Stevan MilivojevićStevan Milivojević, odlukom Upravnog odbora, novi je izvršni direktor “LGBT Forum Progres”, prve crnogorske transparentne LGBT organizacije.

Milivojević je u proteklom periodu, u organizaciji, bio pomoćnik direktora i, od skoro, programski direktor. Bio je angažovan na programima međunarodne saradnje, razvoja lokalne LGBT zajednice i izgradnji povjerenja s policijom. Jedan je od organizatora prve Povorke ponosa u Budvi. Za izvršnog direktora predložile su ga podružnice članova iz Bara, Bijelog Polja, Pljevalja, Podgorice i Kotora. Milivojević je, od strane Upravnog odbora, za izvršnog direktora izabran sa četiri glasa “za” i jednim uzdržanim.

Stevan Milivojević je završio gimnaziju “Niko Rolović” u Baru. Bio je predsjednik Kreativnog kluba i ombudsman Fakulteta za strane jezike Univerziteta Mediteran u Podgorici. Sarađivao je za brojne nevladine organizacije na programima uključivanja mladih i rada s marginalizovanim grupama. Koautor je studije “Kriza države socijalne pravde: (ne) suzbijanje prosjačenja đece u Crnoj Gori – studija” i Priručnika za bolje razumijevanje policije i LGBT zajednice.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...