LGBT Forum Progres poziva Vrhovnu državnu tužiteljku Ranku Čarapić da obezbijedi blagovremeno procesuiranje povreda ravnopravnosti, nasilja, diskriminacije i govora mržnje prema LGBT osobama u Crnoj Gori.LGBT Forum Progres poziva Vrhovnu državnu tužiteljku Ranku Čarapić da obezbijedi blagovremeno procesuiranje povreda ravnopravnosti, nasilja, diskriminacije i govora mržnje prema LGBT osobama u Crnoj Gori.

U svom radu državni tužioci nasilje i diskriminaciju nad LGBT osobama ne tretiraju kao prekršajna i krivična djela. Državni tužioci, pri ocjeni i odlučivanju, ne pozivaju se ni na odredbe Krivičnog zakona koje sankcionišu povredu ravnopravnosti, povredu slobode govora i javnog istupanja, ometanje organizovanja i djelovanja i diskriminaciju na nekom drugom ličnom svojstvu.

Posebno je primjetno da državni tužioci ne uzimaju u obzir, pune dvije dvije godine, krivičnu odgovornost, kontinuirane izjave i nastupe na javnim mjestima ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše za koje postoji  osnovana sumnja da predstavljaju povredu ravnopravnosti, diskriminatorno postupanje i kršenje ljudskih prava i sloboda.

LGBT Forum Progres ukazuje da je procesuiranje ministra Dinoše i drugih prilika državnim tužiocima da otklone sumnju da pristupaju politizaciji sličnih i aktuelnih slučajeva.

LGBT Forum Progres podsjeća da je svrha kažnjavanja spriječavanje činjenja prekršajnih i krivičnih djela,uticanje na učinioce da ih ubuduće ne čine, uticanje na druge da ne čine takva djela, izražavanje društvene osude i obaveze poštovanja zakona i jačanje morala i razvijanje društvene odgovornosti. U slučaju aktuelnog ministra Dinoše to  je izostalo zbog čega on nastavlja sa svojim postupcima. Slično je i sa primjerima otvorenog nasilja nad LGBT osobama. Sve to vodi zaključku da u Crnoj Gori još uvijek nije obezbijeđena kažnjivost diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama.

 

U svom radu državni tužioci nasilje i diskriminaciju nad LGBT osobama ne tretiraju kao prekršajna i krivična djela. Državni tužioci, pri ocjeni i odlučivanju, ne pozivaju se ni na odredbe Krivičnog zakona koje sankcionišu povredu ravnopravnosti, povredu slobode govora i javnog istupanja, ometanje organizovanja i djelovanja i diskriminaciju na nekom drugom ličnom svojstvu.

Posebno je primjetno da državni tužioci ne uzimaju u obzir, pune dvije dvije godine, krivičnu odgovornost, kontinuirane izjave i nastupe na javnim mjestima ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše za koje postoji  osnovana sumnja da predstavljaju povredu ravnopravnosti, diskriminatorno postupanje i kršenje ljudskih prava i sloboda.

LGBT Forum Progres ukazuje da je procesuiranje ministra Dinoše i drugih prilika državnim tužiocima da otklone sumnju da pristupaju politizaciji sličnih i aktuelnih slučajeva.

LGBT Forum Progres podsjeća da je svrha kažnjavanja spriječavanje činjenja prekršajnih i krivičnih djela,uticanje na učinioce da ih ubuduće ne čine, uticanje na druge da ne čine takva djela, izražavanje društvene osude i obaveze poštovanja zakona i jačanje morala i razvijanje društvene odgovornosti. U slučaju aktuelnog ministra Dinoše to  je izostalo zbog čega on nastavlja sa svojim postupcima. Slično je i sa primjerima otvorenog nasilja nad LGBT osobama. Sve to vodi zaključku da u Crnoj Gori još uvijek nije obezbijeđena kažnjivost diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...