monteput“LGBT Forum Progres” je nevladina organizacija koju okuplja LGBT zajednicu i zastupa njena prava i interese. Kroz svoj angažman LGBT Forum Progres bavi se i drugim društvenim pitanjima kako bi njegovao solidarnost sa ostatkom stanovništva i doprinosio ukupnim političkim, socijalnim i ekonomskim promjenama. U skladu sa takvim programskim opredjeljenjem razvija se program “Građanska potrošačka kontrola” kojim će se dodatno pokušati zainteresovati pažnja javnosti za funkcionisanje, dostupnost i kvalitet javnih usluga i unaprijediti zaštita potrošačkih prava.

Predmet pažnje LGBT Foruma Progres ovog puta je bilo preduzeće “Monteput”, čiji je osnivač Vlada Crne Gore.

Ukupan budžet Monteputa u 2012. i u 2013. godini bio je približan, i iznosio je oko u 2012. 6.095.251 eura a u 2013. godini 6.067.267 eura.

Na bruto zarade zaposlenih u 2012. utrošeno je 1.512.323 eura a u 2013. godini 1.220.349 eura što potvrđuje da su preduzete značajne redukcije troškove s kojima treba i dalje nastaviti.

Na službena putovanja, firma koju je osnovala crnogorska Vlada, u 2012. godini je potrošila 17.068 eura a za 2013. godinu 8.493 eura. I ovdje se primjećuje značajna redukcija troškova. Na reprezentaciju menadžment je u 2012. godni utrošio 24.374 eura (posječno mjesečno preko 2.000 eura) dok su direktori na reprezentaciju u 2013. godini potrošili ukupno 18.565 eura odnosno svakog mjeseca preko 1.500 eura, što je i dalje pretjerano visok iznos.

Profit ove firme u 2012. godini je iznosio 1.182.234 eura dok profit za 2013. godinu još uvjek nije poznat. Dio profita iz 2012. godine, u iznosu od 70% raspoređen je Budžetu Crne Gore dok je 30% ostalo za potrebe same firme. Potrošnja tog dijela profita nije pojašnjena.

Predsjednik Borda direktora prima mjesečnu nadoknadu od 487 eura a članovi po 287 eura. U 2013. održano je svega sedam sjednica Odbora direktora što znači da su njegovi članovi, po održanoj sjednici, primili, u 2013. godini skoro po 500 eura.

Izvršni direktor ove vladine firme, u januaru 2013. godine, primio je neto platu u iznosu 1.633 eura nakon čega je ona smanjena pa je u periodu od februara do decembra prošle godine isti primao mjesečno po 1.049 eura.

Najmanja neto plata u Monteputu, isplaćena u decembru 2013 iznosila je 337 eura.

Na naplatnim rampama tunela “Sozina” zaposleno je ukupno 18 radnika – operatera. Oni svi skupa u neto iznosu mjesečno primaju 9.061 euro. Prosjek neto plate je znači oko 500 eura. Na godišnjem nivou, bez poreza i prireza, to iznosi blizu 110.000 eura.

LGBT Forum  Progres se interesovao da li zaposleni u ovoj vladinoj firmi neke povoljnosti u pogledu korišćenja tunela “Sozina”. Izvršni direktor je odgovorio da “zaposleni u tunelu nemaju povoljnosti pri korišćenju tunela”.

Na interesovanje LGBT Foruma Progres da li je u 2013. razmatrana mogućnost smanjivanja cijena putarine u tunelu “Sozina” iz Monteputa su odgovorili da nisu razmatrali takvu mogućnost kao ni Progresovu inicijativu o ukidanju naplate putarine.  Odgovoreno je da u ovoj godini, 2014., nije planirano ukidanje plaćanja putarine.

LGBT Forum Progres se interesovao i da li se razmatra mogućnost, zbog racionalnije potrošnje i smanjivanja troškova, uvođenje automatske naplate putarine u tunelu “Sozina” što je sve češća praksa u svijetu. Direktor je odgovorio “Postojeći sistem ima mogućnost “Free Flow” prolazaka ali se potpuno isključenje operatera iz rada sistema ne razmatra.

Nema razumnog opravdanja, niti je prihvatljivo, da menadžment ovde vladine firme  ima i dalje visoka primanja i troškove. Posebno su ona bila visoka u 2012. godini. Plate zaposlenih u ovom preduzeću su mnogo veće od plata, na primjer, zdrastvenih ili prosvjetnih radnika koji rade u javnom sektoru. “Monteput” ima i svojevrsni monopolski položaj koje ne smije biti na štetu javnosti.

Zbog svega iznijetog, i predstavljenih informacija, LGBT Forum Progres smatra da se u slučaju “Monteputa” treba pristupiti dodatnoj reorganizaciji i redukciji troškova što će unaprijediti poslovanje, povećati prihode državnog budžeta i stvariti osnov za smanjivanje iznosa putarine. 


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...