LGBTIQ Sklonište pruža bezbjedan smještaj, hranu, osnovnu njegu i higijenu, podršku psihijatra i psihologa, pravnu pomoć i asistenciju za žrtve nasilja, medijaciju sa porodicom uz podršku socijalnog radnika, tranzicionu podršku za transrodne osobe, jačanje kapaciteta i osnaživanje zajednice.

Ovaj program i njegovi servisi pružaju podršku svim LGBTIQ osobama starijim od 18 godina, kao i svima onima koje upute nadležne ustanove.

Možete nas kontaktirati na stalno dostupnim linijama:

+382 20 674 761
+382 69 336 141
+382 69 751 304

Putem društvenih mreža: https://www.facebook.com/LGBTForumPro…

Kao i na email [email protected].

Program LGBTIQ Skloništa finansijski podržavaju Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica i ILGA-Europe.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...