USVOJENA USTAVNA ŽALBA ZBOG ZABRANE PRAJDA U NIKŠIĆU 2015. GODINE

Ustavni sud Crne Gore je usvojio ustavnu žalbu koju je 2016. godine zbog zabrane Prajda u Nikšiću 2015. godine podnijela izvršna direktorica Akcija za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc-Prelević za organizatore tog skupa NVO LGBT Forum Progres i Hiperion.

Ustavni sud je ukinuo presudu Vrhovnog suda broj Uvp. br. 247/16 od 27.9.2016. godine koju su donijele sudije Vučinić Stanka (predsjednica vijeća), Radović Miraš i Simonović Hasnija (članovi vijeća), a kojom je taj sud podržao zabranu prajda od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

Ustavni sud je utvrdio da je podnosiocima ustavne žalbe povrijeđena sloboda mirnog okupljanja, garantovana članom 52 Ustava Crne Gore, članom 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 21 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Ustavni sud je zaključio da država nije ispunila pozitivnu obavezu da obezbijedi prijavljeni skup podnosilaca žalbe, koju je imala na osnovu međunarodnog standarda prava na mirno okupljanje, bez obzira na prijetnje navijača i najavljene proteste Jugoslovenske komunističke partije.

Ustavni sud nije prihvatio stav Vrhovnog suda Crne Gore o ”širokom polju slobodne procjene države” u ovom slučaju, već je zaključio da zabrana prajda nije bila nužna u demokratskom društvu i da grupama koje prijete nasiljem ne smije biti dozvoljeno da uguše slobodu mirnog okupljanja.

20180619_184337 (1)Bojana Jokić, predsjednica LGBT Forum Progresa: „Ohrabruje nas ovakva odluka Ustavnog suda, jer ona ne samo da predstavlja jedan veliki pozitivan pomak u crnogorskoj pravosudnoj praksi, već šalje i veoma jasnu poruku LGBTIQ zajednici i domaćoj javnosti da se ljudska prava i slobode svih građana moraju poštovati i uvažavati. Veoma nam je drago da se Ustavni sud u svom mišljenju pozvao na relevantne primjere evropske i međunarodne sudske prakse, kao i nedvosmisleno ustanovio da su zabranom održavanja Prajda u Nikšiću prekršeni zakoni i Ustav Crne Gore.

Žao nam je što Upravni i Vrhovni sud nisu uspjeli da prepoznaju jasno i očito kršenje ljudskih prava i sloboda LGBTIQ zajednice, kao i što se njihove odluke ne zasnivaju na relevantnoj međunarodnoj sudskoj praksi i pozitivnom crnogorskom zakonodavstvu. Nadamo se da će Vrhovni sud, kome je sada ovaj predmet vraćen na ponovno odlučivanje, da donese odluku koja je u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, kao i mišljenjem Ustavnog suda – najviše pravne instance u zemlji. Ukoliko odluka Vrhovnog suda ponovo bude negativna, to će biti jasan pokazatelj da LGBTIQ osobe svoja ljudska prava imaju samo na papiru, ali ne i u praksi.

Konačno, cjelokupni proces koji se odvija u vezi sa zabranom Prajda u Nikšiću nedvosmisleno ukazuje na sve one probleme koje LGBT Forum Progres godinama teži da riješi – nedovoljna senzibilisanost sudova, nepoznavanje i nerazumijevanje domaćeg zakonodavstva i međunarodne prakse, kao i neblagovremeno informisanje o aktuelnim standardima u datoj oblasti. Ovaj problem je evidentan ponajviše u nižim sudovima u Crnoj Gori, ali sada vidimo da je prisutan i na nivou Vrhovnog suda i ostalih sudova.“

Tea Gorjanc Prelevic PR CentarTea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA: „Ustavni sud je ovom odlukom potvrdio jedno od osnovnih pravila demokratskog društva da država ne smije da dozvoli da ljudi koji prijete nasiljem i protestima spriječe druge da ostvare pravo na mirno okupljanje i izražavanje drugačijih stavova. Prosto je nevjerovatno da su Upravni sud i Vrhovni sud Crne Gore podržali kapitulaciju MUP-a pred nasilnicima i odbili da zaštite ljudska prava u ovako očiglednom slučaju njihovog kršenja i da smo morali da čekamo tri godine da Ustavni sud primijeni evropske standarde. Nadam se da će posle ove odluke MUP pokazati spremnost da svima obezbjeđuje pravo na mirno okupljanje, uključujući Prajd u Nikšiću, i bez čekanja da Vrhovni sud donese novu odluku i obori zabranu.“

Slika8

Izvor: Akcija za ljudska prava (HRA)

Share
Posted in Novosti | Comments Off on USVOJENA USTAVNA ŽALBA ZBOG ZABRANE PRAJDA U NIKŠIĆU 2015. GODINE

LGBT FORUM PROGRES UČESTVOVAO NA ILGA-EUROPE 2018 KONFERENCIJI

20181027_172645ILGA-Europe, kao najveća krovna LGBTIQ asocijacija u Evropi, već 22 godine organizuje godišnje konferencije koje okupljaju LGTBIQ aktiviste i saveznike LGBTIQ zajednice sa šireg područja Evrope. Ove godine, tema konferencije koja je okupila više od 500 učesnika i učesnica je bila „Politika za promjene: Od riječi do djela“. Sama konferencija, održana od 24. do 27. oktobra, je stavila akcenat na solidarnost i osnazivanje aktivističkog pokreta, gdje svi imaju isti cilj – postići promjene za sadašnje i buduće generacije.

Ispred nevladine organizacije LGBT Forum Progres konferenciji je prisustvovala programska koordinatorka Milica Špajak, koja je svojim učešćem i angažmanom dala aktivan doprinos tokom trajanja konferencije i pratećih događaja. Pored prisustva velikom broju panela i tribina, na kojima se govorilo i diskutovalo o LGBTIQ pokretu u Evropi i radu organizacija iz brojnih zemalja, predstavnica naše organizacije je učestvovala i na tematskim događajima posvećenim HIV-u i PPI, vidljivosti biseksualnih osoba, jačanju lezbejskog pokreta, kao i projekcijama dva tematska filma.

Tokom same konferencije, programska koordinatorka Špajak je prisustvovala i konsultacijama koje je organizovala Jolanta Cihanoviča, psiholog i ekspertkinja iz Litvanije, koja je fokus stavila na upravljanje stresom, motivacione procese, efikasnu komunikaciju i rad sa osjetljivim grupama uopšte. Takođe, gđica Špajak je ostvarila kontakt sa više od 50 različitih organizacija iz Evrope, te imala prilike da sa njima razgovara o mogućnostima razmjene znanja i iskustava, kao i prekogranične saradnje u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Kao jedan od ključnih segmenata možemo da istaknemo i govor Viktora Madrigal-Borloza nezavisnog Eksperta Ujedinjenih Nacija za za zaštitu od diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, koji je pohvalio sav napredak koji je LGBTIQ pokret širom Evrope ostvario ove godine, te obećao još veće zalaganje i pomoć UN-a u oblasti ljudskih prava LGBTIQ osoba. Predstavica LGBT Forum Progresa je imala prilike da se lično sastane sa gospodinom Madrigal-Borlozom na marignama konferencije i upozna ga sa radom LGBT Forum Progresa i uopšte stanjem ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, za koje je on izrazio veliko interesovanje i podršku.

20181027_205903

Što se značaja ove konferencije za Crnu Goru tiče, moramo da istaknemo da je jedan od njenih zaključaka bio i opseg uticaja politike na LGBTIQ pokret i poziv samim političarima na akciju i zalaganje u domenu ljudskih prava LGBTIQ osoba. Ovo je posebno važno u svijetlu rezultata ovogodišnjeg istraživanja koje su LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar realizovali uoči predsjedničkih izbora i lokalnih izbora u Podgorici; kao i višegodišnje zloupotrebe LGBTIQ zajednice od strane brojnih političkih subjekata.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on LGBT FORUM PROGRES UČESTVOVAO NA ILGA-EUROPE 2018 KONFERENCIJI

OSUDA NAPADA NA NOVINARKU MILICU MINIĆ

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar najoštrije osuđuju brutalni napad na urednicu i novinarku portala Standard Milicu Minić, koji se dogodio 19. avgusta na plaži Ratac u Baru. Napadi na novinare i predstavnike medija, koji su postali učestali u Crnoj Gori, predstavljaju udar na temelje slobodnog i demokratskog društva, na šta ukazujemo već dugi niz godina. Ovakvi zločini se ne smiju i ne mogu tolerisati.

Nedavni napad na novinarku Milicu Minić, koju naše organizacije izuzetno cijene i poštuju zbog doprinosa koji je dala u borbi za ljudska prava LGBTIQ osoba, jasno je pokazao da je Crna Gora danas društvo u kome su predstavnici i predstavnice medija „lake mete“ i da niko ne može da im garantuje sigurnost i bezbjednost. Ovim putem Milici Minić pružamo punu javnu podršku,  a na nadležne institucije apelujemo da efikasno i odgovorno rade svoj posao, kako bi počinlac ovog gnusnog napada odgovarao pred licem pravde i zakonom. Svim novinarima i novinarkama još jednom poručujemo da istraju u svom radu i naporima, jer je to jedini put ka slobodnom i demokratskom društvu.

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres

John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar

Share
Posted in Novosti | Comments Off on OSUDA NAPADA NA NOVINARKU MILICU MINIĆ

PREDATE PRIJAVE POVODOM IZJAVA AMFILOHIJA RADOVIĆA I TEKSTA „HEJ LOLITA“

U sklopu redovnog praćenja javnog prostora i registrovanja slučajeva govora mržnje i diskriminacije, nevladina organizacija LGBT Forum Progres formirala je prijave zbog povrede ljudskih prava LGBTIQ osoba, širenja netolerancije i diskriminacije, te objavljivanja činjenično neutemeljenih navoda. Naime, jedna od predatih prijava se odnosi na tekst pod nazivom „Hej Lolita“, objavljen na portalu IN4S; dok se jedna prijava odnosi na izjavu koju je mitropolit Amfilohije Radović dao za portal N1.

„Kada govorimo o prijavi koja je podnijeta zbog teksta „Hej Lolita“, onda moramo da naglasimo da su ovakvi tekstovi prvo potpuno činjenično neosnovani, a zatim i izuzetno štetni po LGBTIQ zajednicu i naše društvo uopšte. Prošlo je gotovo 30 godina otkako je Svjetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste mentalnih poremećaja, nakon što je nauka nedvosmisleno dokazala da se radi o prirodnoj i zdravoj formi ljudske seksualnosti. Na žalost, i dalje postoje oni koji odbijaju da prihvate činjenice i pišu ovakve tekstove, gdje direktno povezuju LGBTIQ zajednicu sa pedofilijom, koja je klasifikovana kao mentalni poremećaj, a njeno praktikovanje kao krivično djelo. Mi, kao organizacija za ljudska prava, se svim silama zalažemo za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja, te za adekvatno procesuiranje svih takvih slučajeva u Crnoj Gori. Tokom godina smo nebrojeno puta isticali da se LGBTIQ pokret ne zalaže, niti će se ikada zalagati za zlostavljanje djece u bilo kom obliku i sada želim još jednom da podvučem da su navodi iz ovog teksta čista neistina i pokušaj populističke manipulacije određenim dijelom javnosti. Sramno je ovakvo kršenje Etičkog kodeksa novinara i svjesna zloupotreba jedne od najranjivijih društvenih grupa u Crnoj Gori, odnosno LGBTIQ zajednice.

20180619_184337 (1)

Takođe, želimo da istaknemo i činjenicu da su navodi mitropolita Amfilohija Radovića veoma diskriminatorni i predstavljaju širenje mržnje i netolerancije prema LGBTIQ osobama. Ovakvi stavovi nisu neočekivani i iznenađujući kada se radi o gospodinu Radoviću, ali moramo da naglasimo da ovoga puta predstavljaju dio organizovane kampanje koja se vodi protiv LGBTIQ zajednice na Balkanu i kojom se pokušavamo kategorisati kao bolesne osobe, što je čista neistina. S tim u vezi, formirana je i prijava protiv gospodina Radovića, zbog izjave koju je dao za portal N1, a u kojoj još jednom naglašava da je homoseksualnost bolest. Činjenica je da javna riječ gospodina Radovića ima težinu i značaj kod dijela domaće javnosti, kao i da za sobom povlači negativne akcije usmjerene protiv LGBTIQ zajednice. U našem radu smo zabilježili da, nakon svake negativne izjave Amfilohija Radovića, poraste nivo govora mržnje prema LGBTIQ osobama na internetu, a i dođe do porasta nasilja koje LGBTIQ osobe trpe u svakodnevnim životima. Nadamo se da će nadležni organi konačno ozbiljno da shvate prijave koje se podnose protiv gospodina Radovića, te da će njegove izjave koje sadrže mržnju biti adekvatno procesuirane i tretirane u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.“ – Bojana Jokić, predsjednica

Konačno, želimo da pozovemo sve javne aktere u Crnoj Gori da prepoznaju ozbiljnost situacije koja se postepeno razvija na štetu LGBTIQ zajednice, odnosno da prepoznaju da se vodi široka negativna kampanja koja ima za cilj da homoseksualnost izjednači sa pedofilijom, a da LGBTIQ osobe kategoriše kao bolesne i na njihovim leđima nacrta mete. Obaveza i odgovornost svih nas je da reagujemo i stanemo u zaštitu svih građana/ki Crne Gore koji trpe bilo koji oblik nasilja i diskriminacije, pogotovo ako je on kordinisan i dolazi od javnih ličnosti i medija.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on PREDATE PRIJAVE POVODOM IZJAVA AMFILOHIJA RADOVIĆA I TEKSTA „HEJ LOLITA“

OBAVJEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

Obavještavamo sve članove/ice, partnere i prijatelje da će kancelarija LGBT Forum Progresa biti zatvorena u periodu od 04.08.2018. do 27.08.2018. godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora cjelokupnog menadžmenta organizacije.

U navedenom periodu, u hitnim ili drugim slučajevima, moći ćete da nas kontaktirate pitem email-a info@lgbtprogres.me ili naše Facebook stranice.

Uživajte u ljetu!

Tim LGBT Forum Progresa

summer-blog-Recovered

Share
Posted in Novosti | Comments Off on OBAVJEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

PET GODINA OD PRVE PARADE PONOSA U CRNOJ GORI – GDJE SMO DANAS?

Na današnji dan, prije tačno pet godina, u Crnoj Gori je organizovana prva parada ponosa – „SeaSide Pride“ u Budvi. Iako je za organizovanje same parade postojalo snažno protivljenje dijela javnosti, pojedinih političkih subjekata i predstavnika vjerskih zajednica, ona se ipak održala 24. jula 2013. godine. Ostaće upamćena po neviđenoj količini nasilja i mržnje koja je bila usmjerena na organizatore i prisutne učesnike; ali i po svom sveukupnom značaju i uticaju koji i danas osjećamo. Ovaj istorijski događaj za crnogorski LGBTIQ pokret i cjelokupno društvo je rezultat neumorne borbe i potpune posvećenosti LGBT Forum Progresa, LGBTIQ zajednice, te naših saveznika i saradnika.

10151797836863634

LGBT Forum Progres je ovu važnu godišnjicu obilježio održavanjem Svečane sjednice Upravnog odbora, u proširenom sazivu, kojom je predsjedavala gđa Bojana Jokić. U svom izlaganju prisutnim članovima/icama, gđa Jokić se osvrnula na značaj godišnjice održavanja „SeaSide Pride-a“, na stanje ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori od 2013. godine do danas, kao i na napore koje će LGBT Forum Progres ulagati u budućnosti, kako bi se osigurala zaštita ljudskih prava LGBTIQ osoba i naša potpuna jednakost u društvu. Za sjutra je planirana posjeta izvršnog direktora sa saradnicima Budvi, kako bi prošetali rutom prve povorke, te održali poslednju administrativnu sjednicu za prvi polugodišnji period.

10151797837253634„Prva parada nije bila samo protest i šetnja za ljudska prava i dostojanstvo svih nas, već predstavlja dio savremene crnogorske istorije i svojevrsni začetak LGBTIQ pokreta u njegovoj današnjoj formi. Slobodno mogu da kažem da je ovaj događaj bio katalizator promjena u našem društvu i jasna poruka da smo mi itekako dio ove države i društva i da nećemo da živimo u strahu i tišini. Štaviše, uprkos tome što su mnogi govorili da u Crnoj Gori neće biti moguće organizovati paradu ponosa barem još deset ili dvadeset godina, tim ljudi okupljen oko LGBT Forum Progresa je dokazao i pokazao suprotno i SeaSide Pride je održan“, navela je Jokić.

Dodatno, ona je istakla i činjenicu da je napredak koji je od tada pa do danas ostvaren mač sa dvije oštrice. „S jedne strane, moramo da konstatujemo da je ostvaren napredak u domenu zakonodavnog okvira koji štiti ljudska prava LGBTIQ osoba i da pohvalimo njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim normama. Ali, s druge strane, ne možemo a da ne sagledamo i ono što je svakodnevna stvarnost svih nas – nasilje, diskriminacija, mržnja, odbacivanje i nerazumijevanje su nešto sa čime svi od nas žive iz dana u dan. Iako je rad institucija kao što su policija i Ombudsman značajno unaprijeđen i poboljšan, te i vrijedan pohvale, cjelokupni sistem kao takav nije napravio značajan pomak naprijed u odnosu na 2013. godinu, ili 2010. kada je Progres i osnovan. Da je stanje uistinu ovako, jasno nam govori primjer višestruke zabrane organizovanja Nikšić Prajda, kao mirnog građanskog protesnog skupa. Povodom ovog slučaja je predata žalba Ustavnom sudu, od strane naših partnera iz Akcije za ljudska prava, o kojoj se sud još uvijek nije izjasnio, iako je zakonski rok od 18 mjeseci već prekoračen za puna dva mjeseca. Dakle, suštinske promjene i dalje izostaju, o čemu svjedoče kako primjeri iz prakse, tako i brojni međunarodni izvještaji koji se bave ljudskim pravima u Crnoj Gori“.

2017-04-26 05.25.34 1-1Konačno, Upravni odbor je razmatrao i usvojio Akcioni plan za naredne tri godine, u kojem je jasno i nedvosmisleno predviđen nastavak aktivnosti u domenu zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba, ali i obuhvatanje novih strateških oblasti, među kojima su i aktivnosti iz domena organizovanja događaja poput SeaSide Pride-a i Nikšić Prajda. Jokić je Svečanu sjednicu zaključila konstatacijom da je „naša dužnost i moralna obaveza da nikada ne prestanemo da se borimo za dostojanstvo i boljitak svih nas u ovoj zemlji, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identite, pol, nacionalnost, vjeroispovjesti ili bilo koju drugu osobinu po kojoj nas dijele i zavađaju. Jedino zajedno možemo da budemo dio evropske porodice i vidimo pozitivne promjene za sve nas“.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on PET GODINA OD PRVE PARADE PONOSA U CRNOJ GORI – GDJE SMO DANAS?

PREDSTAVNICI COELA KOMITETA DOBILI VAŽNE INPUTE OD LGBT FORUM PROGRESA

Predsjednica LGBT Forum Progresa Bojana Jokić uzela je juče učešće u panel diskusiji između predstavnika civilnog sektora u Crnoj Gori i Radne grupe Evropskog savjeta o proširenju (COELA komitet), koji borave u višednevnoj monitoring posjeti našoj zemlji. Na diskusiji, koja je održana u EU Info Centru, pored gđe Jokić prisustvovalo je još 7 predstavnika/ca civilnog sektora i nezavisnih medija.

U svom izlaganju, gđa Jokić je akcenat stavila na ključne probleme sa kojima se LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori suočava, potrebe LGBTIQ osoba u domenu zaštite i pravnog prepoznavanja, kao i činjenice vezane za odnos institucija sistema i države uopšte prema ljudskim pravima LGBTIQ osoba.

20180718_181651-01

Tokom prvog dijela izlaganja, konstatovano je činjenično stanje u domenu funkcionisanja pravosudnog i krivično-pravnog sistema Crne Gore u procesu zaštite LGBTIQ osoba, te sveukupne nedovoljne funkcionalnosti sudstva i tužilaštva u individualnim slučajevima nasilja i diskriminacije. Članovima/cama komiteta je posebno elaboriran slučaj zabrane Nikšić Prajda iz 2015. godine, uključujući trenutni status tog slučaja pred Ustavnim sudom Crne Gore, pri čemu je zaključeno da je ovaj slučaj jasan primjer povrede Ustava Crne Gore i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U daljem izlaganju, gđa Jokić se osvrnula na političke zloupotrebe LGBTIQ zajednice u kontekstu predsjedničkih izbora i lokalnih izbora u Podgorici, čiji monitoring je LGBT Forum Progres vršio. Kao zabrinjavajući trend je prepoznata kako izuzetno negativna zloupotreba LGBTIQ zajednice od strane desno orijentisanih opozicionih političkih struja, tako i pinkwashingstrategija kojoj vladajuća partija koristi kako bi pridobila političke poene u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Konačno, kao poseban problem je prepoznata i neodrživost servisa podrške i socijalnih servisa za LGBTIQ osobe, kao što su LGBTIQ Sklonište, drop-in centri, LGBTIQ Centar, pravna i psihosocijalna podrška i sl., a za koje se Vlada Crne Gore obavezala da će podržati kroz nacionalnu LGBT Strategiju 2013-2018 i druge akte i akcione planove. Takođe, konstatovano je i da je sama LGBT Strategija, nakon 5 godina od njenog usvajanja, ostala gotovo neimplementirana sa strane nadležnih institucija i resornog ministarstva. Većina mjera i programa koji su implementirani, kako je naglasila gđa Jokić, učinjeni su od strane nevladinih organizacija, uz podršku međunarnodnih donatora.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on PREDSTAVNICI COELA KOMITETA DOBILI VAŽNE INPUTE OD LGBT FORUM PROGRESA