Reagovanje Zdravka Cimbaljevića, izvršnog direktora LGBT Foruma Progres, na izjavu crnogorskog ministra za ljudska i manjinska prava gospodina Ferhata Dinoshe:Reagovanje Zdravka Cimbaljevića, izvršnog direktora LGBT Foruma Progres, na izjavu crnogorskog ministra za ljudska i manjinska prava gospodina Ferhata Dinoshe:

 

 

 

 

Ovdje mozete pogledati izjavu ministra Dinose

Javno ističem da prema Ferhatu Dinoši, kao pripadniku manjinske zajednice, njegujem solidarnost i poštovanje.

Takođe prema njegovom radu, kao aktuelnom ministru za ljudska i manjinska prava, imam kritičan stav praćen argumentima. Nikako mržnju bilo koje vrste. Kao aktivista iz manjinske zajednice želim da državni organi primjenjuju međunarodne standarde zaštite, praksu Evropskog suda za ljudska prava i u skladu sa tim domaće propise učine pravednijim nego što jesu.

Povodom  prošlonedjeljnog performansa naglašavam da sam u zgradu Ministarstva za ljudska i manjinska prava ušao zakonito a na pisarnici zaveo pismo za ministra Dinošu. Isto to što sam njemu uputio nalazi se na naljepnicama koje su se našle na zidovima i vratima službenih prostorija Ministarstva.

Te poruke nisu ružne i neprimjerene već sastavni dio preporuka i rezolucija Savjeta Evrope upućenih i našoj zemlji. Poruke se mogu smatrati sastavnim dijelom antidiskriminatorne kampanje koju sprovodi Ministarstvo i u skladu su sa njenim ciljevima. Izvedena aktivnost je primjerena u društvima sa slabom demokratijom i nerazvijenim institucijama. Ukoliko sam uradio bilo šta protivzakonito ne protivim se procesuiranju. Protekcionizam bilo koje vrste niti tražim niti očekujem.  Javni istupi Ministarstva sadrže, bez osnova, niz kvalifikacija i uvreda na moj račun i zaslužuju profesionalno izvinjenje.

Ministru Dinoši upućen je značajan broj inicijativa u vezi poboljšanja tretmana LGBT osoba. Sve ih je, listom, odbio ili ignorisao. Više puta sam ga direktno kontaktirao u vezi prijema ali me je uvijek upućivao na treća lica. U ministrovom reagovanju prepoznao sam i nekoliko elemenata koji mogu da zvuče i kao poziv na dijalog. Koliko je to iskreno vidjećemo brzo. Pokretanje dijaloga o važnim pitanjima u vezi LGBT populacije podrazumijeva zadovoljenje nekoliko važnih procesnih pretpostavki.

 

 

 

 

 

Ovdje mozete pogledati izjavu ministra Dinose

Javno ističem da prema Ferhatu Dinoši, kao pripadniku manjinske zajednice, njegujem solidarnost i poštovanje.

Takođe prema njegovom radu, kao aktuelnom ministru za ljudska i manjinska prava, imam kritičan stav praćen argumentima. Nikako mržnju bilo koje vrste. Kao aktivista iz manjinske zajednice želim da državni organi primjenjuju međunarodne standarde zaštite, praksu Evropskog suda za ljudska prava i u skladu sa tim domaće propise učine pravednijim nego što jesu.

Povodom  prošlonedjeljnog performansa naglašavam da sam u zgradu Ministarstva za ljudska i manjinska prava ušao zakonito a na pisarnici zaveo pismo za ministra Dinošu. Isto to što sam njemu uputio nalazi se na naljepnicama koje su se našle na zidovima i vratima službenih prostorija Ministarstva.

Te poruke nisu ružne i neprimjerene već sastavni dio preporuka i rezolucija Savjeta Evrope upućenih i našoj zemlji. Poruke se mogu smatrati sastavnim dijelom antidiskriminatorne kampanje koju sprovodi Ministarstvo i u skladu su sa njenim ciljevima. Izvedena aktivnost je primjerena u društvima sa slabom demokratijom i nerazvijenim institucijama. Ukoliko sam uradio bilo šta protivzakonito ne protivim se procesuiranju. Protekcionizam bilo koje vrste niti tražim niti očekujem.  Javni istupi Ministarstva sadrže, bez osnova, niz kvalifikacija i uvreda na moj račun i zaslužuju profesionalno izvinjenje.

Ministru Dinoši upućen je značajan broj inicijativa u vezi poboljšanja tretmana LGBT osoba. Sve ih je, listom, odbio ili ignorisao. Više puta sam ga direktno kontaktirao u vezi prijema ali me je uvijek upućivao na treća lica. U ministrovom reagovanju prepoznao sam i nekoliko elemenata koji mogu da zvuče i kao poziv na dijalog. Koliko je to iskreno vidjećemo brzo. Pokretanje dijaloga o važnim pitanjima u vezi LGBT populacije podrazumijeva zadovoljenje nekoliko važnih procesnih pretpostavki.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...