20181027_172645ILGA-Europe, kao najveća krovna LGBTIQ asocijacija u Evropi, već 22 godine organizuje godišnje konferencije koje okupljaju LGTBIQ aktiviste i saveznike LGBTIQ zajednice sa šireg područja Evrope. Ove godine, tema konferencije koja je okupila više od 500 učesnika i učesnica je bila „Politika za promjene: Od riječi do djela“. Sama konferencija, održana od 24. do 27. oktobra, je stavila akcenat na solidarnost i osnazivanje aktivističkog pokreta, gdje svi imaju isti cilj – postići promjene za sadašnje i buduće generacije.

Ispred nevladine organizacije LGBT Forum Progres konferenciji je prisustvovala programska koordinatorka Milica Špajak, koja je svojim učešćem i angažmanom dala aktivan doprinos tokom trajanja konferencije i pratećih događaja. Pored prisustva velikom broju panela i tribina, na kojima se govorilo i diskutovalo o LGBTIQ pokretu u Evropi i radu organizacija iz brojnih zemalja, predstavnica naše organizacije je učestvovala i na tematskim događajima posvećenim HIV-u i PPI, vidljivosti biseksualnih osoba, jačanju lezbejskog pokreta, kao i projekcijama dva tematska filma.

Tokom same konferencije, programska koordinatorka Špajak je prisustvovala i konsultacijama koje je organizovala Jolanta Cihanoviča, psiholog i ekspertkinja iz Litvanije, koja je fokus stavila na upravljanje stresom, motivacione procese, efikasnu komunikaciju i rad sa osjetljivim grupama uopšte. Takođe, gđica Špajak je ostvarila kontakt sa više od 50 različitih organizacija iz Evrope, te imala prilike da sa njima razgovara o mogućnostima razmjene znanja i iskustava, kao i prekogranične saradnje u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Kao jedan od ključnih segmenata možemo da istaknemo i govor Viktora Madrigal-Borloza nezavisnog Eksperta Ujedinjenih Nacija za za zaštitu od diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, koji je pohvalio sav napredak koji je LGBTIQ pokret širom Evrope ostvario ove godine, te obećao još veće zalaganje i pomoć UN-a u oblasti ljudskih prava LGBTIQ osoba. Predstavica LGBT Forum Progresa je imala prilike da se lično sastane sa gospodinom Madrigal-Borlozom na marignama konferencije i upozna ga sa radom LGBT Forum Progresa i uopšte stanjem ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, za koje je on izrazio veliko interesovanje i podršku.

20181027_205903

Što se značaja ove konferencije za Crnu Goru tiče, moramo da istaknemo da je jedan od njenih zaključaka bio i opseg uticaja politike na LGBTIQ pokret i poziv samim političarima na akciju i zalaganje u domenu ljudskih prava LGBTIQ osoba. Ovo je posebno važno u svijetlu rezultata ovogodišnjeg istraživanja koje su LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar realizovali uoči predsjedničkih izbora i lokalnih izbora u Podgorici; kao i višegodišnje zloupotrebe LGBTIQ zajednice od strane brojnih političkih subjekata.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...