Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar organizovale su sinoć u prostorijama SOGI Centra u Podgorici diskusiju o ljudskim pravima LGBTIQ osoba na kojoj su učestvovali Siniša Bjeković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Dina Knežević, savjetnica Zaštitnika u oblasti zaštite od diskriminacije i Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progresa.

U uvodnom dijelu diskusije, gospodin Bjeković je predstavio rad institucije Zaštitnika i sve nadležnosti koje postoje u okviru njenog djelovanja, kao i specifičnosti rada institucije Zaštitnika tokom pandemije korona virusa u Crnoj Gori. Gospođa Knežević je prisutne upoznala sa mehanizmima zaštite od diskriminacije i procesom obraćanja instituciji Zaštitnika, kao i koracima koji se preduzimaju po prijemu predmeta.

Predstavnici institucije Zaštitnika su, nakon uvodnih obraćanja, imali proaktivnu i dinamičnu diskusiju sa prisutnima o brojnim aktuelnim temama iz društvenog života Crne Gore, a u oblasti zaštite od diskriminacije, ljudskih prava i sloboda, te uopšte uvažavanja zakona i međunarodnih konvencija. Neka od pitanja su uključivala i nedavna događanja širom Crne Gore, odnos vjerskih zajednica prema LGBTI osobama, svakodnevne životne probleme LGBTI osoba i sl.

Dodatno, dio diskusije bio je posvećen i predlogu Zakona o životnom partnerstvu o kome Skupština Crne Gore uskoro treba da se izjasni, a Zaštitnik je iskoristio priliku da podsjeti sve prisutne na relevantnu sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na istopolne parove. Takođe, Zaštitnik je slikovito predstavio i sveukupan značaj ovog zakona za ljudska prava LGBTI osoba u Crnoj Gori, te iskoristio priliku da iskaže svoju punu ličnu i institucionalnu podršku naporima i borbi LGBTI zajednice u ovom domenu.

Konačno, predstavnici LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra su iskoristili priliku da predstavnicima institucije Zaštitnika najave i inicijativu za otvaranje pitanja tzv. „konverzione terapije“ u Crnoj Gori, koje je trenutno aktuelizovano na nivou zemalja članica Savjeta Evrope. Imajući u vidu da je veliki broj zemalja svijeta započeo proces potpune zabrane tzv. „konverzione terapije“ na štetu LGBTI osoba, naši napori u narednom periodu će biti upravo da se ova negativna praksa u potpunosti zabrani i u Crnoj Gori.

Ova aktivnost je realizovana partnerskim djelovanjem nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...