porodicno nasiljeLGBT Forum Progres ukazuje prema kompletnom društvu na problematiku porodičnog i svih drugih oblika nasilja nad LGBT osobama.

U poslednje vrijeme registruje se povećano porodično nasilje prema LGBT osobama po saznanju bližnjih za njihovu seksualnu orijentaciju a posebno zbog činjenice da su u istopolnim, vanbračnim zajednicama i vezama.

U LGBT skloništu, nedavno je boravio lezbejski par, sa dvoje djece koji  su u ovaj servis primljeni po preporuci policije uslijed nasilja i prijetnji smrću upućenih jednoj od partnerki od strane bivšeg supruga.

LGBT sklonište  socijalni servis namjenjen svim LGBT osobama koje su ugrožene ili odbačene od strane svog neposrednog okruženja zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta . Sklonište je osnovano 2011.godine i do sada je kroz njega je prošlo preko 80 osoba. Ovo je po prvi put da u skloništu boravi jedna kompletna porodica. 

Povodom predmetnog dogadjaja LGBT Forum Progres ima izuzetno kvalitetnu komunikaciju sa policijom i drzavnim tuzilaštvom. Ostvarena komunikacija je izuzetno profesionalna i na nivou međunarodnih standarda.

Trenutno u skloništu boravi 19-godišnji student čija se majka snažno protivi njegovoj seksualnoj orijentaciji kao i istopolnoj vezi sa muškarcem. Mladić se nalazi pod snažnim pritiskom porodice da se uključi u navodne programe liječenja od homoseksualnosti.

LGBT Forum Progres ponovo poziva roditelje LGBT djece da podrže  i zaštite svoju djecu.

Od ključne je važnosti da LGBT osobe podršku, razumijevanje i zaštitu imaju u porodici, od svojih roditelja. Civilno društvo, policija i pravosuđe igraju značajnu ulogu u promovisanju tolerancije, prevencije i sankcionisanja nasilja nad LGBT osobama. Ipak podrška i zaštita roditelja i porodice za svaku LGBT osobu, posebno za djecu i mlade, je primarna.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...