378184_10151622644664382_760414675_nToday, the French National Assembly adopted in the final reading a law extending the right to marriage and entitlement to apply for joint adoption to same-sex partners. The law needs to be signed by the French President to come into force.

378184_10151622644664382_760414675_nDanas, francuska Nacionalna skupština usvojila je prošireni Zakon koji daje pravo na podnošenje zahtjeva  na brak i za zajedničko usvajanje istospolnim partnerima. Kako bi Zakon stupio na snagu isti treba biti potpisan od strane francuskog predsjednika.

France becomes the 9th European country to embrace marriage equality for all.

ILGA-Europe wholeheartedly welcomes this important development. This victory did not come easy. We regret that some elected politicians and members of the public opposing equality resorted to campaigning technics which lead to a wave of homophobia and violence.  But we now call on all people in France to stand united behind this law and the principle of equality for all.

Evelyne Paradis, Executive Director of ILGA-Europe, said:

“We congratulate the French parliamentarians and the French nation for this historic step. The country whose motto isLibertéégalitéfraternité has finally fully applied it to all citizens when it comes to marriage.

We also hope that this latest development in France will inspire other European countries to take concrete steps to eliminate discrimination and to ensure equal rights to same-sex partners and their families.

Equality cannot be partial, if a country is serious about equality for same-sex partners and their families, it means removing all legal obstacles and differences, it means equal access to marriage and adoption entitlement.”

Other eight European countries which provide marriage equality for all are Belgium, Denmark, Iceland, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain and Sweden.

Source: ILGA Europe

Francuska postaje 9. evropska zemlja koja je usvojila jednakosti sklapanja braka za sve.

ILGA-Europe je izjavila da svim srcem pozdravlja ovaj važan razvoj i da ova pobjeda nije došla lako. „Žao nam je što su neki političari i članovi koji su se protivili ovakvoj jednakosti pokrenuli kampanju koja je vodila do talasa homofobije i nasilja. Međutim mi sada pozivamo sve ljude u Francuskoj da podrži i stane iza ovog Zakona i načela jednakosti za sve.“

Evelyne Paradis, Izvršna direktorka ILGA-Europe, izjavila je:

„Čestitamo članovima francuskog parlamenata i francuskoj naciji na ovaj istorijski korak. Zemlja čiji je moto Liberté, Egalité, fraternité napokon će se u potpunosti primijenjivati na sve građane i građanke, kada je brak u pitanju.

Takođe se nadamo da će ovaj najnoviji razvoj u Francuskoj inspirisati i druge evropske zemlje da preduzmu konkretne korake za otklanjanje diskriminacije i osigurati jednaka prava istospolnim partnerima/kama i njihovim porodicama.

Jednakost ne može biti djelimična, ako je zemlja ozbiljna u ravnopravnosti za istospolne partnere/ke i njihove porodice, to znači uklanjanje svih pravnih prepreka i razlika, što znači jednak pristup braku  i pravo na usvanjanje. “ istakla je gđa Paradis.

Pored Francuske, druge zemalja koje takođe omogućavaju jednaka prava na brak jesu Belgija, Danska, Island, Holandija, Norveška, Portugal, Španija i Švedska

Izvor: ILGA Europe 


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...