozbiljan grad (UCG); 
 9. Albanska alternativa (AA); i
 10. Srpska lista (SL).

Uz sami upitnik, izbornim listama su dostavljene i detaljne instrukcije vezane za popunjavanje upitnika, kao i objektivni rok od 10 (deset) dana(zaključno sa 14.05.2018.) da dostave svoje odgovore. Nakon isteka ovog roka, svi pristigli odgovori će biti analizirani i statistički obrađeni, te pretočeni u detaljan Izvještaj koji će zatim biti podijeljen sa crnogorskom i međunarodnom javnosti. Izvještaj će da sadrži pojedinačne odgovore svih izbornih lista, kao i statistički pregled obrađenog materijala.

Layer 8Sve izborne liste koje svoje odgovore ne budu dostavile u navedenom roku ili budu odbile da daju iste će, u Izvještaju, pored svog naziva da imaju oznaku „Odbili da učestvuju“, sa objašnjenjem da izborna lista nije željela da sarađuje. Dodatne informacije o aktivnostima izbornih lista u kontekstu ovog upitnika će blagovremeno da budu podijeljene sa crnogorskom javnošću.

Moramo da naglasimo da su sve LGBTIQ osobe koje imaju pravo glasa u Glavnom gradu potencijalni glasači bilo koje od izbornih lista, te da je od izuzetno velikog značaja da se na adekvatan način LGBTIQ zajednica uvaži i da se svi naši problemi nađu na dnevnom redu izbornih lista, kako bi se pronašla zajednička i održiva rješenja. S tim na umu, nadamo se potpunom odzivu svih lista, koji će ispunjavanjem ovog upitnika uistinu pokazati svoju političku i građansku zrelost i odgovornost.

Dodatno, svjesni smo činjenice da pojedine izborne liste nemaju LGBTIQ zajednicu kao fokus svojih političkih programa, ili možda ne gledaju blagonaklono na probleme i potrebe LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, ali ih upravo zbog prevazilaženja tog jaza pozivamo da iznesu svoja mišljenja i komentare kroz popunjavanje ovog upitnika.

Konačno, ovom prilikom najavljujemo da će LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar organizovati i okrugli sto na koji će biti pozvani predstavnici/ce svih izbornih lista u Glavnom gradu, kako bi na otvoren i transparentan način mogli da vodimo diskusiju o pitanjima od značaja za LGBTIQ osobe u Podgorici. O terminu i lokaciji ovog događaja ćemo vas blagovremeno informisati.

Sve pomenute aktivnosti se realizuju uz podršku međunarodne organizacije ILGA-Europe.

LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar

Share
Posted in Novosti | Comments Off on ISTRAŽIVANJE: LGBTIQ ZAJEDNICA I LOKALNI IZBORI – PODGORICA U SJENCI DUGE