JOKIĆ: POLICIJA ŠTITI SLUŽBENIKE A NE ŽRTVE

Kao što je crnogorska javnost već upoznata, predsjednica nevladine organizacije LGBT Forum Progres, Bojana Jokić, podnijela je 30. juna ove godine prijavu protiv neidentifikovanih policijskih službenika zbog kršenja policijskog kodeksa i zakona, kao i narušavanja njene bezbjednosti i sigurnosti.

Nakon nekoliko mjeseci istrage, ova priča je poprimila drugačiju dimenziju. Naime, prema zvaničnim navodima Uprave policije, bezbjednost gđe Jokić nisu ugrozili službenici protiv kojih je podnijeta prijava, već neko treće lice koje se slučajno zateklo u hodniku. To lice je izjavilo da nju lično ne poznaje, ali da poznaje V.I. protiv koga je u tom momentu podnošena prijava. Ovim je sva odgovornost skinuta sa policijskih službenika, koji su prema pisanim dokazima koje je gđa Jokić predala, u momentu kada je ona razgovarala sa dežurnim inspektorom u stvari bili u blizini i mogli da vide odjeću koju je nosila i čuju razgovor koji je vodila sa inspektorom, te o svemu tome obavijeste V.I. istog momenta.

2017-02-24 10.11.02 1-1-1a

Još jednom, po ko zna koji put, naglašavam da su time grubo prekršeni i policijski kodeks i zakon, i da sam ja izložena dodatnom riziku po svoju bezbjednost i sigurnost.

Izuzetno sam negativno iznenađena postupanjem CB Podgorica u ovom slučaju, kao žena, kao majka, i kao aktivistkinja i borac za ljudska prava. Izgleda da sam ostala nezaštićena od strane one institucije čiji je to primarni posao i zadatak. Dodatno me obeshrabruje to što cijela ova situacija djeluje kao pokušaj zaštite policijskih službenika (jednog ili više njih) koji su odgovorni za curenje informacija i grubo kršenje mojih ljudskih prava. Očito je da se radi o pokušaju da se zaštite policijski službenici, prije nego sama žrtva. Čini se da dokazi koje sam dostavila u ovom slučaju nisu bili uzeti u razmatranje, a radi se o dva skrinšota jasnih navoda od strane V.I., koji je napisao kako je sve informacije o meni (šta sam izjavila i garderoba koju sam nosila) dobio od službenika policije koji su bili prisutni u tom momentu.

Veoma je porazno što, nakon dugogodišnje saradnje i partnerstva sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore i Upravom policije, bivam dovedena u ovakvu situaciju i ostavljena bez zaštite. Ako je ovo tretman koji dobijaju aktivisti za ljudska prava, onda sam veoma zabrinuta za ostale građane, koji ne poznaju mehanizme zaštite dovoljno dobro i ne mogu da se javno izbore za svoja prava.

Uskoro očekujem i zvanična mišljenja Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Ombudsmana, nakon čega ću dalje da reagujem na zakonom predviđen način.

21458489_1899203777007229_407172768_o

Share
Posted in Novosti | Comments Off on JOKIĆ: POLICIJA ŠTITI SLUŽBENIKE A NE ŽRTVE

ZABRINJAVAJUĆA ZLOUPOTREBA LGBT ZAJEDNICE U TRENUTNOM DIJALOGU IZMEĐU POLITIČKIH SUBJEKATA

U sklopu redovnog praćenja prisustva homofobije na internetu, tim LGBT Forum Progresa je uočio da određeni politički subjekti sve češće zloupotrebljavaju LGBT zajednicu i koriste je kao osnov za njihove međusobne sukobe i političke napade. Od početka ove godine, zabilježeno je 10ak ovakvih slučajeva, uglavnom na lokalnom nivou i uglavnom kao pokušaj političke diskreditacije.

Borba protiv homofobije i diskriminacije je zajednički posao svih aktera na crnogorskoj javnoj sceni, kao i cjelokupnog društva. Ovaj zadatak nije samo na plećima LGBT nevladinih organizacija, već jednako i institucija sistema, političkih subjekata, te javnih ličnosti, drugih organizacija i građana.

MNE rainbow

Uz puno uvažavanje svih političkih stavova i mišljenja, bilo da su oni liberalni ili konzervativni, lijevi ili desni, smatramo da je izuzetno neprimjereno i veoma loše da se jedna odveć marginalizovana i diskriminisana grupa dodatno zloupotrebljava od strane sopstvenih  političkih predstavnika, a zarad ubiranja nekoliko političkih poena.

Ukoliko ovakav, izuzetno negativan i nekonstruktivan dijalog, koji se vodi preko leđa i na štetu LGBT zajednice ne prestane, kao nevladina organizacija ćemo da budemo u obavezi da sve zabilježene slučajeve i komentare predamo nadležnim organima na dalju obradu i postupanje.

U ovim nastojanjima imamo i punu partnersku podršku partnerskih organizacija LGBTIQ Socijalni Centar i Inicijativa mladih za ljudska prava, koje protekla četiri mjeseca zajednički doprinose procesu praćenja govora mržnje na internetu, sa cilje podizanja sopstvenih kapaciteta i sposobnosti za rad sa LGBTIQ osobama.

Stoga, pozivamo sve političke subjekte i njihove predstavnike da međusobni dijalog podignu na viši nivo, kao što i priliči obrazovanim i inteligentnim ljudima. Podsjećamo da su svi jednako glas naroda u Crnoj Gori, te da njihove izjave koje u negativnom kontekstu govore o LGBT osobama samo doprinose povećanju nivoa homofobije i donose brojne nove probleme za LGBT osobe u Crnoj Gori.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on ZABRINJAVAJUĆA ZLOUPOTREBA LGBT ZAJEDNICE U TRENUTNOM DIJALOGU IZMEĐU POLITIČKIH SUBJEKATA

U PODGORICI BRUTALNO NAPADNUT ČLAN UPRAVNOG ODBORA LGBT FORUM PROGRESA

Jutros, oko 11 časova, u prostorijama svog lokala u Podgorici napadnut je LGBT aktivista i član Upravnog odbora LGBT Forum Progresa S.K. Kako saznajemo, grupa napadača je verbalno i fizički prijetila S.K., nakon čega mu je polomljenim bocama nanijela lakše tjelesne povrede.

Odmah nakon napada, S.K. je primljen u Urgentni centar, gdje mu je ukazana adekvatna pomoć i njega. Policija je blagovremeno reagovala, a napadači su odmah uhvaćeni i privedeni. Očekujemo da će Uprava policije i tužilaštvo što skorije i kvalitetnije formirati predmet, zasnovan na svim činjenicama.

Prema informacijama s kojima trenutno raspolaže LGBT Forum Progres, motiv napada je bila seksualna orijentacija S.K., odnosno mržnja prema LGBT osobama. Njegov višegodišnji predani rad i aktivizam u LGBT Forum Progresu su nam bili i uvijek će biti od izuzetnog značaja. Upravo zbog toga nas je ovaj gnusni napad šokirao i podsjetio da je homofobija i dalje itekako realan i ozbiljan problem u Crnoj Gori.

I pored mnogo napornog rada i truda, ovakve situacije su realnost velikog broja LGBT osoba u Crnoj Gori. Mržnja, nasilje, diskriminacija i netolerancija su veoma stvaran dio života za cjelokupnu LGBT zajednicu, i nešto što crnogorsko društvo mora da prepozna i prihvati, i sa čime konačno mora da se izbori.

received_853921884755954 (1)received_853921911422618

Share
Posted in Novosti | Comments Off on U PODGORICI BRUTALNO NAPADNUT ČLAN UPRAVNOG ODBORA LGBT FORUM PROGRESA

OBAVJEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

Obavještavamo sve članove, partnere i prijatelje da će kancelarija LGBT Forum Progresa biti zatvorena u periodu od 01.08.2017. do 28.08.2017. godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora cjelokupnog menadžmenta organizacije.

U navedenom periodu, u hitnim ili drugim slučajevima, ćete moći da nas kontaktirate putem email-a info@lgbtprogres.me ili naše Facebook stranice.

Coverline

Share
Posted in Novosti | Comments Off on OBAVJEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

LGBT FORUM PROGRES POZDRAVLJA NOVE MJERE ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE U VOJSCI CRNE GORE

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres pozdravlja izmjene i dopune Zakona o Vojsci Crne Gore, u dijelu koji se odnosi na zabranu diskriminacije, odnosno članu 16. Ovim izmjenama, koje je Ministarstvo odbrane Crne Gore uključilo u posljednju verziju Zakona, a koji je usvojen u Skupštini Crne Gore, se po prvi put eksplicitno navodi da se u Vojsci Crne Gore garantuje zaštita od diskriminacije po osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije.

Smatramo da je ovo veliki korak naprijed za Vladu Crne Gore i Ministarstvo odbrane, te primjer koji pokazuje da ljudska prava i jednakost itekako moraju da ostanu u vrhu agende Vlade Crne Gore. Usklađivanje ovog Zakona sa evropskom praksom i preporukama EU treba da posluži kao primjer i ostalim akterima u javnoj upravi da je adekvatna zakonska i institucionalna reforma neophodna. Ali, ne smijemo da zaboravimo da ova odredba neće biti ništa više od slova na papiru dok se ne primijeni u praksi, kroz rad i djelovanje Vojske Crne Gore.

Pozivamo Ministarstvo odbrane da osigura kvalitetnu primjenu člana 16 Zakona o Vojsci Crne Gore, kako bi služba u ovoj instituciji bila jednaka za sve, bez obzira na „pol, rasu, nacionalnu pripadnost, jezik, vjeroispovjest, političko ili drugo mišljenje, etničko ili socijalno porijeklo, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, imovno stanje ili neki drugi lični status ili svojstvo“. Dodatno smatramo da je jednako značajan i stav 2 ovog člana, koji zabranjuje dovođenje u povlašćen ili neravnopravan položaj bilo kog lica u službi Vojske, a po navedenim osnovama. Ova dopuna je istinski u duhu jednakosti i ravnopravnosti svih.

Kako bi doprinijeli što transparentnijem i efikasnijem poštovanju ljudskih prava i pomogli u zaštiti od diskriminacije manjinskih grupa u Vojsci Crne Gore, LGBT Forum Progres će periodično da isprati rad Ministarstva odbrane i slučajeve diskriminacije u Vojsci. Optimistični smo da će Vojska Crne Gore poslužiti kao primjer tolerancije, prihvatanja različitosti i poštovanja ljudskih prava i dostojanstva svih.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on LGBT FORUM PROGRES POZDRAVLJA NOVE MJERE ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE U VOJSCI CRNE GORE

NAJOŠTRIJA OSUDA PRESUDE IZREČENE M.D. ZA POKUŠAJ SILOVANJA DJEVOJČICE

Zajedničko saopštenje i reakcija nevladinih organizacija Sigurna ženska kuća, Roditelji.me, ADP-Zid, Građanska Alijansa, Hiperion, LGBTIQ Socijalni Centar i LGBT Forum Progres.

Najoštrije osuđujemo presudu koju je 12.07. izrekao sudija Višeg suda u Podgorici, Vladimir Novović.

Pomenutom presudom je M.D. (66) pravosnažno osuđen na 15 mjeseci zatvora, za „pokušaj silovanja i nedozvoljeno držanje oružja“.

Smatramo da je neprihvatljivo da se za pokušaj silovanja maloljetnog lica izrekne ovako niska i neprimjerena kazna zatvora, a dodatno uzimajući u obzir da je pomenuti M.D. proglašen krivim i za nedozvoljeno držanje oružja. Istoga dana kada je izrečena ova kazna, izrečena je i kazna tek punoljetnom licu od 18 mjeseci zbog razbojništva počinjenog u Podgorici.

Ovom odlukom je Viši sud u Podgorici efektivno obesmislio krivični zakonik Crne Gore, i obezvrijedio patnju i poslijedice koje je maloljetna osoba pretrpjela, i čiji će oporavak od ovog gnusnog čina trajati godinama. Tražimo od Tužilaštva da uloži žalbu, od Vrhovnog suda da donese načelni pravni stav kojim se preciziraju uslovi za eventualne olakšavajuće okolnosti za ovo krivično djelo, a od Ministarstva pravde zahtijevamo da inicira strukovne rasprave koje će preispitati legislativu i sudsku praksu.

Pozivamo Viši sud, kao i nadležno Ministarstvo pravde, da se ozbiljnije pozabave nasiljem
koje djeca, a posebno djevojčice, svakodnevno trpe, da pravično primjenjuju zakone Crne Gore, i stanu u jednaku zaštitu svih žrtava, a pogotovo onih koje su maloljetne i čiji se glas ne čuje. Ovakve presude dokazuju koliko je bilo važno da se prihvate izmjene Krivičnog zakona i povećaju kazne za obljubu djeteta, koje su predlagale nevladine organizacije, a Vlada i parlament odbili.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on NAJOŠTRIJA OSUDA PRESUDE IZREČENE M.D. ZA POKUŠAJ SILOVANJA DJEVOJČICE

INTERVJU SA PREDSJEDNICOM LGBT FORUMA PROGRES BOJANOM JOKIĆ ZA KODEX

Prajd – od kamenovanja do mirne šetnje

Predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progresa, gđa Bojana Jokić, je u razgovoru za Kodex govorila o Paradi u Crnoj Gori, saradnji sa policijom, kao i budućim aktivnostima te nevladine organizacije.

Kako iz Vaše perspektive, kao lidera jedne LGBT nevladine organizacije, i nekoga ko je u ovom poslu dugi niz godine, komentarišete Paradu u Crnoj Gori? Koliko je zapravo koristi donijela za samu LGBT zajednicu, i koje su konkretne promjene koje su se desile u proteklih 5 godina kao direktna posljedica Parade?

Prije svega, moramo da se podsjetimo prve Parade koju je LGBT Forum Progres organizovao u Budvi, u julu 2013. godine. Tada, prije 4 godine, grupa hrabrih aktivista, LGBT osoba, i prijatelja zajednice je prošetala Budvom, i suočila se sa do tada neviđenim nivoom nasilja, mržnje, homofobije, i uopšte netolerancije prema različitostima.

Krajnji rezultat je ostavio gorko-slatki ukus – s jedne strane je načinjen prvi korak ka većoj vidljivosti LGBT osoba i otvorenoj diskusiji o našim problemima; a s druge strane je pričinjena materijalna šteta gradu Budvi i bilo je povrijeđenih i sa strane policije i sa strane okupljenih protivnika Parade. Sličan scenario je ponovljen kasnije te godine u Podgorici, tokom prvog „Montenegro Prajda“.

Danas, u susret ovogodišnjoj Paradi, mogu sa sigurnošću da kažem dvije stvari. Prvo, stepen profesionalnosti, kvaliteta rada i razumijevanja policijskih službenika i službenica je na mnogo višem nivou nego prije pet ili sedam godina; što je direktan rezultat intenzivne saradnje koju LGBT Forum Progres, od samog početka, ima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije. I drugo, nivo direktnog nasilja i homofobije usmjerene na Paradu se značajno smanjio, što zbog pojačanih kazni, što zbog blagog pada stepena neprihvatanja LGBT osoba.

Ovo je bilo značajno pomenuti, sa aspekta društvenih i sistemskih promjena. Ali, ovakvo stanje je više rezultat predanog rada tokom cijele godine, nego same Parade ili događaja koji se organizuju prije iste. Jednako, očiti su propusti i u drugim poljima, na kojima ne vidimo suštinske promjene, ili su te promjene samo površinske. Tako, na primjer, LGBT zajednica i dalje živi u strahu od odbacivanja, nasilja i diskriminacije, što većinu sprječava da dođu na Paradu.

Ovakvo stanje im onemogućava da se sami sebi autuju, a kamoli svojim porodicama, prijateljima, ili okolini u kojoj žive.

Zatim, jako je veliko nepovjerenje LGBT osoba u sposobnost sistema da ih zaštiti od svih problema sa kojima žive ili se susreću. U prilog ovome ide i društvena klima, koja je i dalje dosta negativna za LGBT osobe, te je stepen homofobije u društvu i dalje visok. Sve ovo, kao i niz drugih faktora, doprinosi tome da na samu Paradu dolazi sve manje i manje crnogorskih LGBT osoba, a sve više i više političara, ambasadora, regionalnih i stranih aktivista i aktivistkinja, kao i predstavnika medija. Na ovaj način se potpuno promašuje suština i srž Parade kao događaja, i odstupa se od njene suštine, a to je da bude protest.

Mislim da, osim prve Parade u Budvi, niti jedna druga nije bila protest, kao što i treba da bude, već politizovan događaj i veliki plus za Crnu Goru u očima Evrope. Da pojasnim šta sam mislila pod „protest“ – istorijski, Parada je započela kao protest protiv prebijanja, hapšenja i zlostavljanja LGBT osoba, koji se vremenom razvio u šarene karnevale. Ali, Parade u svijetu, tokom najmanje prvih 10-15 godina svog organizovanja, su uvijek protesti protiv nepravde, torture, diskriminacije i nebrige sistema. Nikako protesti usmjereni protiv javnosti i društva, već protiv problema koji postoje.

Cijeli ovaj koncept, koji jako dobro funkcioniše širom svijeta, je nekako neprirodno izvijen i izokrenut u Crnoj Gori, pa se svake godine stiče utisak da se Parada organizuje u inat crnogorskoj javnosti i kako bi se tražila neka „veća prava“. Ta ideja je smiješna, jer ni jedna osoba nema više prava od bilo koje druge; niti su provokacije bilo koje vrste potrebne.

Parada bi trebala da bude rijetka prilika da se glas LGBT osoba čuje jasno i glasno, i  da se cjelokupni sistem zapita kako da pomogne ljudima koji trpe nepravdu, nasilje i diskriminaciju; a ne prilika da se političari, ambasadori i poznate ličnosti slikaju za medije.

Pomenuli ste da LGBT Forum Progres i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije ostvaruju intenzivnu saradnju već dugi niz godina. Kako komentarišete nedavne probleme koje ste imali sa službenicima Uprave policije, i šta očekujete da će se desiti u tom slučaju?

To što se desilo sa službenicima Uprave policije posmatram kao situaciju koja je jako problematična, i to ne samo jer sam ja u pitanju, već zato što ovakva curenja informacija veoma često izlažu ogromnom riziku druge žrtve koje su skupile hrabrosti da prijave nasilje ili prijetnje. Bila sam neprijatno iznenađena i u šoku kada sam saznala da su službenici Uprave policije odmah dojavili sve detalje osobi koju sam prijavljivala, uključujući i to šta sam toga dana nosila od odjeće. Nisam očekivala da bi tako nešto moglo da se desi, pogotovo što je naša dosadašnja saradnja sa policijom bila odlična i jako profesionalna.

Upravo zbog te dobre i dugotrajne saradnje sam odlučila da protiv tih službenika podnesem prijavu njihovim nadređenima u Upravi policije i nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova, i tako izbjegnem uplitanje tužilaštva i dodatno oduživanje postupka. Uvjerena sam da će ovo biti riješeno u što skorijem roku, kao i da neće predstavljati smetnju u daljoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije. Informacije koje smo dobili iz Uprave policije su veoma ohrabrujuće i ukazuju na to da će se ovom slučaju pristupiti veoma profesionalno i odgovorno.

Crnogorska javnost će svakako biti upoznata sa svim detaljima, kako se slučaj bude razvijao i privodio kraju.

Konačno, kakvi su planovi LGBT Forum Progresa za budućnost? Kakve aktivnosti crnogorska javnost i LGBT zajednica mogu da očekuju?

Što se naših planova tiče, oni su dosta slični onome što smo i do sada radili. Cijela organizacija je prošla period unutrašnjih reformi, nakon mog izbora na mjesto predsjednice Upravnog odbora, te sada imamo mnogo kvalitetnija strateška dokumenta i planove. Same aktivnosti će da uključuju rad sa policijskim službenicima, predstavnicima medija, kao i službenika i službenica na lokalnom nivou; zatim pružanje osnovnih socijalnih servisa LGBT osobama; ali i kontinuiran rad sa crnogorskom javnošću.

Kao što sam već pomenula, biće i dosta promjena u našem radu i pristupu. Trenutno prilagođavamo nekoliko izuzetno dobrih evropskih i američkih modela rada i planiramo brojne kulturne i društveno-korisne aktivnosti. Nadamo se da će sve ovo biti spremno za 2018-tu godinu i stavljeno na raspolaganje LGBT zajednici i crnogorskoj javnosti.

http://kodex.me/clanak/145427/prajd-od-kamenovanja-do-mirne-setnje 

Share
Posted in Novosti | Comments Off on INTERVJU SA PREDSJEDNICOM LGBT FORUMA PROGRES BOJANOM JOKIĆ ZA KODEX