TRI GODINE OD USVAJANJA LGBT STRATEGIJE OBILJEŽENE NEDOSTATKOM IMPLEMENTACIJE I KOORDINACIJE

09.05.2016.godine

LGBT zajednica obilježava tri godine od usvajanja istorijski važnog dokumenta – Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

 

Nažalost, trogodišnjicu usvajanja LGBT strategije obilježava činjenica da liše napora nevladinih organizacija posvećenih unapređenju LGBT kao i civilnog društva, gotovo ništa značajnije nije urađeno na ovom polju.

Činjenicu da LGBT strategija nije tretirana na isti način kao i druge Vladine strategije, potvrđuje podatak da je koordinacija strategije u potpunosti izostala, a zanemarljiv broj aktivnosti koje se sprovode, sprovode se u nedostatku konsultacija sa LGBT zajednicom, što dovodi u pitanje njihovu svrsishodnost kao i to da li ove aktivnosti zaista odgovaraju realnim potrebama zajednice.

Dr Jovan Kojičić, savjetnik predsjednika Vlade, koji se predstavlja za alfu i omegu procesa LGBT inkluzije se zbog ličnih interesa igrao sa poslovima koordinacije, tvrdeći da nema službu za obavljanje poslova LGBT koordinatora, te je, nezadovoljan zbog svoje plate, gotovo godinu dana držao proces LGBT inkluzije blokiranim.

Nevladine organizacije koje su na osnovu argumenata i nedostatka rezultata kritički nastrojena prema manjkavostima ovog procesa uopšte, trpe drugačiji tretman, posebno u domenu konsultacija i predlaganja aktivnosti koje bi zaista odgovarale potrebama zajednice.

Cijenimo da, ukoliko se Vlada Crne Gore zaista ne obaveže na doslijednu implementaciju LGBT strategije koja uvažava mišljenje LGBT zajednice zbog koje i postoji sama strategija, proces LGBT inkluzije će nastaviti sa stagnacijom, a LGBT osobe u Crnoj Gori, će i dalje trpjeti društvenu stigmu, odbacivanje, nasilje i diskriminaciju.

Na kraju, obavještavamo javnost da se sutra 10.05.2016.godine u 10:00 u prostorijama Upravnog suda, sala 1, sprat 4, održati usmena rasprava u sporu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, povodom zabrane Povorke ponosa u Nikšiću, te pozivamo sve zainteresovane predstavnike medija da isprate ovaj istorijski važno ročište za LGBT zajednicu.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

IZVJEŠTAJ STEJT DEPARTMENTA O LJUDSKIM PRAVIMA OBJEKTIVNO SAGLEDAO PROBLEME LGBT ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

IZVJEŠTAJ STEJT DEPARTMENTA O LJUDSKIM PRAVIMA OBJEKTIVNO SAGLEDAO PROBLEME LGBT ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

Podgorica 14.04.2016.godine

 

Izvršni pregled izvještaja o praksi ljudskih prava u Crnoj Gori, pitanje diskriminacije nad LGBTI osobama prepoznao je kao jednu od širih oblasti koja izaziva zabrinutost. Izvještaj eksplicitno navodi pitanje zabrana Povorki ponosa u Nikšiću, napada na LGBTI osobe i aktiviste, kao i nespremnost institucija da na pojave homofobije, diskriminacije i nasilja nad LGBTI osobama odgovore na sistematski i efikasan način.

U nastavku je prevod dijela izvještaja koji se bavi, između ostalog, i tematikom LGBTI populacije:

 

“Ustav i zakon obezbjeđuju slobodu okupljanja. Vlada obično poštuje ovo pravo, ali u nekoliko prilika, Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je pravo na okupljanje i izražavanje nezadovoljstva radnicima i LGBTI grupama.

Policija u Nikšiću, pozvala se na bezbjednosne razloge prilikom zabrane Povorke ponosa u Nikšiću planirane za 18. septembar. Nevladine organizacije (NVO) “LGBT Forum Progres” i “Hiperion” navele su da je da je to treća zabrana Povorke od strane policije u toku godine. Policija navodi da je zabranila ova okupljanja uslijed činjenice da bi ona izazvala narušavanje javnog reda i mira te da bi ometala saobraćaj. U nekim slučajevima vlasti su učesnicima protesta ponudila druge lokacije za njihove demonstracije.

Ustav i zakon zabranjuju diskriminaciju po osnovu rase, seksualne orijentacije, roda, invaliditeta, jezika i socijalnog statusa. Vlada nije u potpunosti osigurala ove zabrane. Diskriminacije se nastavila, posebno u slučajevima osoba sa invaliditetom, etničkih manjina, posebno Roma, LGBT osoba, žena i starijih osoba. Građani mogu podnijeti pritužbe za diskriminaciju Instituciji Ombudsmana, ali institucija oskudijeva u ljudskim, tehničkim i finansijskim sredstvima kako bi adekvatno procesuirala pritužbe” navodi se u izvještaju.

U poglavlju “Nasilje, diskriminacija i ostalo narušavanje prava po osnovu seksualne orijentacije” navodi se sledeće:

“LGBTI osobe i njhovi podržavaoci trpe kontinuiranu društvenu diskriminaciju, isključivanje, neprijateljsku nastrojenost šire javnosti i nasilno uznemiravanje. Negativna društvena percepcija LGBTI osoba dovodi do toga da mnogi skrivaju svoju seksualnu orijentaciju, uprkos činjenici da je postojao trend veće vidljivosti kako su LGBTI osobe počele otkrivati svoj identitet svojim porodicama i kolegama. Postoje izvještaji netolerancije od strane medicinskih radnika ka gej osobama. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve često javno nastupaju sa predrasudama o LGBTI osobama.

LGBTI predstavnici navode da mladi čine gotovo 80 procenata nasilja nad pripadnicima LGBTI zajednice. Neprijateljski nastrojeni pojedinci koriste društvene mreže i LGBTI društvene sajtove kako bi napadali i uznemiravali poznate i pretpostavljene članove LGBT zajednice anonimno. NVO navode da se broj napada povećao u toku godine. Tokom 2014. i prvih devet mjeseci 2015. godine tužioci su podigli optužnice u 17 slučajeva koji uključuju nasilje nad LGBTI osobama. LGBT aktivisti takođe navode da članovi zajednice ne prijavljuju slučajeve uslijed straha od dalje viktimizacije koju može izazvati njihovo prijavljivanje. Policija je obezbjedila dvadesetčetvoročasovnu zaštitu LGBTIQ Socijalnog Centra uslijed činjenice da su huligani lomili prozore Centra više puta u toku godine.

Osnovni sud u Podgorici, osudio je 29. maja, S.M. (23),  B.V. (21), i N.R. (22) na tri mjeseca zatvora uslijed ugrožavanja sigurnosti Stevana Milivojevića, direktora LGBTI organizacije LGBT Forum Progres.  Tužioci su podigli optužnice protiv ova tri pojedinca uslijed uznemiravanja Milivojevića, koje se desilo 10. aprila 2015. tokom njegovog sustreta u kafiću sa Teri Rajntke, njemačkom članicom Evropskog parlamenta.

NVO koje zastupaju prava LGBT osoba, LGBT Forum Progres, LGBTIQ Socijalni Centar i Institut za LGBT turuzam, protestvovali su uslijed loše implementacije Vladine LGBT strategije, i pozvali su Vladu da hitno riješi uzroke loše implementacije. Nevladine organizacije su zahtjevale bolju saradnju sa Vladom kao i udžbenike koji su inkluzivni ka LGBTI tematici.

Dana 18.septembra, uslijed bezbjednosne zabrinutosti, lokalna policija je “privremeno” zabranila Povorku ponosa u Nikšiću, po treći put. Ranije, univerzitet i policijski zvanični su zabranili događaje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, u dvije prilike, uslijed toga što je policija smatrala da ovi događaji mogu izazvati nasilne otpore. LGBT Forum Progres i NVO Hiperion iz Nikšića, su podnijeli žalbu Upravnom sudu i kritikovali odluku kao narušavanje njihovog prava na javno mirno okuplljanje.

Oko 200 osoba, praćeno jakim policijskom prisustvom, prošetalo je mirno na trećoj podgoričkoj Povorci ponosa 13.decembra. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, predsjednik opštine Podgorica, Slavoljub Stijepović, predstavnici političkih partija, aktivisti za ljudska prava, i članovi diplomatskog kora pridružili su se organizatorima iz LGBTI nevladinih organizacija.

Nevladine organzacije naglasile su da se saradnja sa LGBTI zajednicom poboljšala, dok su određeni tužioci i sudije pokazali predrasude protiv LGBTI osoba. Svaka policijska stanica, ima policijskog službenika čije dužnosti uključuju nadgledanje prava LGBTI osoba.”

Posted in Novosti | Komentari isključeni

OSUDA NAPADA NA PROSTORIJE GRAĐANSKOG POKRETA OTPORA

OSUDA NAPADA NA PROSTORIJE GRAĐANSKOG POKRETA OTPORA

Podgorica 11.04.2106

LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar osuđuju napad na prostorije “Građanskog pokreta Otpora” uz ocjenu da nerasvjetljavanje ovog i svih sličnih napada predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskom razvoju i poštovanju političkih i građanskim sloboda u Crnoj Gori.

Identifikacija, procesuiranje i kažnjavanje počinilaca šalje jasnu poruku svima onima koji imaju problem u prihvatanju ukupnog pluralizma i koji zagovaraju jednoumlje i političko idolopoklonstvo.

Građanski pokret otpora za relativno kratko vrijeme se pokazao kao ozbiljna građanska grupa, kritički nastrojena ne samo prema aktuelnoj vlasti već i prema kompletnoj sistemskoj kulturi koja je na snazi poslednjih decenija a koja definitivno guši zdrav i slobodan razvoj društva.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

ISTORIJSKI DOGAĐAJ – ODRŽANO PRVO PREDAVANJE LGBT TEMATIKE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Podgorica 17.06.2016. godine

Predstavnici NVO “LGBT Forum Progres” i NVO “LGBTIQ Socijalni Centar”, Stevan Milivojević i Elmir Đoković, održali su predavanje/trening sa temom LGBT inkluzije u javnoj predškolskoj ustanovi “Đina Vrbica” u Podgorici.

Trening je ostvaren putem direktne saradnje između navedenih nevladinih organizacija i uprave JPU “Đina Vrbica” i omogućen je izuzetno koristan sadržaj za preko 102 vaspitačice i osoblje iz 12 jedinica ove javne predškolske ustanove.

Trening je istorijski sam po sebi, jer se po prvi put u crnogorskom predškolskom sistemu organizovala radionica posvećena ljudskim pravima i prihvatanju LGBT osoba. Radionica je realizovana u sklopu obuka koje ova JPU planira i sprovodi na polju koncepta ljudskih prava i inkluzije manjina.

Sami trening je bio interaktivan, i omogućio je osoblju JPU “Đina Vrbica”, da pored informativnog opšteg dijela o životu LGBT zajednice u Crnoj Gori, nauče i o diskriminaciji, nasilju, isključivanju i borbi same zajednice u crnogorskom društvu.

U ostavljenom prostoru za diskusiju osoblje ove predškolske ustanove postavilo je mnoštvo pitanja vezanih za samu LGBT zajednicu u Crnoj Gori, te dobile direktne odgovore od strane samih predstavnika zajednice.

Diskutovano je o kreiranju sigurnih prostora u kojem se nijedno dijete ne smije osjetiti isključeno i u kojima se djeca uče vrijednostima poštovanja drugih, različitih od sebe, a posebno u domenu vršnjačkog maltretiranja i odbacivanja.

Dodatno, nevladine organizacije poklonile su štampane primjerke publikacija iz raznih oblasti koje će pomoći osoblju ove institucije da dodatno istraže i razumiju tematiku te da naučeno iskoriste u svom profesionalnom angažmanu i komunikaciji sa roditeljima.

NVO “LGBT Forum Progres” i “LGBTIQ Socijalni Centar” zahvaljuju se upravi i osoblju JPU “Đina Vrbica” na izuzetno toploj dobrodošlici, interaktivnom i kvalitetnom treningu kao i na samostalnoj inicijativi za dodatnu edukaciju iz oblasti poštovanja ljudskih prava LGBT osoba, te konstatuju da bi se pionirski primjer ove predškolske institucije trebao pratiti i u svim ostalim nivoima obrazovanja.

13434807_1093828757358525_762192037482459142_n

Posted in Novosti | Komentari isključeni

NOVA ANALIZA KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE U CRNOJ GORI OBEZBJEĐUJE SE KOREKTNA ZAŠTITA LGBT OSOBA

Vrhovno državno tužilaštvo  Crne Gore i nevladina organizacija (NVO) “LGBT Forum Progres” zajednički su publikovali knjigu “Krivičnopravna zaštita LGBT osoba: Uloga i postupanje tužilaštva”.

Analiza rada i postupanja državnih tužilaca u konkretnim, izabranim slučajevima, je u funkciji povjerenja u državne organe za gonjenje izvršilaca krivičnih djela. To je ključno za njihovu efikasnost i koncept vladavine prava.

Knjiga je pripremljena i štampana uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u sklopu projekta “Izgradnja mostova –  tužilačka i policijska praksa”.

Zajednički predgovor potpisuju Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac i Stevan Milivojević, izvršni direktor NVO “LGBT Forum Progres” u kojem je istaknut značaj jačanja vladavine prava, dostupnost i posvećenost državnotužilačke organizacije izvršavanju Ustavom i Zakonom određenih nadležnosti i integracija Crne Gore u Evropsku Uniju.

Zajednička izdavačka edicija Vrhovnog državnog tužilaštva i LGBT zajednice, u sklopu biblioteke “Unapređenje pravosudnog sistema”, doprinosi boljoj zaštiti ljudskih prava ali i kvalitetnijoj krivičnopravnoj zaštiti LGBT osoba. Ranije je slična saradnja, kroz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, uspostavljena sa Vrhovnom sudom Crne Gore.

Cijenimo značajnim iskorakom, i napretkom, što knjigu (analizu) ove vrste zajednički publikuju, u sklopu uspostavljene saradnje, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore i LGBT zajednica. Ova i ostale knjige iz edicije “Unapređenje pravosudnog sistema“ potvrđuju da je uspostavljena kvalitetna saradnja između civilnog društva, grupa koje se suočavaju sa ozbiljnim izazovima u društvenom prihvatanju i crnogorskog pravosuđa. To je i potvrda pune profesionalne otvorenosti državnotužilačke organizacije.

Autori knjige su Milica SaveljićMarijana Laković Drašković i mr Aleksandar Saša Zeković.

U knjizi je predstavljen i analiziran 21 slučaj. Svaki slučaj, predstavljen u analizi, prati kratki opis događaja, opis svih radnji koje su preduzete od strane državnotužilačke i policijske organizacije, uz komentar i zaključak svih radnji koje je preduzelo tužilaštvo. Takođe, sa analizom svakog konkretnog slučaja su upoznati, prije publikovanja, u Vrhovnom državnom tužilaštvu i državnom tužilaštvu koje je radilo na tom slučaju. Pružena je i mogućnost za isticanje prigovora, primjedbe ili osvrta na izdate ocjene.

Knjiga je podijeljena u nekoliko sekcija. Prvo poglavlje daje pregled ustavnih i zakonskih rješenja krivično pravne zaštite kao i pregled krivičnih djela koje se najčešće čine na štetu LGBT osoba. U drugoj sekciji konkretizovani su predlozi za unapređenje ustavne i krivičnopravne zaštite LGBT osoba. Treće poglavlje, koje je i noseće, predstavlja analizu konkretnih predmeta po kojima je postupalo državno tužilaštvo ali i policija. U Četvrtoj sekciji su predstavljeni zaključci autorskog tima a izdate su i preporuke prema Skupštini Crne Gore, Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, Vladi Crne Gore, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije.

Autori analize iznijeli su generalnu ocjenu da se u Crnoj Gori, kroz rad policijske a posebno državnotužilačke organizacije, obezbjeđuje solidna, zadovoljavajuća i korektna, krivičnopravna zaštita LGBT osoba uz važnu napomenu da se ključni napredak u radu državnih tužilaca u pogledu gonjenja izvršilaca krivičnih djela na štetu LGBT osoba odigrao u 2015. godini.

Knjig je dostupna na sledećem linku : http://media.lgbtprogres.me/2016/03/krivicnopravna-zastita-web.pdf

Posted in Novosti | Komentari isključeni

Nova knjiga – SIGURNOST I PRISTUP PRAVDI: TUŽILAŠTVO I BEZBJEDNOST LGBT OSOBA U CRNOJ GORI

Nova knjiga

SIGURNOST I PRISTUP PRAVDI:  

TUŽILAŠTVO I BEZBJEDNOST LGBT OSOBA U CRNOJ GORI

Vrhovno državno tužilaštvo  Crne Gore i nevladina organizacija “LGBT Forum Progres” zajedničku su publikovali knjigu “Sigurnost i pristup pravdi: Tužilaštvo i bezbjednost LGBT osoba u Crnoj Gori” koja konceptualno predstavlja vodič za LGBT zajednicu.

Knjiga je pripremljena i štampana uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u sklopu projekta “Izgradnja mostova –  tužilačka i policijska praksa”.

Zajednički predgovor potpisuju Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore i Stevan Milivojević, izvršni direktor NVO “LGBT Forum Progres” dok su autori vodiča Milica Saveljić i Aleksandar Saša Zeković, domaći stručnjaci za ljudska prava.

Kreairani vodič polazi  od toga da su diskriminacija i zločini iz mržnje, motivisani rodnim identitetom i seksualnom orjentacijom, ozbiljna prijetnja ličnoj bezbjednosti i demokratskom, tolerantnom i inkluzivnom društvu. Zato je važno osnažiti kontakt LGBT zajednice sa državnim tužilaštvom i ohrabriti prijavljivanje krivičnih djela na štetu članova zajednice. Dovođenje pred lice pravde svih izvršilaca krivičnih djela zajednički je interes i prioritet LGBT zajednice i državnotužilačke organizacije. Državno tužilaštvo Crne Gore je odlučno da aktivno doprinosi procesuiranju i smanjivanju zločina zasnovanim na homo_bi_transfobiji i u tome je neophodna pomoć i saradnja žrtava i kompletne zajednice. Povjerenje u državne organe za gonjenje izvršilaca krivičnih djela je ključno za njihovu efikasnost i koncept vladavine prava.

Kreirani vodič treba da pomogne LGBT zajednici u razumijevanju društvene uloge državnih tužilaca i njihovih ovlašćenja, da poboljša krivičnopravnu zaštitu i bezbjednost zajednice te da poveća vidljivost kršenja ljudskih prava i sloboda.

Vodič čine četiri poglavlja i dva dodatka. U Prvom poglavlju govori se o državnom tužilaštvu kako bi članovi zajednice bolje razumjeli organizaciju i društvenu ulogu državnih tužilaca. U Drugom poglavlju predstavljene su sve faze krivičnog postupka s posebnom namjerom da se poveća informisanost zajednice o ovlašćenjima državnih tužilaca odnosno da se ohrabri kontakt zajednice sa državnim tužilaštvom. U pitanju su ovlašćenja da gone učinioce krivičnih djela i da rukovode cjelokupnom operativnom djelatnošću policije, da vodi istragu, podiže optužbu i izjavljuje pravne ljekove na odluke suda. Treće poglavlje predstavlja pregled krivičnih djela koje se najčešće čine na štetu LGBT osoba. Četvrto poglavlje, što je i određena novina, ima posebnu praktičnu upotrebu. U njemu je data zbirka primjera krivičnih prijava sa pojašnjenima kako bi se zajednici, članovima i aktivistima, pomoglo u prijavljivanju različitih krivičnih djela zasnovanih na homo_bi_transfobiji. Vodič prate i dodaci: Tužilačka kontakt LGBT mreža, kako bi se osnažila komunikacija i pristup zajednice državnim tužilaštvima i pregled organizacija zajednice i civilnog društva koje zastupaju prava i intrerese LGBT osoba ili im, kao i drugim građanima, pružaju savjete i pravnu pomoć.

Ova i ostale knjige iz edicije “Unapređenje pravosudnog sistema“ potvrđuju da je uspostavljena kvalitetna saradnja između organizacija civilnog društva, grupa koje se suočavaju sa ozbiljnim izazovima u društvenom prihvatanju i pravosuđa.

Vodič je dostupan ovdje : http://media.lgbtprogres.me/2016/02/vodic-za-zajednicu-korice-i-prelom-za-web.pdf

Posted in Novosti | Komentari isključeni

Nova knjiga – Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori

Nevladina organizacija “LGBT Forum Progres” publikovala je novo izdanje u sklopu biblioteke “Zaštita LGBT prava u praksi” – knjigu “Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori: Prepreke, izazovi i iskustva”.

Knjiga “Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori: Prepreke, izazovi i iskustva” predstavlja svjedočanstvo o društvenom prihvatanju LGBT zajednice, društvenoj kriminalizaciji LGBT osoba i svim preprekama, izazovima i iskustvima u tom procesu u posljednje dvije godine.

Knjigu je pripremio autorski tim od osam članova pod uredništvom Stevana Milivojevića. Knjiga je publikovana u sklopu projekta “Izgradnja mostova – Tužilačka i policijska praksa” koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije.

Knjiga “Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori: Prepreke, izazovi i iskustva” predstavlja, uz ranija izdanja “Progresa” nastavak ozbiljnog doprinosa formiranju podataka o govoru mržnje, nasilju i diskriminaciji nad LGBT zajednicom u Crnoj Gori ali i o svim primjerima opstrukcija i zloupotreba u procesu društvenog prihvatanja i implementacije vladinih i lokalnih politika.

Slučajevi nasilja i govora mržnje, primjeri opstrukcija, animoziteta i političke korupcije o kojima dokumentovano svjedoči ova studija pokazatelj su atmosfere i prilika u kojima živi LGBT zajednica i konteksta u kojem se odvija inkluzija ove marginalizovane i obespravljene društvene grupe.

Kreirana je dokumentaciona i istraživačka osnova koja pruža pouzdane i autentične podatke o razmjerama izazova s kojima se suočava nacionalna LGBT zajednica. Raspoloživi podaci govore o odgovoru nadležnih organa i tretmanu prijavljenih slučajeva kod policije, državnog tužilaštva, pred ombudsman tijelima, pred prekršajnim i redovnim sudovima kao i o odnosu same Vlade i njenih predstavnika prema pitanjima suštinski važnim za život, rad i napredak svake LGBT osobe.

U knjizi je posebno predstavljen odnos vjerskih zajednica i religijski kontekst života LGBT osoba kao i stvarni odnos političkih partija.

Predstavljeni su, dokumentovano, i svi problemi i iskustva u primjeni vladinih i lokalnih mjera i politika navodno posvećenih LGBT zajednici.

Najnovija studija je u funkciji podrške i praćenja napretka u društvenom prihvatanju LGBT osoba koji se od strane LGBT Foruma Progres dokumentuje od 2010. godine.

http://media.lgbtprogres.me/2016/08/prihvatanje-lgbt-osoba-u-crnoj-gori-web1.pdf

Posted in Novosti | Komentari isključeni