Author Archives: lgbtadmin

LGBT zajednica i tržište rada – Istrživanje

Istraživanje: DISKRIMINACIJA LGBT OSOBA NA TRŽIŠTU RADA Istraživanje je predstavljeno na sjednici Socijalnog savjeta Crne Gore održanoj 22. oktobra 2014. godine u Podgorici. 

Share
Posted in Novosti | Comments Off on LGBT zajednica i tržište rada – Istrživanje

Socijlani savjet diskutovao o LGBT problematici

Predstavljeno prvo istraživanje o diskriminaciji LGBT osoba na trzistu rada Nevladina organizacija “LGBT Forum Progres” pozdravila je i podržala današnje zasijedanje Socijalnog savjeta čija je jedna od tema, između ostalih, bila posvećena i diskriminaciji LGBT osoba.  

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Socijlani savjet diskutovao o LGBT problematici

Godina dana od prvog crnogorskog prajda – Sea Side Pride

LGBTIQ zajednica i dalje društveno ugrožena! Tačno je godinu dana od prve crnogorske Povorke ponosa koja je održana u Budvi 24. jula 2013. godine.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Godina dana od prvog crnogorskog prajda – Sea Side Pride

Posjeta Sigurnoj ženskoj kući

U sklopu obilježavanja Mjeseca Ponosa i 26. juna Međunarodnog dana podrške žrtvama torture članovi LGBTIQ Socijalnog Centra i LGBT Foruma Progres posjetili su Sigurnu žensku kuću (SŽK) u Podgorici.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Posjeta Sigurnoj ženskoj kući

Nova publikacija – LGBT prava: Standardi i sudska praksa

Zbornik “LGBT prava: Standardi i sudska praksa” zajednički su publikovali Vrhovni sud Crne Gore  i nevladina organizacija LGBT Forum Progres uz podršku Ambasade Sjedinjeneih Američkih država u Podgorici. Urednik i priredjivač zbornika je mr Aleksandar Saša Zeković.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Nova publikacija – LGBT prava: Standardi i sudska praksa

Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope zabrinut zbog nasilja nad LGBTIQ osobama

Danas je objavljen izvještaj Komesara za ljudska prava Savjeta Evrope (SE) o njegovoj posjeti Crnoj Gori od 17. do 20. marta ove godine u kojem je generalno prepoznat i pozdravljen napredak Crne Gore u oblasti LGBT prava ali i iskazana zabrinutost …

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope zabrinut zbog nasilja nad LGBTIQ osobama

Nova publikacija – Zakon i LGBT prava

Vrhovni sud Crne Gore i LGBT Forum Progres, u partnerstvu sa Williams Institutom, zajedničku su publikovali knjigu “Zakon i LGBT Prava” koja predstavlja doprinos edukaciji o ljudskim pravima svih aktera pravosudnog sistema.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Nova publikacija – Zakon i LGBT prava