LGBT INKLUZIJA PODRAZUMIJEVA RAVNOPRAVAN TRETMAN SVIH AKTERA

LGBT INKLUZIJA PODRAZUMIJEVA RAVNOPRAVAN TRETMAN SVIH AKTERA
Nikšić 16.06.2016.godine

Predstavnici NVO “LGBT Forum Progres” i “Hiperion” prisustvovali su, i pored toga što nisu neposredno pozvani, na panelu posvećenom LGBT pravima na lokalnom nivou koji se danas održao u Nikšiću.
Prije nego je i počeo panel, predstavnik NVO “LGBT Forum Progres”, Stevan Milivojević, je zatražio i dobio riječ. Ponovio je protest i iskazao zabrinutost na koji način Vlada Crne Gore, odnosno resorno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, organizuje javne diskusije o LGBT inkluziji po opštinama. Korektno saopštenje i objašnjenje ne može opravdati propuste ovog državnog organa. LGBT inkluzija nije privatna svojina bilo koje NVO pa ponuđeno objašnjenje državnog organa apsolutno nema smisla
Tribine su sastavni dio Vladine akcione politike, pa samim tim takvi događaji pripadaju svima i trebaju ravnopravnono da uključe sve aktere. Za nas je najmanje važno, ko je partner Vladi u tim aktivnostima. Objašnjenje da se radi o projektu nevladinih organizacija “Queer Montenegro” i “Juventas”, podržanom od strane delegacije Evropske Komisije (EK) i da one odlučuju da li će i na koji način pozivati druge smatramo da je klasičan izgovor. Posebno zbog toga što se radi o zvaničnoj realizaciji sadržaja usvojene Vladine politike.
Tribine se organizuju u opštinama sa kojima je ovaj državni organ uspostavio i potpisao saradnju. Znači, taj memorandum o saradnji nije vlasništvo i privatna svojina bilo koga pa ni NVO “Queer Montenegro” ni “Juventasa” ni “LGBT Foruma Progres”. Ti memorandumi između Vlade i opština potpisani su u ime svih nas.
Zato Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije oslobođeno odgovornosti zbog namjernog i projektovanog isključenja značajnog dijela LGBT zajednice iz ovih aktivnosti. Ako se da se evropski projekti opšteg dobra koriste za marginalizaciju i isključenje drugih, onda u Crnoj Gori imamo ozbiljan problem.
Uvjereni smo da Evropska Komisija (EK) ne podržava projekte da bi se promovisali privatni interesi, animoziteti i mržnja. Želimo da vjerujemo da to nije interes, niti može biti opravdana potreba bilo kojeg društvenog aktera u procesu inkluzije.
Potpuno poštujemo i uvažavamo autonomiju nevladinih organizacija prilikom realizacije važnih i kompleksnih projekata, kao što su oni, koje podržava EK. Ipak, ovdje se radi o opštem dobru, i vjerujemo da je u interesu i implementatora projekta i Vlade, da bez bilo kakvih ograničenja bude uključena na ovakvim događajima, kompletna LGBT zajednica, i sve NVO koje okupljaju ili rade sa LGBT osobama.
Pojašnjenje da je preko mailing liste namjenjene za opšte informisanje crnogorskih NVO poslat poziv za učešće, je presedan i zabrinjavajuće. Tako nam se moglo saopštiti da su organizatori, zajedno sa Vladom, poziv sa prisustvo i učešće postavili na oglasnoj tabli udruženja penzionera u Straševini. Ne bi bilo razlike. Žao nam je što se projektuje naše namjerno isključenje jer znamo da učešće svih doprinosi boljem sagledavanju ukupnog stanja, unapređuje diskusiju o Vladinoj i lokalnoj LGBT politici i doprinosi rezultatima, na koje smo i mi fokusirani a koje je prepoznala, pružajući im podršku i Evropska komisija.
Konačno, današnji događaj je pokazao da je naše aktivno učešće bilo potrebno i korisno. Obezbjeđena je intezivna i kvalitetna diskusija. Da budemo realni, događaj u Nikšiću apsolutno ne bi imao smisla bez učešća naših organizacija, posebno imajući u vidu ukupne aktivnosti koje u poslednjih godinu dana preduzimaju naše NVO u ovom gradu.
Podsjećamo, ovih dana očekuje se konačna odluka Upravnog suda, povodom više uzastopnih zabrana Povorke u Nikšiću.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

MASOVNO UBISTVO U GEJ KLUBU U ORLANDU ODRAZ JAČANJA ZLOČINA IZ MRŽNJE NA GLOBALNOM NIVOU

MASOVNO UBISTVO U GEJ KLUBU U ORLANDU ODRAZ JAČANJA ZLOČINA IZ MRŽNJE NA GLOBALNOM NIVOU
Podgorica 13.06.2016.godine
LGBT Forum Progres iskazuje solidarnost sa lokalnom LGBT zajednicom kao i sa porodicama poginulih i povrijeđenih u Orlandu tokom  masovnog ubistva članova LGBT zajednice u gej noćnom klubu “Pulse” u ovom gradu.
Podsjetimo, naoružani muškarac je ušao u pomenuti klub i otvorio vatru na okupljene polaznike kluba, što je rezultiralo najvećim, do sada zabilježenim masovnim ubistvom u američkoj istoriji, sa 50 mrtvih i 53 povrijeđene osobe. Nakon otvaranja vatre, okupljeni posjetioci kluba su određeno vrijeme držani kao taoci, nakon čega je u policijskoj akciji ubijen ubica, kasnije identifikovan kao Omar Mateen. Svoja djela je opravdao kroz činjenicu da je vidio dva muškarca koja se ljube te da mu je to zasmetalo.
LGBT Forum Progres najoštrije osuđuje terorizam, a u svijetlu najnovijih dešavanja postaje jasno da meta terorizma postajemo svi, bez obzira koje smo nacionalnosti, vjeroispovjesti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država pod trenutnom administracijom uradila je mnogo na polju LGBT inkluzije kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou zauzimajući čvrst stav i donoseći zakonsku legislativu koja garantuje jednakost  poštovanje LGBT osoba.
Ovakvi događaji potvrđuju da sve nacije moraju osnažiti borbu protiv terorizma, vjerskog fanatizma i isključivosti kao i aktivnosti na planu inkluzivnosti prema svim društvenim grupama, čemu LGBT Forum Progres pruža najsnažniju podršku.
U današnjem trenutku apsolutno je neprihvatljivo da bilo ko i bilo gdje trpi nasilje zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.
Posted in Novosti | Komentari isključeni

ODRŽANA RASPRAVA PRED UPRAVNIM SUDOM POVODOM ZABRANE NIKŠIĆ PRAJDA

Podgorica 10.05.2016.godine
Danas je održana usmena rasprava u slučaju NVO “Hiperion” i “LGBT Forum Progres” protiv Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP)  Crne Gore, povodom odbijene žalbe na odluku MUPa o zabrani Povorke ponosa u Nikšiću, u septembru 2015.godine.
Podsjećanja radi, tužioci, nevladine organizacije “Hiperion” i “LGBT Forum Progres” su, nakon trostruke zabrane Nikšić Prajda, podnijele žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova, tvrdeći da im je uskraćeno pravo na mirno javno okupljanje, koju je ministarstvo odbilo, te je pred Upravnim sudom Crne Gore, u oktobru 2015.godine podnijeta predstavka protiv pomenutog riješenja.
Danas, nakon osam mjeseci od podnijete predstavke, održana je prva usmena rasprava povodom ovog slučaja.
Raspravi je prisustvovao predstavnik tužitelja, direktor “LGBT Foruma Progres”, Stevan Milivojević, sa zastupnikom, kao i predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova u svojstvu predstavnika tužene strane.
Tužitelji su ostali pri navodima navedenim u tužbi, dodatno navodeći odluke donesene od strane nezavisnih institucija koje potvrđuju uskraćivanje prava na mirno javno okupljanje, donesene od strane Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.
Podsjetimo, Savjet za građansku kontrolu rada policije ocjenio je da je u više navrata došlo do ograničenja slobode okupljanja koje nije bilo neophodno te da Uprava policije nije preduzela sve odgovarajuće i razumne mjere da omogući mirno javno okupljanje LGBT zajednice.
Savjet je ocjenio da su Uprava policije odnosno CB Nikšić imali dovoljno vremena, tokom svih prijava javnog okupljanja, da se pripreme za neutralisanje eventualne opasnosti od nasilnih sukoba, obzirom da su sve zabrane povorke bile uslovljene bezbjednosnim rizicima.
Sa druge strane, Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, navodi da se smatra da je zabranom skupa organizatorima povrijeđeno njihovo pravo na mirno javno okupljanje iz razloga što je Uprava policije, nakon prve dvije zabrane održavanja mirnog okupljanja imala dovoljno vremena da po trećoj prijavi obezbjedi uspješno organizovanje povorke i otkloni bezbjednosne rizike. U mišljenju se navodi da je podnosilac pritužbe bio lišen efikasnog domaćeg lijeka za povredu prava na slobodu okupljanja jer je MUP kao drugostepeni organ donijelo odluku kojim se predmetna žalba odbija kao neosnovana.
Predstavnica MUPa kao tužene strane, navela je da u cijelosti ostaje pri mišljenju navedenom u odgovoru na tužbu, kojim se negira uskraćivanje prava na javno okupljanje.
Upravni sud će donijeti odluku o ovom slučaju u periodu od 8 dana od održane javne rasprave koja će tužiocima i tuženoj strani biti dostavljena najkasnije u roku od 30 dana od donesenog riješenja.
NVO “Hiperion” i “LGBT Forum Progres”
Posted in Novosti | Komentari isključeni

TRI GODINE OD USVAJANJA LGBT STRATEGIJE OBILJEŽENE NEDOSTATKOM IMPLEMENTACIJE I KOORDINACIJE

09.05.2016.godine

LGBT zajednica obilježava tri godine od usvajanja istorijski važnog dokumenta – Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

 

Nažalost, trogodišnjicu usvajanja LGBT strategije obilježava činjenica da liše napora nevladinih organizacija posvećenih unapređenju LGBT kao i civilnog društva, gotovo ništa značajnije nije urađeno na ovom polju.

Činjenicu da LGBT strategija nije tretirana na isti način kao i druge Vladine strategije, potvrđuje podatak da je koordinacija strategije u potpunosti izostala, a zanemarljiv broj aktivnosti koje se sprovode, sprovode se u nedostatku konsultacija sa LGBT zajednicom, što dovodi u pitanje njihovu svrsishodnost kao i to da li ove aktivnosti zaista odgovaraju realnim potrebama zajednice.

Dr Jovan Kojičić, savjetnik predsjednika Vlade, koji se predstavlja za alfu i omegu procesa LGBT inkluzije se zbog ličnih interesa igrao sa poslovima koordinacije, tvrdeći da nema službu za obavljanje poslova LGBT koordinatora, te je, nezadovoljan zbog svoje plate, gotovo godinu dana držao proces LGBT inkluzije blokiranim.

Nevladine organizacije koje su na osnovu argumenata i nedostatka rezultata kritički nastrojena prema manjkavostima ovog procesa uopšte, trpe drugačiji tretman, posebno u domenu konsultacija i predlaganja aktivnosti koje bi zaista odgovarale potrebama zajednice.

Cijenimo da, ukoliko se Vlada Crne Gore zaista ne obaveže na doslijednu implementaciju LGBT strategije koja uvažava mišljenje LGBT zajednice zbog koje i postoji sama strategija, proces LGBT inkluzije će nastaviti sa stagnacijom, a LGBT osobe u Crnoj Gori, će i dalje trpjeti društvenu stigmu, odbacivanje, nasilje i diskriminaciju.

Na kraju, obavještavamo javnost da se sutra 10.05.2016.godine u 10:00 u prostorijama Upravnog suda, sala 1, sprat 4, održati usmena rasprava u sporu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, povodom zabrane Povorke ponosa u Nikšiću, te pozivamo sve zainteresovane predstavnike medija da isprate ovaj istorijski važno ročište za LGBT zajednicu.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

IZVJEŠTAJ STEJT DEPARTMENTA O LJUDSKIM PRAVIMA OBJEKTIVNO SAGLEDAO PROBLEME LGBT ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

IZVJEŠTAJ STEJT DEPARTMENTA O LJUDSKIM PRAVIMA OBJEKTIVNO SAGLEDAO PROBLEME LGBT ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

Podgorica 14.04.2016.godine

 

Izvršni pregled izvještaja o praksi ljudskih prava u Crnoj Gori, pitanje diskriminacije nad LGBTI osobama prepoznao je kao jednu od širih oblasti koja izaziva zabrinutost. Izvještaj eksplicitno navodi pitanje zabrana Povorki ponosa u Nikšiću, napada na LGBTI osobe i aktiviste, kao i nespremnost institucija da na pojave homofobije, diskriminacije i nasilja nad LGBTI osobama odgovore na sistematski i efikasan način.

U nastavku je prevod dijela izvještaja koji se bavi, između ostalog, i tematikom LGBTI populacije:

 

“Ustav i zakon obezbjeđuju slobodu okupljanja. Vlada obično poštuje ovo pravo, ali u nekoliko prilika, Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je pravo na okupljanje i izražavanje nezadovoljstva radnicima i LGBTI grupama.

Policija u Nikšiću, pozvala se na bezbjednosne razloge prilikom zabrane Povorke ponosa u Nikšiću planirane za 18. septembar. Nevladine organizacije (NVO) “LGBT Forum Progres” i “Hiperion” navele su da je da je to treća zabrana Povorke od strane policije u toku godine. Policija navodi da je zabranila ova okupljanja uslijed činjenice da bi ona izazvala narušavanje javnog reda i mira te da bi ometala saobraćaj. U nekim slučajevima vlasti su učesnicima protesta ponudila druge lokacije za njihove demonstracije.

Ustav i zakon zabranjuju diskriminaciju po osnovu rase, seksualne orijentacije, roda, invaliditeta, jezika i socijalnog statusa. Vlada nije u potpunosti osigurala ove zabrane. Diskriminacije se nastavila, posebno u slučajevima osoba sa invaliditetom, etničkih manjina, posebno Roma, LGBT osoba, žena i starijih osoba. Građani mogu podnijeti pritužbe za diskriminaciju Instituciji Ombudsmana, ali institucija oskudijeva u ljudskim, tehničkim i finansijskim sredstvima kako bi adekvatno procesuirala pritužbe” navodi se u izvještaju.

U poglavlju “Nasilje, diskriminacija i ostalo narušavanje prava po osnovu seksualne orijentacije” navodi se sledeće:

“LGBTI osobe i njhovi podržavaoci trpe kontinuiranu društvenu diskriminaciju, isključivanje, neprijateljsku nastrojenost šire javnosti i nasilno uznemiravanje. Negativna društvena percepcija LGBTI osoba dovodi do toga da mnogi skrivaju svoju seksualnu orijentaciju, uprkos činjenici da je postojao trend veće vidljivosti kako su LGBTI osobe počele otkrivati svoj identitet svojim porodicama i kolegama. Postoje izvještaji netolerancije od strane medicinskih radnika ka gej osobama. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve često javno nastupaju sa predrasudama o LGBTI osobama.

LGBTI predstavnici navode da mladi čine gotovo 80 procenata nasilja nad pripadnicima LGBTI zajednice. Neprijateljski nastrojeni pojedinci koriste društvene mreže i LGBTI društvene sajtove kako bi napadali i uznemiravali poznate i pretpostavljene članove LGBT zajednice anonimno. NVO navode da se broj napada povećao u toku godine. Tokom 2014. i prvih devet mjeseci 2015. godine tužioci su podigli optužnice u 17 slučajeva koji uključuju nasilje nad LGBTI osobama. LGBT aktivisti takođe navode da članovi zajednice ne prijavljuju slučajeve uslijed straha od dalje viktimizacije koju može izazvati njihovo prijavljivanje. Policija je obezbjedila dvadesetčetvoročasovnu zaštitu LGBTIQ Socijalnog Centra uslijed činjenice da su huligani lomili prozore Centra više puta u toku godine.

Osnovni sud u Podgorici, osudio je 29. maja, S.M. (23),  B.V. (21), i N.R. (22) na tri mjeseca zatvora uslijed ugrožavanja sigurnosti Stevana Milivojevića, direktora LGBTI organizacije LGBT Forum Progres.  Tužioci su podigli optužnice protiv ova tri pojedinca uslijed uznemiravanja Milivojevića, koje se desilo 10. aprila 2015. tokom njegovog sustreta u kafiću sa Teri Rajntke, njemačkom članicom Evropskog parlamenta.

NVO koje zastupaju prava LGBT osoba, LGBT Forum Progres, LGBTIQ Socijalni Centar i Institut za LGBT turuzam, protestvovali su uslijed loše implementacije Vladine LGBT strategije, i pozvali su Vladu da hitno riješi uzroke loše implementacije. Nevladine organizacije su zahtjevale bolju saradnju sa Vladom kao i udžbenike koji su inkluzivni ka LGBTI tematici.

Dana 18.septembra, uslijed bezbjednosne zabrinutosti, lokalna policija je “privremeno” zabranila Povorku ponosa u Nikšiću, po treći put. Ranije, univerzitet i policijski zvanični su zabranili događaje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, u dvije prilike, uslijed toga što je policija smatrala da ovi događaji mogu izazvati nasilne otpore. LGBT Forum Progres i NVO Hiperion iz Nikšića, su podnijeli žalbu Upravnom sudu i kritikovali odluku kao narušavanje njihovog prava na javno mirno okuplljanje.

Oko 200 osoba, praćeno jakim policijskom prisustvom, prošetalo je mirno na trećoj podgoričkoj Povorci ponosa 13.decembra. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, predsjednik opštine Podgorica, Slavoljub Stijepović, predstavnici političkih partija, aktivisti za ljudska prava, i članovi diplomatskog kora pridružili su se organizatorima iz LGBTI nevladinih organizacija.

Nevladine organzacije naglasile su da se saradnja sa LGBTI zajednicom poboljšala, dok su određeni tužioci i sudije pokazali predrasude protiv LGBTI osoba. Svaka policijska stanica, ima policijskog službenika čije dužnosti uključuju nadgledanje prava LGBTI osoba.”

Posted in Novosti | Komentari isključeni

OSUDA NAPADA NA PROSTORIJE GRAĐANSKOG POKRETA OTPORA

OSUDA NAPADA NA PROSTORIJE GRAĐANSKOG POKRETA OTPORA

Podgorica 11.04.2106

LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar osuđuju napad na prostorije “Građanskog pokreta Otpora” uz ocjenu da nerasvjetljavanje ovog i svih sličnih napada predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskom razvoju i poštovanju političkih i građanskim sloboda u Crnoj Gori.

Identifikacija, procesuiranje i kažnjavanje počinilaca šalje jasnu poruku svima onima koji imaju problem u prihvatanju ukupnog pluralizma i koji zagovaraju jednoumlje i političko idolopoklonstvo.

Građanski pokret otpora za relativno kratko vrijeme se pokazao kao ozbiljna građanska grupa, kritički nastrojena ne samo prema aktuelnoj vlasti već i prema kompletnoj sistemskoj kulturi koja je na snazi poslednjih decenija a koja definitivno guši zdrav i slobodan razvoj društva.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

ISTORIJSKI DOGAĐAJ – ODRŽANO PRVO PREDAVANJE LGBT TEMATIKE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Podgorica 17.06.2016. godine

Predstavnici NVO “LGBT Forum Progres” i NVO “LGBTIQ Socijalni Centar”, Stevan Milivojević i Elmir Đoković, održali su predavanje/trening sa temom LGBT inkluzije u javnoj predškolskoj ustanovi “Đina Vrbica” u Podgorici.

Trening je ostvaren putem direktne saradnje između navedenih nevladinih organizacija i uprave JPU “Đina Vrbica” i omogućen je izuzetno koristan sadržaj za preko 102 vaspitačice i osoblje iz 12 jedinica ove javne predškolske ustanove.

Trening je istorijski sam po sebi, jer se po prvi put u crnogorskom predškolskom sistemu organizovala radionica posvećena ljudskim pravima i prihvatanju LGBT osoba. Radionica je realizovana u sklopu obuka koje ova JPU planira i sprovodi na polju koncepta ljudskih prava i inkluzije manjina.

Sami trening je bio interaktivan, i omogućio je osoblju JPU “Đina Vrbica”, da pored informativnog opšteg dijela o životu LGBT zajednice u Crnoj Gori, nauče i o diskriminaciji, nasilju, isključivanju i borbi same zajednice u crnogorskom društvu.

U ostavljenom prostoru za diskusiju osoblje ove predškolske ustanove postavilo je mnoštvo pitanja vezanih za samu LGBT zajednicu u Crnoj Gori, te dobile direktne odgovore od strane samih predstavnika zajednice.

Diskutovano je o kreiranju sigurnih prostora u kojem se nijedno dijete ne smije osjetiti isključeno i u kojima se djeca uče vrijednostima poštovanja drugih, različitih od sebe, a posebno u domenu vršnjačkog maltretiranja i odbacivanja.

Dodatno, nevladine organizacije poklonile su štampane primjerke publikacija iz raznih oblasti koje će pomoći osoblju ove institucije da dodatno istraže i razumiju tematiku te da naučeno iskoriste u svom profesionalnom angažmanu i komunikaciji sa roditeljima.

NVO “LGBT Forum Progres” i “LGBTIQ Socijalni Centar” zahvaljuju se upravi i osoblju JPU “Đina Vrbica” na izuzetno toploj dobrodošlici, interaktivnom i kvalitetnom treningu kao i na samostalnoj inicijativi za dodatnu edukaciju iz oblasti poštovanja ljudskih prava LGBT osoba, te konstatuju da bi se pionirski primjer ove predškolske institucije trebao pratiti i u svim ostalim nivoima obrazovanja.

13434807_1093828757358525_762192037482459142_n

Posted in Novosti | Komentari isključeni