Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) predstavio je juče, 13. juna 2001. godine, istraživanje na temu „Diskriminacija manjinskih naroda i marginalizovanih društvenih grupa“ . Referentne društvene grupe tretirane istraživanjem su bile žene, homoseksualci, pripadnici etničkih manjina, starije osobe, Romi i osobe sa invaliditetom (OSI).Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) predstavio je juče, 13. juna 2001. godine, istraživanje na temu „Diskriminacija manjinskih naroda i marginalizovanih društvenih grupa“ . Referentne društvene grupe tretirane istraživanjem su bile žene, homoseksualci, pripadnici etničkih manjina, starije osobe, Romi i osobe sa invaliditetom (OSI).

Za LGBT Forum Progres najnovije istraživanje nije iznenađenje. Možemo samo potvrditi da ono potpuno odražava stanje na terenu. Sa podacima iz istraživanja svakodnevno se suočavaju homoseksualne osobe, u svom životu, radu i prihvatanju.

Kao aktivističkoj grupi znači nam činjenica da i najveći broj građana, ne samo mi, smatra da se političke partije i državne institucije ne zalažu dovoljno za prava homoseksualnih osoba. To je signal za promjenu.

Posebno ohrabruje podatak da oko 63% građana smatra da nevladine organizacije najsnažnije štite prava LGBT osoba. To vidimo kao priznanje naporima cijelog NVO sektora i LGBT Foruma Progres, prve transparentne LGBT grupi, koja posljednjih mjeseci vodi snažnu kampanju, na svim poljima, zastupanja interesa i poboljšanja prava LGBT osoba.

Međutim, poražavajući je podatak da svega 11% stanovništva podržava Povorku ponosa kao pravo na slobodu okupljanja. To je šamar svima, posebno sistemu koji tvrdi da počiva na demokratskim načelima. To je i signal političarima, političkoj eliti, da snažnije nego do sada  ustanu za prava LGBT osoba. Ovaj podatak potvrđuje opravdanost našeg zahtjeva da u Povorci zajedno sa nama moraju biti vodeći političari i zvaničnici.

Nije lako biti homoseksualac u Crnoj Gori. Kao takav vi nijeste ni poželjan prijatelj, ni član porodice, ni komšija, ni glasač, ni član partije.

Ovdje možete preuzeti istraživanje

Za LGBT Forum Progres najnovije istraživanje nije iznenađenje. Možemo samo potvrditi da ono potpuno odražava stanje na terenu. Sa podacima iz istraživanja svakodnevno se suočavaju homoseksualne osobe, u svom životu, radu i prihvatanju.

Kao aktivističkoj grupi znači nam činjenica da i najveći broj građana, ne samo mi, smatra da se političke partije i državne institucije ne zalažu dovoljno za prava homoseksualnih osoba. To je signal za promjenu.

Posebno ohrabruje podatak da oko 63% građana smatra da nevladine organizacije najsnažnije štite prava LGBT osoba. To vidimo kao priznanje naporima cijelog NVO sektora i LGBT Foruma Progres, prve transparentne LGBT grupi, koja posljednjih mjeseci vodi snažnu kampanju, na svim poljima, zastupanja interesa i poboljšanja prava LGBT osoba.

Međutim, poražavajući je podatak da svega 11% stanovništva podržava Povorku ponosa kao pravo na slobodu okupljanja. To je šamar svima, posebno sistemu koji tvrdi da počiva na demokratskim načelima. To je i signal političarima, političkoj eliti, da snažnije nego do sada  ustanu za prava LGBT osoba. Ovaj podatak potvrđuje opravdanost našeg zahtjeva da u Povorci zajedno sa nama moraju biti vodeći političari i zvaničnici.

Nije lako biti homoseksualac u Crnoj Gori. Kao takav vi nijeste ni poželjan prijatelj, ni član porodice, ni komšija, ni glasač, ni član partije.

Ovdje možete preuzeti istraživanje

 


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...